Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temacryl AR 50

Jednoskładnikowa, wysychająca fizycznie, półpołyskowa farba nawierzchniowa na bazie żywicy akrylowej.  Rekomendowana do zabezpieczania np. mostów, dźwigów, instalacji portowych, zewnętrznych powierzchni zbiorników.

Produkt rozpuszczalnikowy
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
5,7
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l

Dobre właściwości grubopowłokowe

Temacryl AR 50 to jednoskładnikowa farba akrylowa o dobrych właściwościach grubopowłokowych.  Można ją łatwo nakładać warstwami o grubości na mokro do 175 µm.

Może być aplikowana w niskich temperaturach

Temacryl AR 50 może być stosowana w temperaturze nawet - 5 ºC.   Farba nawierzchniowa toleruje również okresowo temperaturę do +80°C w suchym otoczeniu.


Temacryl AR 50 może być użyty w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
10.03.2017

Temacryl AR 50

 
Temacryl AR50
RODZAJ Schnąca fizycznie, jednoskładnikowa, półpołyskowa farba nawierzchniowa na bazie akrylu.
OPIS

Zalecana do malowania powierzchni narażonych na działanie atmosfery morskiej lub przemysłowej oraz na łagodne oddziaływanie chemiczne.

Przykłady zastosowania Mosty, dźwigi, przenośniki, sprzęt portowy i zewnętrzne powierzchnie zbiorników.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dobre właściwości grubopowłokowe.
Może być stosowana w niskich temperaturach.
Toleruje temperaturę do + 80 ºC w suchym otoczeniu.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz TIKKURILA SYMPHONY. Barwienie systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

      Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

100 µm

10.0 m2/l

70 µm

175 µm

5.7 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik 1006 i 1053
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel.
Czasy schnięcia

DFT 50 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

1½ godz.

1 godz.

½ godz.

Suchość dotykowa, po

4 godz.

3 godz.

1 godz.

Nakładanie kolejnej warstwy, po

5 godz.

4 godz.

3 godz.


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 40 ± 2 % obj. (ISO 3233)
55 ± 2 % wag.
Gęstość 1.1 - 1.3 kg / l w zależności od koloru
Kod produktu seria 198

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha, czysta i wolna od zanieczyszczeń. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od - 5°C w czasie malowania i suszenia.
Wilgotność względna nie powinna przekraczać 85% podczas aplikacji i suszenia. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy.
W pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja podczas nakładania i schnięcia.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMANYL MS PRIMER, TEMAPRIME EE, TEMASIL 90, TEMAZINC 77, TEMAZINC 88, TEMAZINC 99.
Powłoka nawierzchniowa TEMACRYL AR 50.
Nakładanie Produkt przed użyciem należy dokładnie wymieszać.

Natrysk hydrodynamiczny - farba może być rozcieńczona w granicach 0-15%. Dysza do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,013” - 0,019”, ciśnienie 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Przy aplikacji pędzlem, farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1006 lub Thinner 1053.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 540 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 15 % obj.) 590 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć