OPIS PRODUKTU
03.01.2017

Fontecryl 10

 
Fontecryl-10
MED
RODZAJ Wodorozcieńczalna, jednoskładnikowa, szybkoschnąca farba akrylowa z aktywnymi pigmentami antykorozyjnymi.
OPIS

Stosowana jako podkład na wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie stalowe. Odpowiednia do przemalowania różnego rodzaju farbami nawierzchniowymi również rozcieńczalnikowymi.  Nie zalecana do malowania powierzchni zanurzonych i pracujących stale w wysokiej wilgotności.


Przykłady zastosowania Powierzchnie stalowe.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Czas schnięcia może być skrócony w podwyższonej temperaturze. Produkt posiada certyfikat MED (Marine Equipment Directive) nr VTT-C-117333-15-06 dopuszczający do malowania powierzchni wewnątrz statków (obiektów pływających). Wyrób posiada również atest U.S. Coast Guard Module B nr 164.112 / EC0809.
Karty kolorów Karty kolorów: RAK, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA i TIKKURILA SYMPHONY.
Barwienie w systemie TEMASPEED PREMIUM.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

95 µm

10,7 m2/l

60 µm

140 µm

7,2 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania oraz od kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk lub pędzel.
Czasy schnięcia

DFT 50 µm

+ 15 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

30 min

20 min

10 min

Suchość dotykowa, po

6 h

1 - 2 h

20 min

Ponowne malowanie min., po zobacz "Warstwa nawierzchniowa"

24 h

2 - 3 h

1 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 43 ± 2 % obj.(ISO 3233)
53 ± 2 % wag.
Gęstość 1,2 ± 0,1 kg/l
Kod produktu seria 213.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być czysta, sucha oraz wolna od wszelkich zanieczyszczeń. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby
nie powinna być niższa od +15°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna w granicach 20-70%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich
środków (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½. Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu poprawy przyczepności zaleca się fosforanowanie stali walcowanej na zimno.

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową omieść ścierniwem mineralnym (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, powierzchnię należy wyczyścić ręcznie lub zmyć detergentem TIKKURILA PANSSARIPESU.
Powierzchnie cynkowane ogniowo omieść ścierniwem mineralnym (SaS, SFS 5873). Więcej informacji można uzyskać w Serwisie Technicznym Tikkurila lub odrębnej instrukcji aplikacji.

Powierzchnie aluminiowe: Omieść ścierniwem niemetalicznym w celu schropowacenia powierzchni (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, zmatowić powierzchnię ręcznie lub zmyć przy pomocy detergentu TIKKURILA MAALIPESU.
Rozcieńczanie Woda.
Powłoka gruntująca FONTECRYL 10, TEMAZINC EE.
Powłoka nawierzchniowa Po 2 - 3 godz:
FONTECRYL 25, FONTELAC QD 80, FONTECOAT EP 50, FONTECOAT EP 80, TEMALAC FD 50, TEMALAC FD 80, TEMALAC ML 90.

Po 6 godz:
TEMADUR, FONTEDUR 90, FONTEDUR HB 80, DUASOLID, TEMATHANE, TEMACRYL.
Nakładanie Produkt przed użyciem należy dokładnie wymieszać.

Natrysk bezpowietrzny: rozcieńczyć produkt maksymalnie 10%. Dysza pistoletu hydrodynamicznego o średnicy 0,009” – 0,015”, ciśnienie w dyszy 100-160 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Pędzel: produkt powinien być rozcieńczony w zależności od potrzeb.
Czyszczenie narzędzi Sprzęt malarski umyć natychmiast po użyciu w następujący sposób:
1. Uruchomić urządzenia z wodą w celu usunięcia nadmiaru farby z instalacji.
2. Co najmniej dwa razy przepłukać układ mieszaniną wody i rozcieńczalnika Thinner  1109 w ilości około 20%.
3. Na koniec przemyć rozcieńczalnikiem Thinner 1109.

Sprzęt umyć wodą przed rozpoczęciem ponownego malowania. Malowanie nieodpowiednio umytym sprzętem może skutkować powstaniem szeregu wad powierzchni. Skontaktuj się z serwisem technicznym Tikkurila w celu uzyskania
zaleceń czyszczenia 2-komponentowego sprzętu do aplikacji.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 95 g/litr. Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień.10% obj.) 85g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć