Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temacoat GS 50

Grubowarstwowa, dwuskładnikowa, epoksydowa farba nawierzchniowa i międzywarstwa, utwardzana poliamidem, o wysokiej zawartości części stałych.  Zalecana do malowania sprzętu transportowego, konstrukcji stalowych, rurociągów i innych konstrukcji.

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
5,7
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
9,5
m2/l

Wydajna farba grubopowłokowa

Temacoat GS 50 to wydajna farba epoksydowa o właściwościach grubopowłokowych.  Może być stosowana jako system jednowarstwowy.  Farba szybko wysycha, co jest cechą szczególnie przydatną dla kolejnych przemalowań lub  transportu. 

Bogata kolorystyka

Farba nawierzchniowa Temacoat GS 50 może występować w szerokiej palecie barw.  Szczególnie zalecana jest jako połyskowa warstwa nawierzchniowa na mniejsze zbiorniki, maszyny rolnicze,  przenośniki itp.


Temacoat GS 50 może być użyty w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
06.11.2006

Temacoat GS 50

 
Temacoat GS50
RODZAJ Dwuskładnikowa, grubopowłokowa epoksydowa farba nawierzchniowa i międzywarstwa utwardzana poliamidem.
OPIS

Używana jako powłoka nawierzchniowa lub międzywarstwa w systemach epoksydowych i poliuretanowych narażonych na ścieranie i agresję chemiczną.  Może być stosowana bez podkładu do malowania powierzchni cynkowych i aluminiowych.

Zalecana jako „sealer” na powierzchnie cynkowane ogniowo przy rozcieńczeniu 20 - 25%

Przykłady zastosowania Zalecana do malowania mostów, sprzętu transportowego, dźwigów, masztów stalowych oraz innych konstrukcji i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Szybkie ponowne malowanie.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

60 µm

105 µm

9.5 m2/l

100 µm

175 µm

5.7 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 4 części objętościowo 172-series
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 5600 lub 008 5605 ( szybki )
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 6 godz. z utw. 008 5600
3 godz. z utw. 008 5605
Czasy schnięcia

DFT 70 µm

0 ºC

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

z utw. 008 5600

4 h

3 h

1 h

½ h

15 min

z utw. 008 5605

3 h

2 h

¾ h

½ h

12 min

Suchość dotykowa

z utw. 008 5600

22 h

14 h

10 h

4½ h

2½ h

z utw. 008 5605

12 h

8 h

6 h

3½ h

2 h

Ponowne  malowanie farbami epoksydowymi, min.

z utw. 008 5600

30 h

24 h

6 h

2 h

1 h

z utw. 008 5605

18 h

14 h

4 h

1½ h

¾ h

Ponowne malowanie farbami poliuretanowymi, min. 

z utw. 008 5600

2 d

36 h

20 h

8 h

4 h

z utw. 008 5605

1½ d

24 h

12 h

6 h

3 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Specjalna właściwość

Zawartość części stałych 57 ± 2 % obj. (ISO 3233)
71 ± 2 % wag.
Gęstość 1.3 - 1.4 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu seria 172

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od wszelkich zanieczyszczeń. Temperatura farby powinna być wyższa od + 15 °C dla właściwej aplikacji. Temperatura podłoża powinna wynosić min. 0 °C i być wyższa o min. 3 °C od punktu rosy. Produkt nie powinien być nakładany w temp. poniżej 0 °C gdy istnieje możliwość tworzenia się lodu na powierzchni. W pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja podczas nakładania i schnięcia.

UWAGA! Powłoki epoksydowe wykazują naturalną tendencję do kredowania i przebarwień (żółknięcie) przy wystawieniu na działanie warunków atmosferycznych zarówno wewnątrz, jaki i na zewnątrz pomieszczeń.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć.Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (PN-EN ISO 12944-4).

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową wypiaskować lekko czystym, suchym piaskiem kwarcowym. Alternatywnie zmyć powierzchnię detergentem PANSSARIPESU. Detergent i zanieczyszczenia muszą być spłukane dokładnie, najlepiej ciepłą wodą. Powierzchnię wysuszyć.

Powierzchnie aluminiowe: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Zmatować powierzchnię lub zmyć przy pomocy detergentu MAALIPESU, spłukać dokładnie wodą i wysuszyć.
Powłoka gruntująca TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT HB PRIMER, TEMACOAT PM PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT SPA, TEMABOND oraz FONTECOAT EP PRIMER.
Powłoka nawierzchniowa TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMADUR oraz TEMATHANE.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 5 – 20 % .Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,017”, ciśnienie w dyszy 120 - 160 bar, kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.Przy natrysku pneumatycznym farbę rozcieńczyć 20 - 30% do lepkości 20 - 30s DIN 4.
Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego Temaspeed Squirrel Mixer.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 370 g/litr. Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia(rozcień. 20 % obj.) 498 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć