OPIS PRODUKTU
21.05.2015

Temaprime GF

 
Temaprime-GF
RODZAJ Szybkoschnący,jednoskładnikowy podkład specjalny, pigmentowany antykorozyjnie.
OPIS

Podkład do powierzchni stalowych, ocynkowanych i aluminiowych.  Może być pokrywany farbami poliuretanowymi.  Może także być używany do malowania powierzchni stalowych bez warstwy nawierzchniowej w suchych pomieszczeniach zamkniętych.

Przykłady zastosowania Zalecany do malowania środków transportu, maszyn rolniczych, budowlanych i innych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonałe właściwości antykorozyjne.
Kolory Szary (TVT 4001). Barwienie w systemie TEMASPEED. Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

80 µm

12.5 m2/l

60 µm

120 µm

8.3 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody aplikacji, warunków malowania, kształtu
i chropowatości powierzchni przeznaczonej do malowania.
Rozcieńczalnik 1006 i 1053
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel.
Czasy schnięcia

DFT 50 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość

50 min

15 min

10 min

Suchość dotykowa

2 h

1 h

30 min

Kolejne malowanie min.

2 h

1 h

30 min


Czasy schnięcia i ponownego malowania są uzależnione od grubości warstwy, temperatury,
wilgotności powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 50 ± 2 % obj. (ISO 3233)
68 ± 2 % wag.
Gęstość 1.3 kg / l
Kod produktu seria 187

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +5°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. (ISO 12944-4)

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2 ½. (ISO 8501-1) Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu poprawy przyczepności do stali walcowanej na zimno zalecane jest fosforanowanie.


Powierzchnie cynkowe: Delikatna obróbka strumieniowo-ścierna suchym ścierniwem mineralnym tzw. „omiecenie ścierniwem” np. lekkie piaskowanie suchym piaskiem kwarcowym. Jeżeli omiecenie ścierniwem nie jest możliwe powierzchnia powinna zostać schropowacona przy użyciu narzędzi ręcznych lub umyta z użyciem detergentu PANSSARIPESU.

Powierzchnie aluminiowe: Delikatna obróbka strumieniowo-ścierna ścierniwem niemetalicznym dla uzyskania chropowatości (SaS, SFS 5873). Jeżeli omiecenie ścierniwem nie jest możliwe powierzchnia powinna zostać schropowacona przy użyciu narzędzi ręcznych lub umyta z użyciem detergentu MAALIPESU.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4).

Powłoka gruntująca TEMAPRIME GF.
Powłoka nawierzchniowa TEMALAC, TEMADUR, TEMATHANE, TEMACRYL EA, FONTECRYL oraz FONTELAC.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Przy natrysku hyrdodynamicznym farb poiwnna być rozcieńczona w granicach 0 – 15% obj. Dysza pistoletu hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,013”, ciśnienie w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1006.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych do 440 g/l.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia(rozcień. 15% obj.)500 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w Kartach Charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego i profesjonalnego.
 
-


Wróć