Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temacoat Primer

Dwuskładnikowy podkład epoksydowy.  Produkt nadaje się przede wszystkim do malowania konstrukcji budynków, mostów, przenośników i innych stalowych konstrukcji oraz urządzeń.

The paint is solvent-borne
The coverage of the paint on rough surfaces
4,5
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
9
m2/l

Podkład epoksydowy o wysokiej zawartości części stałych

Temacoat Primer to farba o wysokiej zawartości części stałych zawierająca pigmenty antykorozyjne, np. fosforan cynku.


Grubopowłokowy grunt epoksydowy na różnego typu podłoża

Temacoat Primer charakteryzuje się dobrą przyczepnością do powierzchni stalowych, ocynkowanych oraz aluminium i może być stosowany jako podkład lub międzywarstwa w systemach chemoutwardzalnych pracujących w bardzo agresywnej atmosferze korozyjnej.  Farba może być aplikowana jednorazowo na duże grubości - do 225 µm grubości warstwy na mokro.

Może być stosowany w niskich temperaturach

Temacoat Primer w zestawie z utwardzaczem Hardener  008 5613 schnie w temperaturze nawet do -5°C.

Farba z aprobatą Norsok

System powłokowy, w skład którego wchodzi, jako międzywarstwa, Temacoat Primer,  posiada certyfikat potwierdzający dostosowanie systemu do wymogów standardów NORSOK.


Temacoat Primer może być użyty w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
25.05.2015

Temacoat Primer

 
Temacoat Primer
RODZAJ Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa zawierająca pigmenty antykorozyjne.
OPIS -
Przykłady zastosowania Zalecana do malowania zewnętrznych powierzchni zbiorników, rurociągów, przenośników oraz innych konstrukcji i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dobra przyczepność do powierzchni stalowych, aluminiowych i ocynkowanych.
Używana jako grunt lub międzywarstwa na powierzchnie narażone na warunki atmosferyczne, agresję chemiczną i mechaniczną.Pigmentowana fosforanem cynku
Karty kolorów Czerwony tlenkowy (TVT 4000) i szary (TVT 4001).
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

80 µm

110 µm

9,0 m2/l

160 µm

225 µm

4,5 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości powierzchni.

 

Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 4 części objętościowo 008 7252, 7253
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 5611
Żywica 5 części objętościowo 008 7252, 7253
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 5613

Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel. Przy natrysku farba, w razie potrzeby, może być rozcieńczona w granicach 0 - 10% obj.. Dysza do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,015 - 0,021”, ciśnienie w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Żywotność mieszanki (+23°C) 6 godzin (+23°C) z utwardzaczem 008 5611.
4 godziny (+23°C) z utwardzaczem 008 5613.
Czasy schnięcia

DFT 60 µm

-5°C

0°C

+ 10°C

+ 23°C

+ 35°C

Pyłosuchość, po

Utw. 008 5611

-

20 h

5 h

3 h

1 ½ h

Utw. 008 5613

10 h

6 h

4 ½ h

1 h

1 ½ h

Suchość dotykowa, po

Utw. 008 5611

-

30 h

12 h

5 h

3 h

Utw. 008 5613

16 h

11 h

7 h

3 h

1 ½ h

Kolejne malowanie, min .

Utw. 008 5611

-

32 h

12 h

4 h

2 h

Utw. 008 5613

12 h

8 h

5 h

3 h

1 h

Kolejne malowanie farbami poliuretan., min.

Utw. 008 5611

-

2 ½ d

18 h

6 h

3 h

Utw. 008 5613

16 h

10 h

6 h

4 h

2 h

Ponowne malowanie bez szorstkowania max. 3 tygodnie

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania są uzależnione od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji.

Zawartość części stałych 72 ± 2% obj. (ISO 3233).
83 ± 2% wag.
Gęstość ok.1,5 kg/l (po zmieszaniu)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być czysta, sucha. Wilgotność względna otoczenia nie powinna przekraczać 80% w tracie aplikacji i podczas schnięcia.

Przy zastosowaniu Utwardzacza 008 5611: Temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić min. 0°C i być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy w czasie aplikacji i podczas schnięcia.
Przy zastosowaniu Utwardzacza 008 5613: Temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić min. -5°C i być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy w czasie aplikacji i podczas schnięcia.

Temperatura farby powinna być wyższa od + 15°C w trakcie mieszania i aplikacji. W pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja i odpowiedni przepływ powietrza podczas nakładania i schnięcia.

Uwaga! Powłoki epoksydowe wykazują naturalną tendencję do kredowania i przebarwień (żółkniecie) przy wystawieniu na działanie warunków atmosferycznych na zewnątrz pomieszczeń.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia powierzchni używając odpowiednich środków (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501-1) Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, zaleca się fosforanowanie stali walcowanej na zimno w celu poprawy przyczepności.

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową omieść ścierniwem mineralnym, np. piaskiem kwarcowym. (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, powierzchnię należy wyczyścić ręcznie lub zmyć detergentem PANSSARIPESU.

Powierzchnie aluminiowe: Omieść ścierniwem niemetalicznym w celu schropowacenia powierzchni (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, zmatowić powierzchnię ręcznie lub zmyć przy pomocy detergentu MAALIPESU.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4).

Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel. Przy natrysku farba, w razie potrzeby, może być rozcieńczona w granicach 0 - 10% obj.. Dysza do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,015 - 0,021”, ciśnienie w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Powłoka nawierzchniowa TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT 50, TEMADUR, TEMATHANE.
Powłoka TEMACOAT PRIMER, TEMAZINC 77, TEMAZINC 99.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę zachowując odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza. Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalni 006 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 280 g/litr. Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 10% obj.) 325 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć