Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temadur SC-F 50

Pigmentowana antykorozyjnie, dwuskładnikowa, szybkoschnąca, półpołyskowa farba poliuretanowa przeznaczona przede wszystkim do malowania różnego rodzaju maszyn i urządzeń.

Produkt rozpuszczalnikowy
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10.5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
15,4
m2/l

Zawiera aktywne pigmenty antykorozyjne

Temadur SC-F 50 to szybkoschnąca farba poliuretanowa.  Dzięki pigmentacji antykorozyjnej może być stosowana jako system jednowarstwowy.

Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie

Dzięki wyśmienitej odporności na warunki atmosferyczne i ścieranie, farba może być stosowana w systemach epoksydowych i poliuretanowych narażonych na różnego typu obciążenia i warunki pogodowe.

Trwałość koloru i połysku

Temadur SC-F 50 to farba na bazie żywicy poliuretanowej, której właściwości zapewniają doskonałą trwałość koloru i połysku.  Farba jest łatwa w użyciu i tworzy niekredujące, wytrzymałe powłoki.


Temadur SC-F - Zaawansowane technologicznie farby jednowarstwowe
Temadur SC-F

Temadur SC-F to seria jednowarstwowych, szybkoschnących farb poliuretanowych do malowania maszyn rolniczych i do robót ziemnych, konstrukcji stalowych, itp. - wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka jakość wykończenia.

Temadur SC-F

Temadur SC-F 50 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
15.10.2013

Temadur SC-F 50

 
Temadur SC-F 50
RODZAJ Dwuskładnikowa, szybkoschnąca, półpołyskowa farba poliuretanowa, zawierająca pigmenty antykorozyjne, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
OPIS Polecana szczególnie jako system jednowarstwowy do malowania maszyn rolniczych, sprzętu do robót ziemnych oraz innych maszyn i urządzeń.  Odpowiednia do stosowania jako warstwa nawierzchniowa w systemach epoksydowo-poliuretanowych narażonych na warunki atmosferyczne i chemiczne.
Przykłady zastosowania Zewnętrzne powierzchnie zbiorników,armatury i inne konstrukcje stalowe.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie. Trwała, niekredująca farba nawierzchniowa o bardzo dobrej trwałości koloru i połysku.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, katy kolorów MONICOLOR NOVA and SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED. Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy/system jednowarstwowy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

80 µm

125 µm

8.0 m2/l

120 µm

190 µm

5.3 m2/l

Zalecana grubość warstwy/jako nawierzchnia

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej


40 µm

65 µm

15.4 m2/l

60 µm

95 µm

10.5 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników, m.in. metody aplikacji,
warunków nakładania, kształtu i chropowatości powierzchni przeznaczonej do malowania.
Rozcieńczalnik 1048 i 1067
Stosunek mieszania Żywica 4 części objętościowo seria- 491
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7640
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny lub konwencjonalny.
Żywotność mieszanki (+23°C) Około 1 godz.
Czasy schnięcia C

DFT 60 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość

2 h

1½ h

50 min

30 min

Suchość dotykowa

8 h

6 h

3 h

2 h

Kolejne malowanie

bez ograniczeń czasowych


Czasy schnięcia i utwardzania są uzależnione od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji.  Przed suszeniem wymuszonym należy wstępnie podsuszyć powłokę
w temperaturze otoczenia przed nagrzaniem do +50ºC - +100ºC, czas podsuszania 5 - 30 minut,
w zależności od grubości warstwy i rzeczywistej temperatury.
Zawartość części stałych 63 ± 2 % obj.(ISO 3233)
77 ± 2 % wag.
Gęstość 1.4 ± 0.1 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu 491

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +5°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o co najmniej 3°C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia powierzchni używając odpowiednich środków. (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½.(ISO 8501-1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu poprawy przyczepności zalecane jest fosforowanie dla stali walcowanej na zimno.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, zatłuszczenia, sole i inne zanieczyszczenia powierzchni używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Należy mieć na uwadze czas konieczny do wyschnięcia podkładu (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMADUR 20, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMABOND i TEMANYL PVB.
Powłoka nawierzchniowa TEAMDUR, TEMATHANE
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny lub konwencjonalny.
Natrysk hydrodynamiczny: w zależności od temperatury składników i kształtu przedmiotu, farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 15%. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011" - 0,015”,ciśnienie robocze 160 - 200 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu. Aby uzyskać grubszą powłokę (powyżej 100 µm) należy zawsze stosować technikę malowania ”mokro na mokro”. Przy natrysku konwencjonalnym farbę rozcieńczyć 15 – 18% do lepkości 20-25 s/DIN4.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Przed aplikacją bazę i utwardzacz należy zmieszać w odpowiednich proporcjach. Do mieszania zaleca się użycie mieszadła mechanicznego Temaspeed Squirrel Mixer.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1048 lub Thinner 1067.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 330 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 18 % obj.) 410 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego i profesjonalnego.
 
-


Wróć