OPIS PRODUKTU
-

Temathane AK-PUR

 
Temathane-AK-PUR
RODZAJ Dwuskładnikowa, połyskowa, poliuretanowa farba nawierzchniowa.
OPIS Zalecana do wymalowań, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i odporność powłoki zarówno mechaniczna i chemiczna.
Przykłady zastosowania Stosowana jako warstwa nawierzchniowa do wymalowań urządzeń mechanicznych, maszyn rolniczych, wagonów kolejowych oraz samochodów, autobusów i innych pojazdów mechanicznych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dobra przyczepność do alkidowych warstw podkładowych, piecowych, poliuretanowych, akrylowych oraz epoksydowych.
Karty kolorów RAL, NCS, BS, TVT. Barwienie w systemie TEMASPEED PREMUIM.
Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

 

40 µm

11.0 m2/l

60 µm

7.3 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu
i chropowatości powierzchni malowanej.
Stosunek mieszania Baza 5 części objętościowo W033906220 baza TCL
W033906520 baza TAL
Utw. 1 część objętościowo AK-PUR 008 7594
lub 008 7590
Nakładanie Natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny.
Żywotność mieszanki (+23°C) max. 8 godz.
Czasy schnięcia

DFT 50 µm

+ 20 ºC

+ 50 ºC

Suchość pyłowa

2 h

-

Suchość dotykowa *

8 h

-

Wyschnięcie całkowite **

24 h

1 h

Powłoka uzyskuje pełną odporność mechaniczną po 7 dniach w przypadku suszenia w temperaturze otoczenia oraz bezpośrednio po wystygnięciu jeżeli była suszona w podwyższonych temperaturach*   przy odporności na nacisk odważnika 200 g.
** przy odporności na nacisk odważnika 20 kg (dopuszczalny wzrokowo ślad).

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy,
temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych min. 44% obj.
Gęstość 1,20 kg / l
Kod produktu W033906520 (baza TAL), W033906220 (baza TCL)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 10°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 65 ± 5%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od punktu rosy.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (PN-EN ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF, TEMACOAT HB, TEMACOAT HS, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT RM 40, TEMABOND, TEMAPRIME GF, FONTECRYL 10, TEMADUR PRIMER, TEMADUR 20.
Powłoka nawierzchniowa TEMADUR, TEMATHANE
Malowanie Natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny. Aby uzyskać wysoką jakość wykończenia powłoki zaleca się w pierwszej kolejności nałożenie tzw. "mist coat" - cienkiej warstwy, następnie pozwolić odparować rozcieńczalnikom przez 5 do 30 min. Po tym czasie nakładać właściwą powłokę. Dysza urządzenia pneumatycznego o średnicy 1,2 - 1,8 mm, ciśnienie w dyszy 3 - 5 Bara. Przed nakładaniem farbę należy rozcieńczyć do lepkości w granicach 22 - 30s DIN 4. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,11 - o,013", ciśnienie w dyszy 120 - 160 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy suszeniu w podwyższonej temperaturze powłokę należy sezonować w temperaturze otoczenia w granicach 15 - 20 min.

Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza) bezpośrednio przed użyciem. Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik AK-PUR

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć