Materiały budowlane ze znakiem CE

Oznaczenie CE jest znakiem obligatoryjnym dla wszystkich materiałów budowlanych objętych zharmonizowaną normą unijną.  Wyroby, oprócz odpowiedniego oznakowania, muszą rownież posiadać deklaracje właściwości użytkowych.


Uregulowania dotyczące oznakowania CE dotyczą następującego asortymentu oferowanego przez Tikkurila Oyj: tynki do wnętrz, kleje do płyt gipsowych, dekoracyjne okładziny z włókna szklanego, produkty i systemy do ochrony i renowacji konstrukcji betonowych, wylewki i beton epoksydowy.

Oznaczenie CE produktów Tikkurila będzie widoczne na stronie internetowej, w kartach technicznych oraz w Deklaracjach Właściwości Użytkowych dostępnych w wersji papierowej lub cyfrowej.

Oznaczenie CE pozwala na swobodny przepływ towarów na rynku Unii i jest deklaracją producenta, iż wyrób spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw unijnych dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia użytkownika oraz ochrony środowiska.


Produkty przemysłowe z oznakowaniem CE

 Opis produktu
Fontedur FL Matt
Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier poliuretanowy.
Opis produktu
Fontefire ST 60
Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, farba pęczniejąca. Pod wpływem ciepła powłoka rozszerza się i tworzy warstwę pianki izolacyjnej.
Opis produktu
Fontefloor EP 100
Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna farba epoksydowa.
Opis produktu
Fontefloor EP Clear
Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier epoksydowy.
Opis produktu
Fontefloor EP Primer
Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny grunt epoksydowy.
Opis produktu
Temacoat GPL
Dwuskładnikowa farba epoksydowa utwardzana adduktem aminowym.
Opis produktu
Temacoat RM 40
Dwuskładnikowa farba na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej.
Opis produktu
Temadur 90
Dwuskładnikowa, połyskowa poliuretanowa farba nawierzchniowa, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
Opis produktu
Temafloor 150
Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka epoksydowa.
Opis produktu
Temafloor 200 Primer
Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy.
Opis produktu
Temafloor 220W Primer
Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy.
Opis produktu
Temafloor 25 Clear
Jednoskładnikowy, utwardzany wilgocią poliuretanowy podkład i warstwa nawierzchniowa.
Opis produktu
Temafloor 3000
Bezrozpuszczalnikowa powłoka na bazie żywicy epoksydowej. Powłoka uzyskana jest przez dodanie piasku do dwuskładnikowej żywicy epoksydowej TEMAFLOOR P300.
Opis produktu
Temafloor 4000
Bezrozpuszczalnikowa wylewka wyrównująca, uzyskana poprzez dodanie piasku do lakieru epoksydowego TEMAFLOOR 400.
Opis produktu
Temafloor 4000 ESD
Bezrozpuszczalnikowa powłoka antypoślizgowa uzyskana poprzez dodanie piasku przewodzącego do lakieru epoksydowego TEMAFLOOR 401.
Opis produktu
Temafloor 401
Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy.
Opis produktu
Temafloor AC102 Primer
Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy niskolepki podkład akrylowy.
Opis produktu
Temafloor AC501
Dwuskładnikowe, bezrozpuszczalnikowe, niskolepkie spoiwo akrylowe.
Opis produktu
Temafloor AC502
Dwuskładnikowe, bezrozpuszczalnikowe, elastyczne spoiwo akrylowe.
Opis produktu
Temafloor AC509
Dwuskładnikowe, bezrozpuszczalnikowe, niskolepkie spoiwo akrylowe.
Opis produktu
Temafloor AC601 Clear
Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa akrylowa warstwa nawierzchniowa.
Opis produktu
Temafloor AC602 Clear
Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa akrylowa warstwa nawierzchniowa.
Opis produktu
Temafloor AC609 Clear
Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa akrylowa warstwa nawierzchniowa.
Opis produktu
Temafloor AC610 Clear
Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa akrylowa warstwa nawierzchniowa.
Opis produktu
Temafloor P300
Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa epoksydowa.
Opis produktu
Temafloor PU
Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka na bazie żywicy poliuretanowej.
Opis produktu
Temafloor PU Flex
Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka na bazie żywicy poliuretanowej.
Opis produktu
Temafloor PU-UV
Elastyczna, dwuskładnikowa powłoka poliuretanowa o wysokiej zawartości części stałych i odporności na warunki atmosferyczne.
Opis produktu
Temaline TL
Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa farba epoksydowa.
Opis produktu