Klasa emisji materiałów budowlanych M1

Materiały budowlane mają istotny wpływ na jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń. Zgodnie z fińską klasyfikacją emisji chemicznych rozróżnia się trzy klasy materiałów budowlanych: M1, M2 oraz M3.  
Do kategorii M1 zalicza się materiały budowlane cechujące się najniższym poziomem emisji substancji chemicznych.   Materiały o klasie M2 charakteryzują się umiarkowanym poziomem emisji szkodliwych związków.  Kategoria M3 oznacza, że produkt albo nie został zbadany, albo nie spełnia rygorystycznych limitów emisji chemicznych.

Klasyfikacja emisji materiałów budowlanych odnosi się przede wszystkim do produktów stosowanych w budynkach mieszkalnych i biurowych.

Klasyfikacja emisji została opracowana i jest kontrolowana przez Fińską Fundację Informacji Budowlanej (RTS). Materiały budowlane są testowane i klasyfikowane ze względu na emisję lotnych związków organicznych (TVOC), formaldehydów HCOH, amoniaku NH3,  substancji rakotwórczych i zapachów.  Wszystkie badania przeprowadzane są cztery tygodnie po wprowadzeniu materiału na rynek.

Więcej informacji na ten temat klasyfikacji emisji materiałów budowlanych dostępnych jest tutaj:

Emission Classification of Building Materials


Produkty z klasą emisji M1

 Opis produktu
Akvi Top 15 FD
Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, akrylowa farba nawierzchniowa.
Opis produktu
Akvi Top 30 FD
Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, akrylowa farba nawierzchniowa.
Opis produktu
Akvilac TIX 25
Jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier akrylowy.
Opis produktu
Akviwax Satin
Środek ochronny, zawierający naturalny wosk, przeznaczony do wewnętrznych powierzchni drewnianych w wilgotnych pomieszczeniach.
Opis produktu
Fontedur FL Matt
Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier poliuretanowy.
Opis produktu
Fontefloor EP 100
Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna farba epoksydowa.
Opis produktu
Fontefloor EP Clear
Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier epoksydowy.
Opis produktu
Fontefloor EP Primer
Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny grunt epoksydowy.
Opis produktu