Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
MED
 

Temadur 20

Dwuskładnikowa, półmatowa farba poliuretanowa zawierająca pigmenty antykorozyjne, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.  Zalecana do malowania maszyn i urządzeń, zewnętrznych powierzchni zbiorników, konstrukcji stalowych itp.

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
5,7
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
14,2
m2/l

Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie

Temadur 20 to farba poliuretanowa charakteryzująca się doskonałą trwałością koloru.  Dzięki pigmentacji antykorozyjnej może być stosowana jako system jednowarstwowy.

Farba z certyfikatem MED

Temadur 20 posiada certyfikat MED (Marine Equipment Directive) VTT-C-11167-15-14 dopuszczajacy farbę do malowania powierzchni wewnątrz jednostek pływających.


Systemy malarskie Tikkurila: Temacoat GPL-S Primer i Temadur 20/50/90
Systemy malarskie Tikkurila - Temabond

System epoksydowo-poliuretanowy o szerokim zastosowaniu na różnego rodzaju powierzchnie, takie jak np. stal, stal nierdzewna, cynk i aluminium. Świetnie się sprawdzi w trudnych warunkach atmosferycznych.

Systemy malarskie Tikkurila: Temacoat GPL-S Primer i Teamdur 20/50/90

Temadur 20 może być użyty w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
28.05.2015

Temadur 20

 
Temadur 20
MED
RODZAJ Dwuskładnikowa, półmatowa farba poliuretanowa, pigmentowana antykorozyjnie, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
OPIS

Zalecana jako podkład w systemach poliuretanowych lub jako półmatowa nawierzchnia w systemach epoksydowych narażonych na warunki atmosferyczne i agresję chemiczną.  Dzięki pigmentacji antykorozyjnej może być stosowana jako system jednowarstwowy na powierzchnie stalowe, aluminiowe i ocynkowane.


Przykłady zastosowania Zalecana do malowania środków transportu, konstrukcji stalowych, zewnętrznych powierzchni zbiorników oraz innych stalowych maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie. Posiada certyfikat MED ( Marine Equipment Directive) nr VTT-C-11167-15-14 – dopuszczający do malowania powierzchni wewnątrz statków.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA and SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

 70 µm

14.2 m2/l

100 µm

175 µm

5.7 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody aplikacji, warunków malowania, kształtu i chropowatości
powierzchni przeznaczonej do malowania.
Rozcieńczalnik 1048, 1067 i 1061
Stosunek mieszania Żywica 5 części objętościowo seria-114 Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7590
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 4 godz.
Czasy schnięcia

DFT 50 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

45 min.

30 min.

15 min.

10 min.

Suchość dotykowa, po

8 godz.

6 godz.

4 godz.

2 godz.

Kolejne malowanie, po

Bez ograniczeń czasowych


Czasy schnięcia i ponownego malowania są uzależnione od grubości warstwy, temperatury,
wilgotności powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 57 ± 2 % obj. (ISO 3233)
70 ± 2 % wag.
Gęstość 1.3 ± 0.1 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu seria 114

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5°C w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna nie może być wyższa od 80%. Temperatura powierzchni stali powinna być wyższa o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowednich środków.(ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ .(ISO 8501- 1). Jeżeli obróka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu poprawy przyczepności do stali walcowanej na zimno zalecane jest fosforanowanie.

Powierzchnie cynkowe: Delikatna obróbka strumieniowo-ścierna suchym ścierniwem mineralnym, tzw. "omiecenie ścierniwem", np. lekkie piaskowanie czystym, suchym piaskiem kwarcowym (SaS, SFS 5873). Jeżeli omiecenie ścierniwem nie jest możliwe, powierzchnia powinna zostać schropowacona przy użyciu narzędzi ręcznych lub umyta z użyciem detergentu Tikkurila Panssaripesu.
Powierzchnie cynkowane ogniowo zaleca się przemalować cienką warstwą tzw.”misty-coat” przed nałożeniem właściwej warstwy podkładu.

Powierzchnie aluminiowe: Delikatna obróbka strumieniowo-ścierna ścierniwem niemetalicznym dla uzyskania chropowatości (SaS, SFS 5873). Jeżeli omiecenie ścierniwem nie jest możliwe, powinna zostać schropowacona przy użyciu narzędzi ręcznych lub umyta z użyciem detergentu Tikkurila Maalipesu.

Stal nierdzewna: Celem uzyskania chropowatości podłoża powierzchnię szlifować lub piaskować przy użyciu mineralnych materiałów ściernych.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMACOAT GPL-S PRIMER,TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT SPA, TEMABOND, FONTECOAT EP 50.
Powłoka nawierzchniowa TEMADUR oraz TEMATHANE.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel. W zależności od techniki nakładania, temperatury składników i mieszaniny farba może być rozcieńczona w granicach 0 - 20%. Dysza do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,011" - 0,015”, ciśnienie w dyszy 120 - 160 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy natrysku pneumatycznym farbę rozcieńczyć do lepkości 20-25 s DIN 4. Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1048, 1067 oraz 1061.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 420 g/litr.
Zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia
(rozcień. 20% obj.) 490 g/litr.


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć