OPIS PRODUKTU
27.09.2016

Temasolid SC 60

 
Temasolid-SC-60
RODZAJ Dwuskładnikowa, półpołyskowa, pigmentowana antykorozyjnie nawierzchniowa farba polimocznikowa, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
OPIS

Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie.  Trwała, niekredująca i łatwa w utrzymaniu czystości powłoki farba o bardzo dobrej trwałości koloru i połysku.

Przykłady zastosowania Zalecana szczególnie jako system jednowarstwowy do malowania maszyn rolniczych, sprzętu do robót ziemnych oraz innych maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA i SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED PREMIUM.
Stopień połysku Półpołysk
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

80 µm

100 µm

10,1 m2/l

120 µm

150 µm

6.8 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1048 i 1067
Stosunek mieszania Baza 2 części objętościowo 538-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7710
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 1 godz.
Czasy schnięcia

DFT 80 µm

+ 23 ºC / RH 30%

+ 23 ºC / RH 50%

+ 23 ºC / RH 80%

Pyłosuchość, po

1 godz. 15 min.

40 min.

30 min.

Suchość dotykowa, po

5 godz.

3 godz.

1 godz.


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 81 ± 2 % obj.
89 ± 2 % wag.
Gęstość 1,4 ± 0,1 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu Seria 538.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5°C w czasie malowania i suszenia. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501-1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu zapewnienia przyczepności, zaleca się fosforowanie stali walcowanej na zimno.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca FONTECRYL AP, TEMANYL PVB, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT SPA PRIMER, TEMADUR HS PRIMER, TEMAZINC 77, TEMAZINC 99, FONTEZINC 85.
Powłoka nawierzchniowa TEMASOLID.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny. Przy natrysku hydrodynamicznym farba może być rozcieńczona w zależności od temperatury i kształtu obiektu od 0-10 %. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011-0,015", ciśnienie w dyszy 160-200 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Przy natrysku pneumatycznym farba może być rozcieńczona od 0-10% obj., ciśnienie w dyszy 2,5 bar, dysza o średnicy 1.6 - 1.8mm.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1048 lub rozcieńczalnik 1067.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Części Organicznych 150 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 10% obj.) 220 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Wyrób wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć