Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temafloor 150

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa farba epoksydowa do zabezpieczania betonowych i asfaltowych posadzek.

Produkt do podłógProdukt rozpuszczalnikowyNarzędzie: wałekNarzędzie: paca
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
4
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
8
m2/l

Dobre krycie

Temafloor 150 to epoksydowa farba z dobrymi właściwościami kryjącymi.  Produkt stosowany jest na nowe i używane posadzki betonowe narażone na obciążenia chemiczne i mechaniczne.

Szeroki wybór kolorów

Temafloor 150 to farba mieszalnikowa, którą można kolorować w systemie barwienia Temaspeed Premium.  Produkt można stosować np. na betonowe posadzki w obiektach sportowych, garażach, warsztatach i innych obiektach przemysłowych oraz magazynowych.

Zobacz film jak nakładać farbę Temafloor 150


Temafloor 150: więcej informacji

Temafloor 150
Temafloor 150

Temafloor 150 to dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa farba epoksydowa do malowania betonowych posadzek m.in. w przemyśle spożywczym, browarniczym i farmaceutycznym.

Temafloor 150
Malowanie posadzek lodowisk
Malowanie lodowisk

Temafloor 150 to dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa farba epoksydowa do zabezpieczania betonowych posadzek w obiektach sportowych.

Malowanie lodowisk

Temafloor 150 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
25.06.2015

Temafloor 150

 
Temafloor 150
RODZAJ Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka epoksydowa.
OPIS Bezrozpuszczalnikowa, epoksydowa farba posadzkowa do powierzchni wewnątrz i na zewnątrz.  Zalecana dla nowych i używanych podłoży betonowych, a także na powierzchnie uprzednio wymalowane wyrobami epoksydowymi.  Zalecana na posadzki narażone na umiarkowane obciążenia chemiczne i mechaniczne w przemyśle, magazynach, warsztatach, itd.
Przykłady zastosowania Stosowana do pokrywania powierzchni asfaltowych, posadzek garażowych, klatek schodowych, balkonów, pralni, piwnic, itp.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Wytrzymuje do +70ºC w warunkach suchych i +60ºC w zanurzeniu. Zastosowanie utwardzacza TEMAFLOOR FLEX zwiększa elastyczność powierzchni farby i odporność na pękanie betonu.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA, SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Wysoki połysk
Wydajność

Wydajność na podłożu betonowym wynosi przeciętnie:


Gruntowanie                                                 4 - 6 m2/l

Warstwa nawierzchniowa                               6 - 8 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu, porowatości i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik 1029
Stosunek mieszania Baza 4 części obj. seria 102
Utwardzacz 1 część obj. 008 4151
lub
Baza 2 części obj. seria 102
Utwardzacz Flex 1 część obj. 930 5002
Nakładanie Wylać mieszaninę na podłoże i rozciągnąć przy pomocy stalowej lub gumowej rakli.  Następnie rozprowadzić dokładnie wałkiem mohairowym.
Żywotność mieszanki (+23°C) Ok. 20 minut po zmieszaniu i wylaniu na podłoże.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%


+23˚C

Pyłosuchość, po

4 godz.

Ponowne malowanie, po

8 godz. - 2 dni

Lekkie użytkowanie, po

24 godz.

Pełne utwardzenie, po

                         7 dni


W niskich temperaturach proces utwardzania ulega wydłużeniu.  Przy użyciu utwardzacza TEMAFLOOR FLEX czas stabilizacji ulega wydłużeniu w porównaniu do użycia standardowych utwardzaczy.

Specjalna właściwość Reakcja na ogień: BFL-s1 zgodnie ze standardem EN 13501-1.
Zawartość części stałych Ok. 100 % obj.
Gęstość 1.7 kg / litr (po zmieszaniu)
Kod produktu seria 102

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha, sezonowana co najmniej 4 tygodnie. Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97% (wilgotność wagowa maksymalnie 4%).
Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna spaść poniżej + 15 ºC w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80 %.

Uwaga! Istnieje naturalna tendencja powłok epoksydowych do kredowania i odbarwiania na ekspozycji zewnętrznej.
Przygotowanie Nowy beton
Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie, szlifowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.
Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4. Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany
Usunąć kurz i wszystkie części luźne. Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem TIKKURILA MAALIPESU. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem, frezowaniem lub śrutowaniem. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia.

Cementowa wylewka wyrównująca/jastrych:
Sprawdź kompatybilność u producenta jastrychu - wylewki.

Gruntowanie Do gruntowania używać TEMAFLOOR 150 rozcieńczonego 10-30% rozcieńczalnikiem THINNER 1029. Tak przygotowaną mieszaninę wylać na podłoże i rozciągnąć przy pomocy stalowej lub gumowej rakli. Następnie rozprowadzić dokładnie wałkiem mohairowym.
Malowanie ubytków Ubytki i pęknięcia wypełniać szpachlówką Colofill albo mieszaniną nierozcieńczonego TEMAFLOOR 150 LUB TEMAFLOOR 200 PRIMER lub 210 i czystego, suchego piasku. Stosunek mieszania to np. 1 część żywicy i 1 - 2 części piachu o uziarnieniu 0,1 – 0,6 mm. Przed nakładaniem końcowej powłoki miejsca zaprawione zeszlifować do poziomu pozostałej powierzchni.
Rozcieńczanie Thinner 1029.
Powłoka nawierzchniowa Pokrywanie nawierzchniowe można przeprowadzić co najmniej 8 godz. po zagruntowaniu. Jeśli powierzchnia nie jest pokryta powłoką wierzchnią w ciągu 48 godzin musi być przeszlifowana dla zapewnienia przyczepności. Przy malowaniu nawierzchniowym żywica może być rozcieńczona w granicach 5-20%. Należy wylać powłokę na powierzchnię, rozciągnąć przy pomocy stalowej lub gumowej rakli, a następnie rozprowadzić dokładnie wałkiem mohairowym.
Mieszanie składników Dodać utwardzacz do żywicy i mieszać dokładnie używając niskoobrotowej wiertarki z mieszadłem (czas mieszania ok. 2 minuty.) Należy uwzględnić powierzchnię przewidzianą do pokrycia i żywotność mieszanki, przy przygotowaniu odpowiedniej ilości materiału. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne wysychanie lub niejednorodne własności powłoki.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik Thinner 1029.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (kat. A/j), 500 g/l (2010)
Temafloor 150: maks. LZO < 500 g/l

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Deklaracja właściwości użytkowych Temafloor 150 (1504)
 
-


CE
CE logo
0809-CPD-0773
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 VANTAA
13
Deklaracja właściwości użytkowych: TIK-0102-5001
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
Ubytek masy < 3000 mg
Odporność na silną agresję chemiczną
Klasa II
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 2,0 N/mm2
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Przepuszczalność pary wodnej
Klasa II, 5 m < SD < 50 m
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5
Reakcja na ogień
Bfl-s1


Wróć