Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Putty

Wodorozcieńczalna szpachlówka w kolorze sosny do powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

Produkt wodorozcieńczalny

Doskonałe właściwości wypełniające

Putty Pine to szpachla w kolorze sosny do wypełniania ubytków w powierzchniach drewnianych takich jak płyta pilśniowa, lite drewno, sklejka, fornir znajdujących się wewnątrz pomieszczeń.

Łatwa aplikacja na dużych powierzchniach

Gęsta konsystencja szpachli sprawia, że łatwo się ją nakłada na dużych powierzchniach.


Szpachla Putty Pine może być wykorzystana w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
09.09.2016

Putty Pine

 
Putty-pine
RODZAJ Wodorozcieńczalna szpachlówka do powierzchni drewnianych.
OPIS Do wypełniania ubytków w drewnianych powierzchniach wewnątrz pomieszczeń takich jak: płyty pilśniowe, drewno lite lub płyty okleinowane.
Przykłady zastosowania Szpachla stosowana do mebli, drzwi, paneli ściennych i sufitowych.

DANE TECHNICZNE
Kolory Sosna.
Stopień połysku Mat
Wydajność Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Szpachelka lub mechanicznie.
Czasy schnięcia

Cienka warstwa szpachlówki może być szlifowana po 4 godzinach, a grubsza warstwa po 24 godzinach.


Zawartość części stałych 65 ± 2% obj.
83 ± 2% wag.
Gęstość 2.0 ± 0.2 kg/litr
Kod produktu 007 2087.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Aplikację należy przeprowadzać w temperaturze powyżej +5°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie Usunąć brud z powierzchni. Oczyścić powierzchnię z luźnych elementów i kurzu.
Rozcieńczanie Woda.
Powłoka nawierzchniowa Może być pokryta wodorozcieńczalnym, wodorozcieńczalnym UV i rozpuszczalnikowym produktem marki Tikkurila.
Nakładanie Aplikować szpachlówkę za pomocą szpachelki lub mechanicznie. Duże wgłębienia należy wypełniać dwa lub więcej razy. Powierzchnię należy przeszlifować i usunąć pył po szlifowaniu.


Mieszanie składników W razie potrzeby szpachlówkę można rozcieńczyć do odpowiedniej lepkości.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 22 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO szpachlówki (rozcień. 10%)wynosi 20 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego i przemysłowego. Więcej informacji Dodatkowe informacje o tym produkcie znajdują się na stornie www.tikkurila.com lub można je uzyskać wysyłając maila na adres info.coatings@tikkurila.com.
 
-


Wróć