OPIS PRODUKTU
12.02.2008

Temazinc 99

 
Temazinc 99
RODZAJ Dwuskładnikowa, utwardzana poliamidem farba epoksydowa o wysokiej zawartości cynku.
OPIS

Stosowana jako podkład w systemach epoksydowych, poliuretanowych, akrylowych i chlorokauczukowych dla powierzchni stalowych narażonych na ciężkie warunki klimatyczne.  Może być stosowana bez warstwy nawierzchniowej na powierzchnie eksploatowane w warunkach atmosferycznych.

Przykłady zastosowania Zalecana do malowania mostów, dźwigów, konstrukcji stalowych w przemyśle papierniczym i chemicznym np. transporterów, wsporników rurociągów, itp.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Chroni powierzchnię stalową poprzez działanie katodowe.
Kolory Szary.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

70 µm

13,8 m2/l

80 µm

145 µm

6.9 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 3 części objętościowo 008 7400
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7440
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel. 
Żywotność mieszanki (+23°C) 30 godz.
Czasy schnięcia

DFT 40 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

50 min

20 min

10 min

5 min

Suchość dotykowa

2 h

1 h

30 min

15 min

Kolejne malowanie

5 h

3 h

1 h

30 min


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 55 ± 2 % obj. (ISO 3233)
Gęstość 2.6 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu 008 7400

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 10 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie
powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być
wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć (PN-EN ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2 ½ (PN - ISO 8501 - 1).
Powłoka nawierzchniowa TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT HB PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT HB 30, TEMACOAT SPA, TEMABOND, TEMACHLOR 40, TEMACRYL AR 50 oraz TEMANYL MS PRIMER.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel. Mieszać farbę w czasie malowania. W zależności od techniki nakładania,farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 10 % . Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,015 - 0,021”, cis.w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Ostre krawędzie, naroża, spawy i inne trudne do pomalowania miejsca powinny być obrobione pędzlem przed malowaniem natryskowym. Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego Temaspeed Squirrel Mixer.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 430 g/litr. Zawartość LZO w mieszaninie farby (rozcień. 10 %) wynosi 473 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć