Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
MED
 

Temadur 50

Dwuskładnikowa, półpołyskowa farba poliuretanowa stosowana do malowania zewnętrznych powierzchni zbiorników, konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń.

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
9,3
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
14
m2/l

Trwały połysk i kolor

Temadur 50 to farba na bazie żywicy poliuretanowej, której właściwości zapewniają doskonałą trwałość koloru i połysku.  Farba jest łatwa w użyciu i tworzy niekredujące, wytrzymałe powłoki.

Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie

Temadur 50 to półpołyskowa farba nawierzchniowa wchodząca w skład systemów epoksydowych i poliuretanowych.  Cechuje ją wyśmienita odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie.

Farba z certyfikatem MED

Temadur 50 posiada certyfikat MED (Marine Equipment Directive) o nr VTT-C-11167-15-14 dopuszczajacy farbę do malowania powierzchni wewnątrz jednostek pływających.


Systemy malarskie Tikkurila: Temacoat GPL-S Primer i Temadur 20/50/90
Systemy malarskie Tikkurila - Temabond

System epoksydowo-poliuretanowy o szerokim zastosowaniu na różnego rodzaju powierzchnie, takie jak np. stal, stal nierdzewna, cynk i aluminium. Świetnie się sprawdzi w trudnych warunkach atmosferycznych.

Systemy malarskie Tikkurila: Temacoat GPL-S Primer i Teamdur 20/50/90

Temadur 50 może być użyty w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
17.06.2014

Temadur 50

 
Temadur 50
MED
RODZAJ Dwuskładnikowa, półpołyskowa farba poliuretanowa, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
OPIS Zalecana jako półpołyskowa nawierzchnia w systemach epoksydowych i poliuretanowych narażonych na warunki atmosferyczne i agresję chemiczną.
Przykłady zastosowania Zalecana do malowania środków transportu, konstrukcji stalowych, zewnętrznych powierzchni zbiorników oraz innych stalowych maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie. Trwała, nie kredująca i łatwa w utrzymaniu w czystości powłoki farba nawierzchniowa o bardzo dobrej trwałości koloru i połysku. Posiada certyfikat MED ( Marine Equipment Directive) nr VTT-C-11167-15-14 – dopuszczający do malowania powierzchni wewnątrz statków.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

70 µm

14.0 m2/l

60 µm

110 µm

9.3 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody aplikacji, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni przeznaczonej do malowania.
Rozcieńczalnik 1048, 1067 i 1061
Stosunek mieszania Żywica 5 części objętościowo seria -506
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7590
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 4 godz.
Czasy schnięcia

DFT 50 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość

45 min

30 min

15 min

10 min

Suchość dotykowa

8 h

6 h

4 h

2½ h

Kolejne malowanie

bez ograniczeń czasowych


Czasy schnięcia i ponownego malowania są uzależnione od grubości warstwy, temperatury,
wilgotności powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 56 ± 2 % obj. (ISO 3233)
70 ± 2 % wag.
Gęstość 1.3 ± 0.1 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu seria 506

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +5ºC w czasie malowania i schnięcia. Wilgotność względna nie może być wyższa od 80%. Temperatura powierzchni stali powinna być wyższa o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i zanieczyszczenia używając odpowiednicj środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT SPA, TEMACOAT RM 40, TEMABOND, TEMADUR 20, FONTECOAT EP 50.
Powłoka nawierzchniowa TEMADUR oraz TEMATHANE.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel. Aby uzyskać wysoką jakość wykończenia powłoki zaleca się lepkość farby 30-60 s DIN4. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 10 - 23%. Dysza urządzenia do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,017”, ciśnienie w dyszy 120-160 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy natrysku pneumatycznym farbę rozcieńczyć do lepkości 20-25s DIN 4.
Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.

UWAGA! Dla kolorów metalicznych zaleca sie stosowanie natrysku powietrznego.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1048, 1067 lub 1061.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych do 420 g/litr.
Zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia
(rozcień. 23% obj.) 495 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć