Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temafloor 220W Primer

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy, szczególnie zalecany do gruntowania wilgotnych powierzchni betonowych.

Produkt do podłógProdukt rozpuszczalnikowy
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
6
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l

Bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy

Temafloor 220W Primer to bezrozpuszczalnikowy lakier stosowany do gruntowania nowych i używanych posadzek betonowych, szczególnie w miejscach gdzie wymagane jest zastosowanie produktów bezrozpuszczalnikowych i bezzapachowych.

Szybsza realizacja prac budowlanych

Temafloor 220W Primer jest stosowany przede wszystkim na wilgotne powierzchnie betonowe o wilgotności względnej betonu powyżej 97%, czyli gdy proces utwardzania nie jest jeszcze zakończony.  W ten sposób realizacja prac budowlanych może przebiegać szybciej.


Temafloor 220W Primer może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
25.06.2015

Temafloor 220W Primer

 
Temafloor 220W Primer
RODZAJ Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy.
OPIS Służy do gruntowania nowych i używanych posadzek betonowych przed powlekaniem ich powłokami typu TEMAFLOOR. Zalecany jako materiał gruntujący dla wilgotnych powierzchni betonowych (wilgotność względna betonu powyżej 97%).
Przykłady zastosowania Posadzki betonowe.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Materiał odporny na oddziaływanie olejów i tłuszczów.
Kolory Żółtawy.
Stopień połysku Wysoki połysk
Wydajność

Średnia wydajność na posadzkach betonowych         6 - 10 m2/l.


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu, porowatości i chropowatości powierzchni malowanej.


Rozcieńczalnik 1029 i 1031
Stosunek mieszania Baza 2 części obj. 008 4360
Utwardzacz 1 częśc obj. 008 4370
Żywotność mieszanki (+23°C) Ok. 30 minut po wymieszaniu i wylaniu na podłoże.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%

 


+23˚C

Pyłosuchość, po

6 godz.

Ponowne malowanie, po

9 godz. - 3 dni

Pełne utwardzenie, po

                           7 dni


W niskich temperaturach proces utwardzania ulega wydłużeniu.
Zawartość części stałych Ok. 100 % obj.
Gęstość 1.1 kg / litr (po zmieszaniu)
Kod produktu 008 4360

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna spaść poniżej + 15ºC w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekroczyć 80 %.
Przygotowanie Nowy beton
Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie, śrutowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.
Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczaniu 1:4. Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany
Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem TIKKURILA MAALIPESU. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem, frezowaniem lub śrutowaniem. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz.


Gruntowanie Do gruntowania używać TEMAFLOOR 220W Primer rozcieńczonego 30-50%. Wylać rozcieńczony lakier na podłoże i rozprowadzić w ilości niezbędnej do nasycenia powierzchni betonu. Jeżeli zachodzi potrzeba, należy powtórzyć proces gruntowania po 9 h, aż do uzyskania gładkiej powierzchni.
Malowanie ubytków Ubytki i pęknięcia wypełnić mieszaniną
nierozcieńczonego TEMAFLOOR 220W Primer i czystego, suchego piasku. Stosunek mieszania, np: 1 część lakieru i 1-2 części piasku o uziarnieniu 0,1 – 0,6 mm. Przed nałożeniem powłoki końcowej w cienkiej warstwie, zaprawki należy zeszlifować do poziomu pozostałej powierzchni.
Mieszanie składników Dodać utwardzacz do bazy i mieszać dokładnie używając niskoobrotowej wiertarki z mieszadłem (czas mieszania ok. 2 minut).
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik Thinner 1029 lub Thinner 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (kat A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor 220W Primer: maks. LZO < 500 g/l

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykiety ostrzegawcze, znajdujące się na opakowaniach. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Deklaracja właściwości użytkowych Temafloor 220W Primer (13813) Deklaracja właściwości użytkowych Temafloor 220W Primer (1504)
 
-


CE
Europejska norma zharmonizowana PN-EN 13813:2002 określa wymagania dla podkładów podłogowych oraz materiałów do ich wykonania,
w tym również syntetycznych wylewek żywicznych.
Temafloor 220W Primer został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami ZA 1.5 i ZA 3.3 znajdującymi się w załączniku ZA 3.
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
11
Deklaracja: TIK-8400-5003b
EN 13813 SR-B2,0
Podkład podłogowy na bazie żywic syntetycznych
Odporność na ścieranie
Zgodnie z warstwą nawierzchniową
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody
Zgodnie z warstwą nawierzchniową
Przyczepność po odrywaniu test pull off
B 2,0
Odporność chemiczna
NPD
Wydzielanie substancji powodujących korozję
SR
Odporność na uderzenia
Järjestelmän pintatuotteen mukaan
Izolacyjność akustyczna
NPD
Dźwiękochłonność
NPD
Opór cieplny
NPD
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Reakcja na ogień
Efl (NPD) 1)
1) Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2010/85/EC


CE
Unia Europejska normą EN 1504-2:2004 określa wymagania dla systemów do powierzchniowej ochrony betonu.
Produkt został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d, 1f i 1 g znajdującymi się w załączniku ZA, jako część systemów powłokowych.

CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
13
Deklaracja: TIK-8400-5003a
PN-EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
Zgodnie z warstwą nawierzchniową
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody
Zgodnie z warstwą nawierzchniową
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 2,0 N/mm2
Przepuszczalność CO2
Järjestelmän pintatuotteen mukaan
Odporność na uderzenia
Järjestelmän pintatuotteen mukaan
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Przepuszczalność pary wodnej
Zgodnie z warstwą nawierzchniową
Reakcja na ogień
EFL (NPD)
Przyczepność do mokrego betonu
≥  1,5 N/mm2, brak widocznych wad


Wróć