Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
MED
 

Temacoat GPL-S Primer

Dwuskładnikowy podkład epoksydowy utwardzany poliamidem, zawierający fosforan cynku.  Zalecany do długotrwałego zabezpieczania mostów, konstrukcji stalowych, sprzętu transportowego, dźwigów, itp.


Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
5,5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
11
m2/l

Doskonała przyczepność do różnego typu powierzchni

Podkład Temacoat GPL-S Primer nadaje się do szybkiego przemalowywania i może być stosowany jako warstwa gruntująca lub międzywarstwa na powierzchnie stalowe, ocynkowane lub aluminium, narażone na ścieranie i agresję chemiczną.  W zestawie ze specjalnym utwardzaczem może być aplikowany w niskich temperaturach. 

Podkład z ceryfikatem MED

Temacoat GPL-S Primer posiada certyfikat MED (Marine Equipment Directive) nr VTT-C-4031-15-09 i dlatego może być stosowany do zabezpieczania powierzchni wewnątrz jednostek pływających.

Redukcja kosztów z barwionym podkładem

Temacoat GPL-S Primer jest farbą mieszalnikową i może być barwiony na kolory z karty kolorów Temaspeed Colored Primers.  Stosowanie barwionych podkładów nakładanych bezpośrednio pod kolorową farbę nawierzchniową pozwala w ekonomiczny sposób uzyskać precyzyjny kolor powierzchni, bez potrzeby przegrubiania warstw farb nawierzchniowych.

Może być stosowany w niskich temperaturach

Temacoat GPL-S Primer w zestawie z utwardzaczem 008 5610 schnie w temperaturze nawet do -10°C.Systemy malarskie Tikkurila: Temacoat GPL-S Primer i Temadur 20/50/90
Systemy malarskie Tikkurila - Temabond

System epoksydowo-poliuretanowy o szerokim zastosowaniu na różnego rodzaju powierzchnie, takie jak np. stal, stal nierdzewna, cynk i aluminium. Świetnie się sprawdzi w trudnych warunkach atmosferycznych.

Systemy malarskie Tikkurila: Temacoat GPL-S Primer i Teamdur 20/50/90

Temacoat GPL-S Primer może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
30.07.2013

Temacoat GPL-S Primer

 
Temacoat GPL-S Primer
MED
RODZAJ Dwuskładnikowy, grubowarstwowy grunt epoksydowy utwardzany poliamidem, zawierający fosforan cynku.
OPIS

Stosowany jako grunt lub międzywarstwa w systemach epoksydowych i poliuretanowych odpornych na ścieranie i agresję chemiczną.  Może być stosowany jako międzywarstwa na grunty epoksydowe o wysokiej zawartości cynku i grunty krzemianowo-cynkowe.

Przykłady zastosowania Zalecany do malowania mostów, sprzętu transportowego, maszyn papierniczych, dźwigów, masztów stalowych, innych konstrukcji i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała przyczepność do powierzchni stalowych, aluminiowych i ocynkowanych. Nadaje się do szybkiego przemalowywania. Posiada certyfikat MED (Marine Equipment Directive) no. VTT-C-4031-15-09 dopuszczający do malowania wewnętrznych powierzchni statków.
Karty kolorów Karta kolorów podkładów. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Stopień połysku Mat
Wydajność

                           Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

warstwa sucha

warstwa mokra

 

50 µm

90 µm

11.0 m2/l

100 µm

185 µm

5.5 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 4 części objętościowo 179-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 5600 lub 008 5605 (szybki)
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 6 godzin z utwardzaczem 008 5600
3 godziny z utwardzaczem 008 5605
Czasy schnięcia

DFT 70 µm

0 ºC

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość

Utw. 008 5600

4 h

2 h

1 h

½ h

15 min

Utw.  008 5605

3 h

1½ h

¾ h

½ h

12 min

Suchość dotykowa

Utw.  008 5600

22 h

11 h

5 h

2½ h

2 h

Utw.  008 5605

12 h

6 h

3 h

2 h

1 ½ h

Kolejne malowanie farbami epoksydowymi, min.

Utw.  008 5600

30 h

20 h

6 h

2 h

1 h

Utw.  008 5605

18 h

12 h

4 h

1½ h

¾ h

Kolejne malowanie farbami poliuretanowymi, min. 

Utw.  008 5600

2 d

32 h

18 h

6 h

3 h

Utw.  008 5605

1 ½ d

18 h

12 h

4 h

2 h


Kolejne malowanie bez szorstkowania max. 6 m-cy.

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 55 ± 2 % obj.(ISO 3233)
68 ± 2 % wag.
Gęstość 1.3 - 1.4 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu seria 179

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od wszelkich zanieczyszczeń. Temperatura podłoża powinna wynosić min. 0 °C i być wyższa o min. 3 °C od temperatury punktu rosy. Produkt nie powinien być nakładany w temp. poniżej 0 °C gdy istnieje możliwość tworzenia się lodu na powierzchni. Dla właściwej aplikacji temperatura farby powinna być wyższa od +15°C. W pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja podczas nakładania i schnięcia.

UWAGA! Powłoki epoksydowe wykazują naturalną tendencję do kredowania i przebarwień (żółknięcie) przy wystawieniu na działanie warunków atmosferycznych.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia powierzchni używając odpowiednich środków (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501-1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, zaleca się fosforanowanie stali walcowanej na zimno w celu poprawy przyczepności.

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową omieścić ścierniwem mineralnym, np. piaskiem kwarcowym (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, powierzchnię należy wyczyścić ręcznie lub zmyć detergentem PANSSARIPESU.

Powierzchnie aluminiowe: Omieścić ścierniwem niemetalicznym w celu schropowacenia powierzchni (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, zmatowić powierzchnię ręcznie lub zmyć przy pomocy detergentu MAALIPESU.

Stal nierdzewna: Szlifować lub omiatać ścierniwem niemetalicznym w celu zmatowienia powierzchni.

Powierzchnie zagruntowane:
Usunąć oleje, tłuszcze, sole i zanieczyszczenia powierzchni używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMABOND, TEMAZINC 77, TEMAZINC 88, TEMAZINC 99 oraz TEMASIL 90.
Powłoka nawierzchniowa TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT SPA 50, TEMADUR, TEMATHANE, TEMACRYL EA, FONTECOAT EP 50, FONTECOAT EP 80 oraz FONTEDUR 90.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel. W zależności od techniki nakładania, farba może
być rozcieńczona w granicach 0 – 10 %. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,017”, ciśnienie w dyszy 120 - 160 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie pr,zed użyciem, dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 430 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia ( rozcień. 10 % obj.) 470 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć