Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temabond ST 200

Dwuskładnikowa farba epoksydowa, o wysokiej zawartości części stałych, pigmentowana aluminium.  Temabond ST 200 to farba szczególnie rekomendowana na podłoża, z których całkowite usunięcie rdzy za pomocą obróbki strumieniowo-ścierniowej jest praktycznie niemożliwe (przygotowanie powierzchni St2).

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
4
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
8
m2/l

Farba epoksydowa na podłoża przygotowane ręcznie

Temabond ST 200 to idealne rozwiązanie dla wymalowań renowacyjnych, ponieważ farba charakteryzuje się dobrą przyczepnością do stalowego podłoża zarówno czyszczonego strumieniowo-ścierniowo jak i przygotowanego ręcznie. 

Dobra odporność na obciążenia chemiczne i ścieranie

Dzięki pigmentacji aluminium Temabond ST 200 tworzy bardzo mocną i trwałą powłokę o dobrej odporności na obciążenia chemiczne i mechaniczne.  Farba stosowana jest jako podkład na powierzchnie stalowe, trudne do dokładnego oczyszczenia, np. w przemyśle chemicznym.  Farba może być stosowana w zanurzeniu w wodzie.

Farba grubopowłokowa

Jest to farba typu 'mastyk', która posiada właściwości grubopowłokowe również przy nakładaniu pędzlem.  W porównaniu do tradycyjnych wyrobów epoksydowych farba charakteryzuje się niską emisją LZO.

Jak działa farba Temabond ST 200:

Temabond ST 200 to farba typu 'mastyk', która przenika przez warstwę rdzy i przylega do stalowej powierzchni zapobiegając dalszemu procesowi korozji.

 Warstwa pigmentowanej farby epoksydowej Temabond ST 200 chroni powierzchnię przed działaniem wody i tlenu uniemożliwiając korodowanie stali.  Co więcej, warstwa splecionych płatków, np. błyszczu żelazowego lub aluminium zwiększa odległość jaką muszą pokonać cząsteczki korozji, aby dotrzeć do stalowego podłoża.


Systemy malarskie Tikkurila: Temabond ST 200/ST 300
Systemy malarskie Tikkurila - Temabond

Epoksydowy system do wymalowań renowacyjnych zabezpieczający różnego rodzaju powierzchnie.

Systemy malarskie Tikkurila: Temabond ST 200/ST 300

Temabond ST 200 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
13.06.2017

Temabond ST 200

 
Temabond ST200
RODZAJ Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa pigmentowana aluminium o wysokiej zawartości części stałych.
OPIS Stosowana jako podkład na powierzchniach stalowych trudnych do oczyszczenia.  Do zabezpieczeń linii technologicznych w oraz konstrukcji w przemyśle chemicznym.  Do malowania powierzchni narażonych na zanurzenie w wodzie.  Zalecana do wykonywania napraw malarskich w miejscach uszkodzonych podczas transportu i montażu.  Może być stosowana jako system jednowarstwowy.


Przykłady zastosowania Zalecana do przemalowań i napraw lokalnych uszkodzeń mostów, cystern, maszyn, urządzeń i konstrukcji w przemyśle celulozowo - papierniczym i chemicznym, takich jak maszyny papiernicze, przenośniki oraz estakad pod rurociągi itp.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dzięki pigmentacji aluminium tworzy bardzo mocną, odporną na ścieranie oraz narażenia chemicznie i mechaniczne powłokę.
Można nałożyć grubą powłokę również przy malowaniu pędzlem.
Dobra przyczepność do powierzchni obrobionych strumieniowo-ściernie lub czyszczonych narzędziami ręcznymi.
misja rozpuszczalników niższa niż przy tradycyjnych wyrobach epoksydowych (niska zawartość rozpuszczalników).
Może być nakładana na stare powłoki alkidowe.
Wersja zimowa Temabond WG 200 utwardza się w niskich temperaturach.
Kolory Aluminium (czerwono-aluminiowy barwienie w systemie TEMASPEED). Kolor zmieni się pod wpływem promieniowania UV.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

100 µm

125 µm

8.0 m2/l

200 µm

250 µm

4.0 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 1 część objętościowo 008 7298
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7501
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 1½ godziny
Czasy schnięcia

DFT 150 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

6 godz.

3 godz.

1½ godz.

Suchość dotykowa, po

14 godz.

5½ godz.

3½ godz.

Kolejne malowanie, po

30 godz.

8 godz.

5 godz.

Kolejne malowanie bez piaskowania, maks. po

2 m-ce

1 m-c

7 dni


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 80 ± 2 % obj. (ISO 3233)
86 ± 2 % wag.
Gęstość 1.4 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu 008 7298

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha, czysta i wolna od zanieczyszczeń. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 10°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: usunąć rdzę narzędziami czyszczącym minimum do stopnia St2 lub strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2 lub Sa2½. Dla powierzchni przeznaczonych do zanurzenia obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia Sa2½. (ISO 8501-1).

Powierzchnie wcześniej malowane: stare powłoki malarskie zmatowić, np. szlifierką, papierem ściernym lub omieść strumieniowo-ściernie.
Powłoka gruntująca TEMABOND ST 200, TEMAZINC 77 oraz TEMAZINC 99.
Powłoka nawierzchniowa TEMACOAT GPL, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMABOND ST 300, TEMADUR, TEMATHANE, TEMACRYL EA.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny - produkt może być rozcieńczony w granicach 0 - 10% obj. Dysza do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,013” - 0,019", ciśnienie w dyszy 140 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Pędzel - farbę należy rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła z napędem mechanicznym. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierną utwardzanie i osłabienie własności powłoki.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 200 g/litr.
Maks. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia
(rozcień. 10% obj.) 260 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć