Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temacoat SPA 50

Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa.  Stosowana przede wszystkim do malowania konstrukcji stalowych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.Produkt rozpuszczalnikowy
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
4,5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
8,5
m2/l

Dobra przyczepność to różnego typu powierzchni

Temacoat SPA 50 służy do zabezpieczania powierzchni stalowych, ocynkowanych oraz aluminium.  Farba może być stosowana jako system jednowarstwowy. 

Dobra odporność mechaniczna i chemiczna

Farba tworzy trwałą powłokę o dobrej odporności na obciążenia mechaniczne i chemiczne oraz na wpływ warunków atmosferycznych.  Świetnie sprawdzi się jako podkład, międzywarstwa lub farba nawierzchniowa.


Temacoat SPA 50 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:
OPIS PRODUKTU
21.03.2017

Temacoat SPA 50

 
Temacoat SPA50
RODZAJ Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa.
OPIS Dobra przyczepność do powierzchni stalowych, aluminiowych i  ocynkowanych.  Stosowana jako grunt, międzywarstwa lub warstwa nawierzchniowa na powierzchnie  narażone na warunki atmosferyczne, agresję chemiczną i mechaniczną.  Może być stosowana jako system jednowarstwowy.
Przykłady zastosowania Zalecana do stalowych konstrukcji budynków, przestrzeni zamkniętych mostów stalowych, przenośników i innych konstrukcji i elementów stalowych.

DANE TECHNICZNE
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz TIKKURILA SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

               suchej

mokrej

 

80 µm

115 µm

8.5 m2/l

150 µm

215 µm

4.5 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 4 części objętościowo 158-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 5607
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 6 godz.
Czasy schnięcia

DFT 100 µm

0 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

16 h

4 h

2 h

1 h

Suchość dotykowa, po

24 h

10 h

4 h

2 h

Kolejne malowanie, min., po

24 h

3 h

1 h

½ h

Kolejne malowanie powierzchni przeznaczonej do zanurzania, min. po

4 d

28 h

12 h

6 h

Kolejne malowanie farbami poliuretanowymi, min. po

1 d

5 h

2 h

1 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 68 ± 2 % obj. (ISO 3233)
81 ± 2 % wag.
Kod produktu seria 158

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być czysta, sucha oraz wolna od wszelkich zanieczyszczeń. Temperatura podłoża podczas aplikacji i suszenia, nie powinna spaść poniżej 0°C. Temperatura powierzchni metalowych powinna być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80% podczas aplikacji i suszenia. Produkt nie powinien być nakładany w temp. poniżej 0°C, gdy istnieje możliwość tworzenia się lodu na powierzchni. Temperatura farby powinna być wyższa od + 15°C dla właściwej aplikacji. W pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja podczas nakładania i schnięcia.

Uwaga! Powłoki epoksydowe wykazują naturalną tendencję do kredowania i przebarwień (żółkniecie) przy wystawieniu na działanie warunków atmosferycznych na zewnątrz pomieszczeń.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501-1) Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, zaleca się fosforanowanie stali zimnowalcowanej, w celu poprawy przyczepności.

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową omieść ścierniwem mineralnym. (SaS, SFS 5873) Jeżeli nie jest to możliwe, powierzchnię należy wyczyścić ręcznie lub zmyć detergentem Tikkurila Panssaripesu. Powierzchnie cynkowane ogniowo omieść ścierniwem mineralnym (SaS, SFS 5873). Więcej informacji można uzyskać w Serwisie Technicznym Tikkurila lub odrębnej instrukcji aplikacji

Powierzchnie aluminiowe: Omieść ścierniwem niemetalicznym w celu schropowacenia powierzchni (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, zmatowić powierzchnię ręcznie lub zmyć przy pomocy detergentu Tikkurila Maalipesu.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMACOAT SPA PRIMER, TEMAZINC 77, TEMAZINC 88, TEMAZINC 99.
Powłoka nawierzchniowa TEMACOAT HB 30, TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT SPA 50, TEMADUR, TEMATHANE.
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny - produkt może być rozcieńczony w granicach 0 - 10% obj. Dysza do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,015” - 0,021", ciśnienie w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Pędzel - farbę należy rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła z napędem mechanicznym. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierną utwardzanie i osłabienie własności powłoki.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 300 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia ( rozcień. 10 % obj.) 360 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt tylko do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć