Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temabond ST 300

Dwuskładnikowa, mieszalnikowa farba epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych.  Farba jest szczególnie rekomendowana na podłoża, z których całkowite usunięcie rdzy za pomocą obróbki strumieniowo-ścierniowej jest praktycznie niemożliwe (przygotowanie powierzchni St2).


Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
4
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
8
m2/l

Farba epoksydowa na podłoża przygotowane ręcznie

Temabond ST 300 to idealne rozwiązanie dla wymalowań renowacyjnych, ponieważ farba bardzo dobrze przywiera do stalowego podłoża zarówno czyszczonego strumieniowo-ścierniowo jak i przygotowanego ręcznie. 

Dobra odporność na obciążenia chemiczne i ścieranie

Temabond ST 300 tworzy bardzo mocną i trwałą powłokę o dobrej odporności na obciążenia chemiczne i mechaniczne.  Farba stosowana jest jako podkład na powierzchnie stalowe, trudne do dokładnego oczyszczenia, np. w przemyśle chemicznym.  Farba może być stosowana w zanurzeniu w wodzie.

Farba grubopowłokowa

Jest to farba typu 'mastyk', która posiada właściwości grubopowłokowe również przy nakładaniu pędzlem.  W porównaniu do tradycyjnych wyrobów epoksydowych farba charakteryzuje się niską emisją LZO.

Jaka działa Temabond ST 300:

Temabond ST 300 to farba typu 'mastyk', która przenika przez warstwę rdzy i przylega do stalowej powierzchni zapobiegając dalszemu procesowi korozji.


Systemy malarskie Tikkurila: Temabond ST 200/ST 300
Systemy malarskie Tikkurila - Temabond

Epoksydowy system do wymalowań renowacyjnych zabezpieczający różnego rodzaju powierzchnie.

Systemy malarskie Tikkurila: Temabond ST 200/ST 300

Temabond ST 300 może być wykorzystana w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
24.02.2006

Temabond ST 300

 
Temabond ST300
RODZAJ Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych.
OPIS

Stosowana jako podkład i nawierzchnia na powierzchniach stalowych narażonych na ścieranie i obciążenia mechaniczne, agresję chemiczną i zanurzenie w wodzie.  Zalecana do wykonywania napraw miejsc uszkodzonych podczas transportu lub instalacji.  Może być nakładana na stare powłoki alkidowe.  Może być stosowana jako system jednopowłokowy.

Przykłady zastosowania Powierzchnie stalowe.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Tworzy bardzo mocną i trwałą, odporną chemicznie i mechanicznie powłokę. Posiada własności grubopowłokowe również przy nakładaniu pędzlem. Dobra zwilżalność podłoża dopuszcza nakładanie na powierzchnie obrobione strumieniowo i przygotowane ręcznie. Emisja rozpuszczalników niższa niż przy tradycyjnych wyrobach epoksydowych.
Karty kolorów Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

100 µm

125 µm

8.0 m2/l

200 µm

250 µm

4.0 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 1 część objętościowo 162-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7501
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny,pędzel. 
Żywotność mieszanki (+23°C) 1½ h
Czasy schnięcia

DFT 150 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

6 h

3 h

1½ h

Suchość dotykowa

14 h

5½ h

3½ h

Kolejne malowanie farbami poliuretanowymi i epoksydowymi

30 h

8 h

5 h

Kolejne malowanie, bez piaskowania max.

2 miesiące

1 miesiąc

7 d


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 80 ± 2 % obj. (ISO 3233)
88 ± 2 % wag.
Gęstość 1.5 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu seria 162

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 10 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie
powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być
wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.

UWAGA! Powłoki epoksydowe wykazują naturalną tendencję do kredowania i przebarwień (żółknięcie) przy wystawieniu na działanie warunków atmosferycznych zarówno wewnątrz, jaki i na zewnątrz pomieszczeń.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć. (PN-EN ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać ręcznie do stopnia min. St2 lub strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2 lub Sa2 ½. (PN - ISO 8501 - 1). Dla powierzchni zatopionych obróbka do stopnia Sa 2 ½ obowiązkowa.

Powierzchnie wcześniej malowane: Stare powłoki malarskie zmatować papierem ściernym lub omieść strumieniowo-ściernie.
Powłoka gruntująca TEMABOND ST 200, TEMABOND ST 300, TEMAZINC 77, TEMAZINC 99 oraz FONTECOAT EP PRIMER.
Powłoka nawierzchniowa TEMACOAT GPL, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT HS 40, TEMABOND ST 300, TEMADUR, TEMATHANE oraz TEMACRYL EA.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny,pędzel. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 10 % .Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,013 - 0,019”,cis.w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego Temaspeed Squirrel Mixer.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 195 g/litr. Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 10 % obj.) 260 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć