Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temacoat Primer

Dwuskładnikowy podkład epoksydowy.  Produkt nadaje się przede wszystkim do malowania konstrukcji budynków, mostów, przenośników i innych stalowych konstrukcji oraz urządzeń.

Produkt rozpuszczalnikowy
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
4,5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
9
m2/l

Podkład epoksydowy o wysokiej zawartości części stałych

Temacoat Primer to farba o wysokiej zawartości części stałych zawierająca pigmenty antykorozyjne, np. fosforan cynku.


Grubopowłokowy grunt epoksydowy na różnego typu podłoża

Temacoat Primer charakteryzuje się dobrą przyczepnością do powierzchni stalowych, ocynkowanych oraz aluminium i może być stosowany jako podkład lub międzywarstwa w systemach chemoutwardzalnych pracujących w bardzo agresywnej atmosferze korozyjnej.  Farba może być aplikowana jednorazowo na duże grubości - do 225 µm grubości warstwy na mokro.

Może być stosowany w niskich temperaturach

Temacoat Primer w zestawie z utwardzaczem Hardener  008 5613 schnie w temperaturze nawet do -5°C.

Farba z aprobatą Norsok

System powłokowy, w skład którego wchodzi, jako międzywarstwa, Temacoat Primer,  posiada certyfikat potwierdzający dostosowanie systemu do wymogów standardów NORSOK.


Temacoat Primer może być użyty w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
22.03.2017

Temacoat Primer

 
Temacoat Primer
RODZAJ Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa zawierająca pigmenty antykorozyjne.
OPIS -
Przykłady zastosowania Zalecana do malowania zewnętrznych powierzchni zbiorników, rurociągów, przenośników oraz innych konstrukcji i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dobra przyczepność do powierzchni stalowych, aluminiowych i ocynkowanych.
Używana jako grunt lub międzywarstwa na powierzchnie narażone na warunki atmosferyczne, agresję chemiczną i mechaniczną.Pigmentowana fosforanem cynku
Karty kolorów Czerwony tlenkowy (TVT 4000) i szary (TVT 4001).
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

80 µm

110 µm

9,0 m2/l

160 µm

225 µm

4,5 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości powierzchni.

 

Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 4 części objętościowo 008 7252, 7253
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 5611
Żywica 5 części objętościowo 008 7252, 7253
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 5613

Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel. Przy natrysku farba, w razie potrzeby, może być rozcieńczona w granicach 0 - 10% obj.. Dysza do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,015 - 0,021”, ciśnienie w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Żywotność mieszanki (+23°C) 6 godzin (+23°C) z utwardzaczem 008 5611.
4 godziny (+23°C) z utwardzaczem 008 5613.
Czasy schnięcia

DFT 100 µm

 -10°C     

-5°C

0°C

+ 10°C

+ 23°C

+ 35°C

Pyłosuchość, po

Utw. 008 5611

    -

-

20 h

5 h

3 h

1 ½ h

Utw. 008 5613

 16 h

10 h

6 h

4 ½ h

1 h

1 ½ h

Suchość dotykowa, po

Utw. 008 5611

   -

-

30 h

12 h

5 h

3 h

Utw. 008 5613

 30 h

16 h

11 h

7 h

3 h

1 ½ h

Kolejne malowanie, min .

Utw. 008 5611

    -

-

32 h

12 h

4 h

2 h

Utw. 008  5613

 24 h

12 h

8 h

5 h

3 h

1 h

Kolejne malowanie farbami poliuretan., min.

Utw. 008 5611

   -

-

2 ½ d

18 h

6 h

3 h

Utw. 008 5613

 30 h 

16 h

10 h

6 h

4 h

2 h

Ponowne malowanie bez szorstkowania maksymalnie 3 tygodnie

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania są uzależnione od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji.

Zawartość części stałych 72 ± 2% obj. (ISO 3233).
83 ± 2% wag.
Gęstość ok.1,5 kg/l (po zmieszaniu)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Przy zastosowaniu utwardzacza 008 5611:
Powierzchnie muszą być czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń. Temperatura otoczenia nie powinna spaść poniżej 0°C podczas nakładania i suszenia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80% w tracie aplikacji i podczas schnięcia. Temperatura podłoża powinna być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy. Produkt nie powinien być nakładany w temp. poniżej 0°C, gdy istnieje możliwość tworzenia się lodu na powierzchni. Temperatura farby powinna być wyższa od +15°C dla właściwej aplikacji. Podczas nakładania i schnięcia, w pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja.

Przy zastosowaniu utwardzacza 008 5613:
Powierzchnie muszą być czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń. Temperatura otoczenia nie powinna spaść poniżej -10°C podczas nakładania i suszenia. Temperatura podłoża powinna być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy. Dla właściwej aplikacji temperatura farby powinna wynosić co najmniej +15°C. Podczas nakładania i schnięcia, w pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja.

Uwaga! Powłoki epoksydowe wykazują naturalną tendencję do kredowania i przebarwień (żółkniecie) przy wystawieniu na działanie warunków atmosferycznych.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia powierzchni używając odpowiednich środków (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501-1) Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, zaleca się fosforanowanie stali zimnowalcowanej w celu poprawy przyczepności.

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową omieść ścierniwem mineralnym. (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, powierzchnię należy wyczyścić ręcznie lub zmyć detergentem Panssaripesu. Powierzchnie cynkowane ogniowo omieść ścierniwem mineralnym (SaS, SFS 5873). Więcej informacji można uzyskać w Serwisie Technicznym Tikkurila lub odrębnej instrukcji aplikacji.

Powierzchnie aluminiowe: Omieść ścierniwem niemetalicznym w celu schropowacenia powierzchni (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, zmatowić powierzchnię ręcznie lub zmyć przy pomocy detergentu Tikkurila Maalipesu.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4).
Rozcieńczanie Thinner 1031.
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny – w razie potrzeby, farbę rozcieńczyć w granicach 0 - 10% obj. Dysza do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,015” - 0,021”, ciśnienie w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Pędzel - farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Powłoka gruntująca TEMACOAT PRIMER, TEMAZINC 77, TEMAZINC 99.
Powłoka TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT 50, TEMADUR, TEMATHANE.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę zachowując odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza. Do mieszania używać mieszadła z napędem mechanicznym.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 280 g/litr. Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 10% obj.) 325 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć