OPIS PRODUKTU
19.09.2013

Temathane 50

 
Temathane 50
RODZAJ Dwuskładnikowa, półpołyskowa poliuretanowa farba nawierzchniowa, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
OPIS

Zalecana jako półpołyskowa nawierzchnia w systemach epoksydowych i poliuretanowych narażonych na warunki atmosferyczne.

Przykłady zastosowania Zalecana do malowania środków transportu, konstrukcji stalowych, zewnętrznych powierzchni zbiorników oraz maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Trwała, niekredująca, łatwa w utrzymaniu w czystości farba nawierzchniowa o bardzo dobrej trwałości koloru i połysku.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

75 µm

13.7 m2/l

60 µm

110 µm

9.2 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody aplikacji, warunków malowania kształtu i chropowatości
powierzchni przeznaczonej do malowania.
Rozcieńczalnik 1048, 1061 i 1067
Stosunek mieszania Żywica 9 części objętościowo 514-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7620
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, konwencjonalny lub pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 4 godz.
Czasy schnięcia

DFT 50 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

45 min

30 min

15 min

10 min

Suchość dotykowa, po

8 h

6 h

4 h

2½ h

Kolejne malowanie, po

bez ograniczeń czasowych


Czasy schnięcia i ponownego malowania są uzależnione od grubości warstwy, temperatury,
wilgotności powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 55 ± 2 % obj. (ISO 3233)
67 ± 2 % wag.

Gęstość 1.2 ± 0.1 kg / l (po zmieszaniu))
Kod produktu seria 514

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5 °C w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna nie może być wyższa od 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze, sole i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (PN-EN ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMACOAT GPL-S PRIMER, GF,HB, HS, GPL-S MIO, RM 40,TEMACOAT SPA, TEMABOND, TEMADUR 20.
Powłoka nawierzchniowa TEMATHANE oraz TEMADUR.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, konwencjolany, pędzel. Aby uzyskać wysoką jakość wykończenia powłoki zaleca się nałożyć cienką warstwę farby tzw. "misty coat", a następnie pozwolić odparować rozcieńczalnikom przez 5 - 30 min. przed nałożeniem właściwej warstwy. W zależności od techniki nakładania oraz temperatury składników (baza, utwardzacz, rozcieńczalnik) farba może być rozcieńczona w granicach 10 – 15 % do lepkości 30 - 60 s DIN4. Dysza pistoletu hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,015”, ciśnienie w dyszy 120 - 160 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Przy natrysku konwencjonalnym farbę rozcieńczyć do lepkości 20 – 25 s DIN4.
Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1048 lub 1067.
Do natrysku konwencjonalnego Thinner 1061.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi do 425 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 15% obj.) 490 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w karcie charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego i profesjonalnego.
 
-


Wróć