Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temafloor 210 Clear

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy stosowany jako grunt oraz warstwa nawierzchniowa na nowe i używane posadzki betonowe.

Produkt do podłógProdukt rozpuszczalnikowy
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l

Bezzrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy

Temafloor 210 Clear to bezrozpuszczalnikowy lakier stosowany do wiązania pyłu, do gruntowania oraz jako powłoka nawierzchniowa na powierzchnie betonowe szczególnie w miejscach, gdzie wymagane jest zastosowanie produktów bezrozpuszczalnikowych i bezzapachowych.  Lakier wymieszany z piaskiem może być również wykorzystany do naprawiania ubytków.

Wysokiej jakości wykończenie

Temafloor 210 Clear jest szeroko stosowany i prezentuje najwyższą jakość.  Charakteryzuje się  dobrą odpornością na środki chemiczne i oleje oraz ścieranie.  Lakier tworzy połyskową, gładką, nieżółknącą powłokę nawierzchniową.  Może być również aplikowany z płatkami Mosaic.


Temafloor 210 Clear może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
27.01.2016

Temafloor 210 Clear

 
Temafloor 210 Clear
RODZAJ Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy.
OPIS Stosowany jako spoiwo do wylewek Temafloor 4000 Compact.  Do zabezpieczania wykańczającego posadzek betonowych w zamkniętych pomieszczeniach.  Także do gruntowania i impregnacji posadzek używanych i nowych przed nałożeniem powłok grubowarstwowych, wylewek typu Temafloor, zwłaszcza gdy wymagane jest zastosowanie wyrobów bezrozpuszczalnikowych o niewielkiej uciążliwości zapachowej.  Może być stosowany jako warstwa zamykająca w powłokach mozaikowych.  Po wymieszaniu z piaskiem może służyć do napraw posadzek betonowych.
Przykłady zastosowania Posadzki betonowe.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dobra odporność na ścieranie, oleje i smary.
Stopień połysku Wysoki połysk
Wydajność

Wydajność na podłożu betonowym wynosi przeciętnie:


Gruntowanie                               5 - 8 m2/l

Warstwa nawierzchniowa             6 - 10 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu, porowatości i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik 1029
Stosunek mieszania Baza 2 części obj. 008 4420
Utwardzacz 1 część obj. 008 4431
Nakładanie Wylać mieszankę na posadzkę, rozprowadzić gumową raklą i wyrównać warstwę wałkiem.
Żywotność mieszanki (+23°C) Ok. 30 min. po wymieszaniu i wylaniu na podłoże.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%


+23˚C

Pyłosuchość, po

6 godz.

Ponowne malowanie, po

16 godz. - 24 godz.

Lekkie użytkowanie, po

24 godz.

Pełne utwardzenie, po

                           7 dni


Zawartość części stałych Ok. 100 % obj.
Gęstość 1.1 kg / litr (po zmieszaniu)
Kod produktu 008 4420

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Zawartość wilgoci w betonie nie powinna przekraczać 97 %. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna spaść poniżej + 15 ºC w czasie nakładania i stabilizacji. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80 %.

Uwaga! Istnieje naturalna tendencja powłok epoksydowych do kredowania i odbarwiania na ekspozycji zewnętrznej.
Przygotowanie Nowy beton
Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie, szlifowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.
Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4. Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany
Usunąć kurz i wszystkie części luźne. Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem TIKKURILA MAALIPESU lub czyszczeniem płomieniowym. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem, frezowaniem lub śrutowaniem. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz.

Cementowa wylewka wyrównująca
Sprawdź kompatybilność u producenta wylewki.

Gruntowanie Do gruntowania używać TEMAFLOOR 210 rozcieńczonego ok. 30% rozcieńczalnikiem Thinner 1029. Wylać rozcieńczony lakier na podłogę i rozprowadzać w ilości niezbędnej do nasycenia górnej warstwy betonu do momentu, aż nastąpi całkowite zamknięcie powierzchni. Następne operacje mogą być prowadzone po 2 godzinach metodą „mokro na mokro”. Do poruszania się po mokrej powierzchni używać butów na kolcach.
Malowanie ubytków Ubytki i pęknięcia wypełnić mieszaniną nierozcieńczonego TEMAFLOOR 210 i czystego, suchego piasku. Stosunek mieszania np. 1 część lakieru i 1 - 2 części piasku o uziarnieniu 0,1 - 0,6 mm. Przed nakładaniem końcowej powłoki miejsca zaprawione zeszlifować do poziomu pozostałej powierzchni.
Powłoka nawierzchniowa Aplikacja powłoki nawierzchniowej może być przeprowadzona po upływie 16-24 godz. od zagruntowania. Po przerwie dłuższej niż 24 godz. powierzchnię zagruntowaną należy przeszlifować. Do malowania nawierzchniowego Teamfloor 210 może być rozcieńczony do 10% rozcieńczalnikiem Thinner 1029. Wylać żywicę na posadzkę, rozprowadzić gumową raklą i wyrównać wałkiem.
Mieszanie składników Dodać utwardzacz do żywicy i mieszać dokładnie używając niskoobrotowej wiertarki z mieszadłem (czas mieszania ok. 2 minuty). Przy przygotowaniu odpowiedniej ilości materiału należy uwzględnić powierzchnię przewidzianą do pokrycia i żywotność mieszanki. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne wysychanie lub niejednorodne własności powłoki.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik Thinner 1029.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (kat. A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor 210 Clear: maks. LZO < 500 g/l

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego i przemysłowego.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Deklaracja właściwości użytkowych Temafloor 210 Clear 1504
 
-


Wróć