Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temacoat GPL-S MIO

Dwuskładnikowa farba epoksydowa utwardzana poliamidem.  Rekomendowana do malowania mostów, konstrukcji stalowych, zewnętrznych powierzchni zbiorników, przenośników, rurociągów, itp.

Produkt rozpuszczalnikowy
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
4,8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l

Farba pigmentowana błyszczem żelazowym

Błyszcz żelazowy zawarty w Temacoat GPL-S Mio pozwala na tworzenie bardzo szczelnej i mocnej powłoki.  Farba może być stosowana jako międzywarstwa lub powłoka nawierzchniowa w epoksydowych i poliuretanowych systemach malarskich.

Długi czas przemalowania

Temacoat GPL-S MIO może być przemalowywany w późniejszym czasie.  Nie występują ograniczenia odnośnie czasu nakładania kolejnej warstwy.

Warstwa pigmentowanej farby epoksydowej Temacoat GPL-S MIO chroni powierzchnię przed działaniem wody i tlenu uniemożliwiając korodowanie stali.  Co więcej, warstwa splecionych płatków, np. błyszczu żelazowego zwiększa odległość jaką muszą pokonać cząsteczki korozji, aby dotrzeć do stalowego podłoża.


Temacoat GPL-S MIO może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
21.03.2017

Temacoat GPL-S MIO

 
Temacoat GPL-S MIO
RODZAJ Dwuskładnikowa, epoksydowa farba utwardzana poliamidem, pigmentowana błyszczem żelazowym (MIO).
OPIS

Używana jako międzywarstwa lub warstwa nawierzchniowa w systemach epoksydowych i poliuretanowych narażonych na wpływ bardzo trudnych warunków atmosferycznych oraz zachlapanie.

Przykłady zastosowania Zalecana do malowania mostów, zewnętrznych powierzchni zbiorników, rurociągów, przenośników oraz innych konstrukcji i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości • Doskonała przyczepność do powierzchni stalowych.
• Nadaje się do szybkiego przemalowywania.
• Nie występują ograniczenia odnośnie czasu nakładania kolejnej warstwy (długotrwałe okresy przemalowań).
• Zastosowanie utwardzacza 008 5610 umożliwia utwardzanie nawet w temperaturze do -10°C.

Kolory Szary i czerwony.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

60 µm

100 µm

10.0 m2/l

125 µm

210 µm

4.8 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 4 cz. obj. 008 7520 lub 008 7521
Utwardzacz 1 cz. obj. 008 5600 lub 008 5605 (szybki)

Żywica 5 cz. obj. 008 7520 lub 008 7521
Utwardzacz 1 cz. obj. 008 5610
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 4 godziny (+23°C) z utwardzaczem 008 5600
2 godziny (+23°C) z utwardzaczem 008 5605

4 godziny (+23°C) z utwardzaczem 008 5610
6 godzin (0°C) z utwardzaczem 008 5610
Czasy schnięcia Utwardzacz 008 5600 lub 008 5605

DFT 100 µm

 0°C       

+ 5°C

+ 10°C

+ 23°C

+ 35°C

Pyłosuchość, po

Utw. 008 5600

  4 h

2 h

1 h

½ h

   15 min

Utw. 008 5605

  3 h

1½ h

45 min

½ h

12 min

Suchość dotykowa, po

Utw. 008 5600

 18 h

   10 h

6 h

2½ h


Utw. 008 5605

 12 h

6 h

4 h

2 h

1 h

Kolejne malowanie, farbami epoksydowymi, min. po

Utw. 008 5600

 24 h

12 h

6 h

2 h


Utw. 008  5605

 18 h

16 h

4 h

1½ h

45 min

Kolejne malowanie farbami poliuretan., min.

Utw. 008 5600

 36 h

24 h

18 h

4 h


Utw. 008 5605

24 h 

12 h

8 h

3 h

1½ h

Kolejne malowanie bez szorstkowania maksymalnie 6 miesięcy

 

Utwardzacz 008 5610


DFT 80 µm

  - 10°C

  - 5°C

   0°C

 +5°C    

   +10°C

 +23°C   

 +35°C 

Pyłosuchość, po

   16 h

   10 h

   4 h

   2 h

    1 h

   ½ h

15 min.

Suchość dotykowa.po

   40 h

   30 h

  16 h

  12 h

    4 h

   2 h

  1 h

Kolejne malowanie, min. po

   74 h

   62 h

  40 h

  28 h

   14 h

   8 h

  5 h

Pełne utwardzenie

   28 d

   21 d

  18 d

   6 d

    4 d

   4 d

  3 d


Kolejne malowanie bez szorstkowania maksymalnie - 2 miesiące


Czasy schnięcia i ponownego malowania są uzależnione od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji.


Zawartość części stałych 60 ± 2 % obj. (ISO 3233)
78 ± 2 % wag.
Gęstość 1.5 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu 008 7520

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Z utwardzaczem 008 5600 lub 008 5605:
Powierzchnia musi być czysta, sucha oraz wolna od wszelkich zanieczyszczeń. W czasie aplikacji i schnięcia temperatura powierzchni powinna wynosić co najmniej 0°C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. Temperatura powierzchni stalowej powinna być co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. Produkt nie powinien być nakładany w temp. poniżej 0°C, gdy istnieje możliwość tworzenia się lodu na powierzchni. Dla właściwej aplikacji temperatura farby powinna być wyższa od +15°C. W pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja podczas nakładania i schnięcia.

Z utwardzaczem 008 5610:
Powierzchnia musi być czysta, sucha oraz wolna od wszelkich zanieczyszczeń. Temperatura powierzchni nie powinna wynosić mniej niż -10°C w trakcie aplikacji i schnięcia. Temperatura powierzchni stalowej powinna być co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. Dla właściwej aplikacji temperatura farby powinna wynosić co najmniej +15°C. W pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja podczas nakładania i schnięcia.

Uwaga! Powłoki epoksydowe wykazują naturalną tendencję do kredowania i przebarwień (żółkniecie) przy wystawieniu na działanie warunków atmosferycznych.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia powierzchni
używając odpowiednich środków (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501-1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, zaleca się fosforanowanie stali zimnowalcowanej w celu poprawy przyczepności.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia z powierzchni używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMAZINC 77, TEMAZINC 88, TEMAZINC 99, TEMASIL 90, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMABOND.
Powłoka nawierzchniowa TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMADUR 20, TEMADUR 50, TEMADUR 90, TEMADUR HB 50, TEMADUR HB 80, TEMATHANE 50, TEMATHANE 90.
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny - farba może być rozcieńczona w granicach 0-10%. Dysza do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,015”-0,021”, ciśnienie 120-180 bar, a kąt natrysku
dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Przy aplikacji pędzlem, farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz.
Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła z napędem mechanicznym. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne utwardzanie i osłabienie własności powstałej powłoki.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 340 g/litr. Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcieńczonej 10% obj. wodą) wynosi 400 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w Kartach Charakterystyki. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego i profesjonalnego.
 
-


Wróć