Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temacoat GPL

Dwuskładnikowa, nawierzchniowa farba epoksydowa, utwardzana adduktem aminowym.  Farba rekomendowana jest do zabezpieczania rożnego rodzaju konstrukcji stalowych, do malowania urządzeń w przemyśle przetwórczym, itp.

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
5,5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
11
m2/l

Wszechstronna ochrona

Temacoat GPL jest szczególnie zalecana jako warstwa nawierzchniowa w systemach epoksydowych narażonych na intensywne ścieranie oraz agresję chemiczną.  Farba jest odporna na zanurzenie w wodzie, w naturalnych olejach, w rozcieńczonych roztworach kwasów nieutleniających, alkaliach oraz roztworach soli.  Wytrzymuje również temperaturę  +150°C  na sucho.

Na posadzki betonowe

Temacoat GPL może być stosowana do malowania powierzchni betonowych, np. filarów mostów.  Farba posiada oznakowanie CE.  Jest odporna na działanie chemiczne aktywnych gazów i pyłu, dlatego jest często stosowana w przemyśle drzewnym i chemicznym.


Temacoat GPL może być wykorzystana w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
20.03.2017

Temacoat GPL

 
Temacoat GPL
RODZAJ Dwuskładnikowa farba epoksydowa utwardzana adduktem aminowym.
OPIS Stosowana jako powłoka nawierzchniowa w epoksydowych systemach narażonych na ścieranie oraz agresywne środowisko chemiczne.  Dzięki oznakowaniu CE nadaje się do powierzchni betonowych.
Przykłady zastosowania Zalecana jest do malowania mostów, zbiorników, różnego rodzaju konstrukcji stalowych i wyposażenia w przemyśle papierniczym, chemicznym (rurociągi, przenośniki, maszyny papiernicze itp.).

DANE TECHNICZNE
Właściwości Wytrzymuje temperaturę suchą +150°C i +60°C w atmosferze mokrej.
Wytrzymuje zanurzenie w rozcieńczonych roztworach kwasów nieutleniających,zasadach i roztworach soli.
Wytrzymuje chwilowe działanie kwasów utleniających i roztworów wybielających. Wytrzymuje działanie chemiczne aktywnych gazów i pyłu.
Wytrzymuje zanurzenie w olejach i tłuszczach mineralnych, roślinnych i zwierzęcych.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA i TIKKURILA SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED Premium.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

50 µm

90 µm

11.0 m2/l

100 µm

185 µm

5.5 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 3 części objętościowo 170-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7580
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, pędzel
Żywotność mieszanki (+23°C) 5 godz.
Czasy schnięcia

DFT 60 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

3 godz.

2 godz.

1 godz.

Suchość dotykowa, po

10 godz.

5 godz.

2 godz.

Kolejne malowanie, po

10 godz.

4 godz.

2 godz.

Kolejne malowanie powierzchni przeznaczonej do zanurzenia, po

32 godz.

16 godz.

8 godz.


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 55 ± 2 % obj. (ISO 3233)
68 ± 2 % wag.
Gęstość 1.3 - 1.4 kg / l (po zmieszaniu) w zależności od koloru
Kod produktu seria 170.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta, sucha i wolna od zanieczyszczeń.
Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +10°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80% podczas aplikacji i suszenia. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy.

W pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja podczas nakładania i schnięcia.

Uwaga! Powłoki epoksydowe wykazują naturalną tendencję do kredowania i przebarwień (żółknięcie) przy wystawieniu na działanie warunków atmosferycznych. Zaleca się nałożyć poliuretanową farbę nawierzchniową, w przypadku gdy występują wysokie wymagania estetyczne dotyczących wyglądu kolorów.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4).

Powierzchnie betonowe: Powierzchnia powinna być sucha i sezonowana min. 4 tygodnie. Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Wszelkie plamy i nierówności zeszlifować.
Usunąć mleczko cementowe i olej z odlewów betonowych poprzez szlifowanie lub obrabianie strumieniowo-ścierne. Wszelkie pęknięcia, rysy i ubytki naprawić mieszaniną Temafloor 200 i drobnego suchego piasku kwarcowego.
Rozcieńczanie Thinner 1031.
Powłoka gruntująca TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT SPA, TEMABOND.
Powłoka nawierzchniowa TEMACOAT GPL.
Malowanie Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć do około 0-10% obj. Zalecana dysza do natrysku bezpowietrznego: 0,011 - 0,017”,ciśnienie 120 - 160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła z napędem mechanicznym.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 450 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 10% obj.) 490 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Deklaracja właściwości użytkowych - Temacoat GPL
 
-


CE
Europejska norma zharmonizowana EN 1504-2:2004 określa wymagania dla systemów ochrony powierzchniowej betonu.

Produkt został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z Tablicami 1d, 1f i 1g znajdującymi się w załączniku ZA.
CE logo
0809-CPD-0773
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 VANTAA
14
Deklaracja właściwości użytkowych: TIK-0170-5001
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony powierzchniowej - powłoka
Odporność na ścieranie
< 3000 mg
Paroprzepuszczalność
Klasa II, 5 m < SD < 50m
Odporność na silną agresję chemiczną
Klasa II
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 2,0 N/mm²
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Odporność na uderzenia
Klasa I: ≥ 4 Nm
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Reakcja na ogień
Bfl-s1


Wróć