OPIS PRODUKTU
03.01.2006

Tematherm RA/RC

 
Tematherm-RA-RC
RODZAJ Jednoskładnikowa emalia piecowa na bazie żywicy alkidowo - aminowej.
OPIS Emalia piecowa przeznaczona do wymalowań ochronno-dekoracyjnych powierzchni stalowych zagruntowanych. 
Przykłady zastosowania -

DANE TECHNICZNE
Właściwości Pozwala na uzyskiwanie powłok charakteryzujących się wysokim i trwałym połyskiem oraz doskonałym rozlewem i bardzo dobrą przyczepnością. Uzyskane powłoki wykazują dużą wytrzymałość mechaniczną i odporność na działanie czynników atmosferycznych.
Karty kolorów RAL, NCS, TVT. Barwienie w systemie TEMASPEED PREMIUM.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

                       Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

 

40 µm

8.0 m2/l

60 µm

5.3 m2/l