OPIS PRODUKTU
26.05.2015

Tematar TFA

 
Tematar-TFA
RODZAJ Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa.
OPIS

Powłoka odpowiednia do powierzchni stalowych, ocynkowanych  narażonych na ścieranie, agresję chemiczną, zwłaszcza dla konstrukcji podziemnych i podwodnych.

Przykłady zastosowania Zalecana do pokrywania zbiorników ściekowych, odstojników, pontonów, bunkrów balastowych na statkach, zbiorników na ropę, paliwa płynne oraz innych podziemnych i podwodnych zbiorników i konstrukcji.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Wysoka odporność na ścieranie oraz zanurzenie w wodzie. Nie zawiera substancji smołowych.
Kolory Czarny.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

100 µm

145 µm

7.0 m2/l

140 µm

200 µm

5.0 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody aplikacji, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni przeznaczonej do malowania.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Baza 4 części objętościowo 008 5450
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 5459

Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 2 godz.
Czasy schnięcia

DFT 125 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość

3 h

2 h

1 h

Suchość dotykowa

16 h

8 h

4 h

Kolejne malowanie, min.

16 h

8 h

4 h

Kolejne malow. pow. przezn. do zanurzenia, min.

36 h

16 h

8 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 70 ± 2 % obj. (ISO 3233)
82 ± 2 % wag.
Gęstość 1.5 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu 008 5450

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 10°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min.
3°C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2 ½ (ISO 8501 - 1). Jeżeli czyszczenie strumieniowe nie jest możliwe, zaleca się fosforanowanie stali walcowanej na zimno w celu poprawy przyczepności.

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową wypiaskować lekko czystym, suchym piaskiem kwarcowym (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, powierzchnię należy wyczyścić ręcznie lub zmyć detergentem PANSSARIPESU.
Powierzchnie cynkowane ogniowo zaleca się przemalować warstwą tzw.”mist-coat” (farba mocno rozcieńczona 25 - 30 %) przed właściwym podkładem.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (ISO 12944-4).


Powłoka gruntująca TEMATAR TFA, TEMAZINC 77 oraz TEMAZINC 99.
Powłoka nawierzchniowa TEMATAR TFA.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 10%. Stosować dyszę do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,015" - 0,021”, ciśnienie w dyszy 120-180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Ostre krawędzie, narożniki, spawy i inne trudne do pomalowania natryskiem miejsca, powinny być na wstępie wyprawione pędzlem, celem uzyskania odpowiedniej ochrony przeciwkorozyjnej. Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych (LZO) do 280 g/litr. Max.zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia(rozcień. 30 % obj.) 415g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znadującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego i profesjonalnego.
 
-


Wróć