Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
MED
 

Temadur Clear

Dwuskładnikowy, połyskowy lakier poliuretanowy do stosowania jako warstwa nawierzchniowa w systemach poliuretanowych.

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10,7
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10,7
m2/l

Doskonała trwałość połysku i koloru

Temadur Clear to lakier na bazie żywicy poliuretanowej, której właściwości zapewniają doskonałą trwałość koloru i połysku.  W systemie poliuretaniwym tworzy trwałą i niekredującą warstwę wykańczającą.

Lakier z certyfikatem MED

Temadur Clear posiada certyfikat MED (Marine Equipment Directive) o nr VTT-C-11167-15-14 dopuszczajacy farbę do stosowania wewnątrz jednostek pływających.

Aplikacja na powierzchnie drewniane

Z dodatkiem specjalnego utwardzacza, Temadur Clear może być nakładany na powierzchnie drewniane wewnątrz pomieszczeń, np. na szafki kuchenne, w niebanalnych odcieniach metalicznych.


Temadur Clear może być użyty w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
17.06.2014

Temadur Clear

 
Temadur Clear
MED
RODZAJ Dwuskładnikowy, wysokopołyskowy lakier poliuretanowy, utwardzany izocyjanianem alifatycznym.
OPIS

Stosowany jako warstwa nawierzchniowa w systemach poliuretanowych.  Może być stosowany do pokrywania powierzchni miedzianych, mosiężnych, aluminiowych i ocynkowanych.


Przykłady zastosowania -

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie. Trwała, niekredująca powłoka nawierzchniowa o bardzo dobrej trwałości połysku i łatwa w utrzymaniu czystości. Posiada certyfikat MED ( Marine Equipment Directive) no VTT-C-11095-15-14 – dopuszczający do malowania powierzchni wewnątrz statków. Tylko do użytku przemysłowego wg Dyrektywy 1999/13/EC.
Kolory Bezbarwny.
Stopień połysku Wysoki połysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

95 µm

10.7 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni przeznaczonej do malowania.
Rozcieńczalnik 1048 i 1067
Stosunek mieszania Żywica 3 części objętościowo 005 5600
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7590
Nakładanie

Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel.

Żywotność mieszanki (+23°C) 2 godz. lepkość 25 s DIN 4
4 godz. lepkość 16 s DIN 4
Czasy schnięcia

DFT 40 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

40 min.

30 min.

20 min.

10 min.

Suchość dotykowa, po

12 godz.

8 godz.

4 godz.

2 godz.

Kolejne malowanie bez szlifowania, po

4 godz. - 10 dni

2 godz. - 6 dni

½ godz. - 72 godz.

15 min. - 36 godz.


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 43 ± 2 % obj. (ISO 3233)
48 ± 2 % wag.
Gęstość 1.0 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu 005 5600

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5°C w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna nie może przekraczać 80%. Temperatura powierzchni stali powinna być wyższa o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia powierzchni używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (PN-EN ISO 12944-4).
Rozcieńczanie Thinner 1048 lub 1067.
Do natrysku pneumatycznego również rozcieńczalnik Thinner 1061.
Powłoka gruntująca TEMADUR 20, TEMADUR 50, TEMADUR 90, TEMATHANE 50, oraz TEMATHANE PC 80.
Nakładanie następnej powłoki TEMADUR CLEAR.
Lakierowanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel. W zależności od temperatury składników (bazy, utwardzacza, rozcieńczalnika)lakier rozcieńczyć 15 - 30% do lepkości 14 - 18s DIN4. Celem uzyskania optymalnego efektu mieszanie składników oraz ustawianie lepkości należy przeprowadzić bezpośrednio przed użyciem. Aby uzyskać wysoką jakość wykończenia powłoki zaleca się stosowanie techniki ”mokro na mokro” - w pierwszej kolejności nałożyć tzw. "mist coat' (przepylenie) lub cienką warstwę farby, następnie pozwolić odparować rozcieńczalnikom przez 2 - 15 minut przed nałozeniem właściwej warstwy.
Wyrób jest przede wszystkim przystosowany do natrysku pneumatycznego. Przy malowaniu hydrodynamicznym zaleca się dysze o średnicy 0,009 - 0,011”,ciśnienie w dyszy 120 - 160 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Powierzchnie pokryte farbami TEMADUR zaleca się przemalowywać po ok. 10 - 30 min. gdy powłoka jeszcze całkiem nie wyschła (odlep).

Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.

TEMADUR CLEAR może być stosowany bezpośrednio na czyste, suche powierzchnie stalowe. W tym przypadku zaleca się nałożenie min. 2 warstw.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1048, 1067 lub 1061.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 510 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 30% obj.) 600 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć