Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temadur 90

Dwuskładnikowa, połyskowa farba poliuretanowa stosowana jako farba nawierzchniowa głównie w systemach epoksydowych do malowania np. mostów, konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń.

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
13,7
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
13,7
m2/l

Trwały połysk i kolor

Temadur 90 to farba na bazie żywicy poliuretanowej, której właściwości zapewniają doskonałą trwałość koloru i połysku.  Farba jest łatwa w użyciu i tworzy niekredujące, wytrzymałe powłoki.

Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie

Temadur 90 to połyskowa farba nawierzchniowa wchodząca w skład systemów epoksydowych. Cechuje ją wyśmienita odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie.

Aplikacja na powierzchnie drewniane

Z dodatkiem specjalnego utwardzacza, Temadur 90 może być nakładany na powierzchnie drewniane wewnątrz pomieszczeń, np. na szafki kuchenne, w niebanalnych odcieniach metalicznych.


Systemy malarskie Tikkurila: Temacoat GPL-S Primer i Temadur 20/50/90
Systemy malarskie Tikkurila - Temabond

System epoksydowo-poliuretanowy o szerokim zastosowaniu na różnego rodzaju powierzchnie, takie jak np. stal, stal nierdzewna, cynk i aluminium. Świetnie się sprawdzi w trudnych warunkach atmosferycznych.

Systemy malarskie Tikkurila: Temacoat GPL-S Primer i Teamdur 20/50/90

Temadur 90 może być użyty w następujących zastosowaniach:
OPIS PRODUKTU
12.12.2016

Temadur 90

 
Temadur 90
RODZAJ Dwuskładnikowa, połyskowa poliuretanowa farba nawierzchniowa, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
OPIS

Zalecana jako połyskowa nawierzchnia w systemach epoksydowych i poliuretanowych narażonych na warunki atmosferyczne i czynniki chemiczne.

Przykłady zastosowania Zalecana do malowania środków transportu, konstrukcji stalowych, zewnętrznych powierzchni zbiorników oraz maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie.
Trwała, niekredująca farba nawierzchniowa o bardzo dobrej trwałości koloru i połysku.
W przypadku stosowania na wewnętrznych powierzchniach drewnianych, zobacz 'Wskazówki dotyczące stosowania TEMADUR 90 z utwardzaczem 008 7596'.
Utwardzacz 008 7594 jest rekomendowany do użycia w gorących i wilgotnych warunkach.
Dzięki znakowaniu CE może być użyty jako warstwa nawierzchniowa w systemach zabezpieczenia powierzchni betonowych.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Wysoki połysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

 75 µm

13.7 m2/l


Wydajność praktyczna zależy metody aplikacji, warunków malowania, od kształtu i chropowatości
powierzchni przeznaczonej do malowania.
Rozcieńczalnik 1048, 1067 i 1061
Stosunek mieszania Żywica 5 części objętościowo 115-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7590 - utwardzacz standardowy

Żywica 6 części objętościowo 115-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7594 – utwardzacz dedykowany do elektrostatyki, dający wyższy połysk, zalecany w przypadku ryzyka wystąpienia przegrubień.
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, konwencjonalny, pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 4 godz.
Czasy schnięcia

DFT 40 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

45 min

30 min

20 min

10 min

Suchość dotykowa, po

12 godz.

8 godz.

4 godz.

2½ godz.

Kolejne malowanie, po

Bez ograniczeń czasowych.


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 55 ± 2 % obj. (ISO 3233)
68 ± 2 % wag.
Gęstość 1.2 ± 0.1 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu seria 115

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5°C w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od punktu rosy. W pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja i odpowiedni przepływ powietrza podczas nakładania i schnięcia.

Powierzchnie betonowe: dostępne w odpowiednich kartach technicznych systemów powierzchni betonowych.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu(ISO 12944-4).

Powierzchnie betonowe: dostępne w odpowiednich kartach technicznych systemów powierzchni betonowych.
Rozcieńczanie Thinner 1048 lub 1067.
Do natrysku konwencjonalnego również Thinner 1061 (szybki).
Powłoka gruntująca TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT PM PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT SPA, TEMAMASTIC PM 100, TEMABOND, TEMADUR 20, TEMADUR PRIMER, TEMAPRIME GF, FONTECRYL 10.

Powierzchnie betonowe: Temafloor PU, Temafloor PU-UV lub Temafloor P300. Więcej informacji w odpowiednich kartach technicznych.
Powłoka nawierzchniowa TEMADUR i TEMATHANE.
Nakładanie Powierzchnie betonowe: dostępne w odpowiednich kartach technicznych systemów powierzchni betonowych.Mieszanie składników

Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła z napędem mechanicznym. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierną stabilizację i osłabienie własności materiału.

Aby uzyskać wysoką jakość wykończenia powłoki zaleca się nałożyć cienką warstwę farby tzw. "misty coat", a następnie pozwolić odparować rozcieńczalnikom przez 5-30 min. przed nałożeniem właściwej warstwy.

Natrysk hydrodynamiczny – w zależności od temperatury składników (bazy, utwardzacza, rozcieńczalnika), farbę rozcieńczyć w granicach 10-22% do lepkości 20-25 s (DIN4). Dysza urządzenia do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,011-0,013”, ciśnienie farby 120-160 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Natrysk konwencjonalny – rozcieńczyć farbę do lepkości 20-25 s (DIN 4). Zalecana dysza urządzenia do natrysku konwencjonalnego o średnicy 1,2 – 1,4 mm, ciśnienie powietrza 3-4 bar.

Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę
(odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła z napędem mechanicznym. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierną stabilizację i osłabienie własności materiału.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1048, 1067 lub Thinner 1061.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych (LZO) do 420 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 22% obj.) 495 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Deklaracja właściwości użytkowych - Temadur_90
 
-


CE
Europejska norma zharmonizowana EN 1504-2:2004 określa wymagania dla systemów ochrony powierzchniowej betonu.
Produkt został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z Tablicą 1d znajdującą się w załączniku ZA.
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
16
TIKK-0115-5001
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
< 3000 mg
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Przepuszczalność pary wodnej
Klasa I, sD < 5
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Przyczepność po odrywaniu
≥ 2,0 N/mm²
Reakcja na ogień
Efl (NPD)


Wróć