Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temafloor 25 Clear

Jednoskładnikowy, utwardzany wilgocią, poliuretanowy podkład oraz lakier nawierzchniowy.

Produkt do podłógProdukt rozpuszczalnikowyNarzędzie: wałekNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
4
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
7
m2/l

Szybkie schnięcie dzięki utwardzaniu wilgocią

Temafloor 25 Clear to lakier, który szybko schnie i jest łatwy w aplikacji.  Stosowany jest głównie jako środek wiążący pył oraz jako grunt i lakier nawierzchniowy, również z płatkami Mosaic.

Działa w niskich temperaturach

Temafloor 25 Clear może być nakładany w niskich temperaturach przy wilgotności względnej powietrza w granicach  50–90 %.  Lakier charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścieranie i dlatego może być również stosowany jako lakier nawierzchniowy.


Temafloor 25 Clear  może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
25.06.2015

Temafloor 25 Clear

 
Temafloor 25 Clear
RODZAJ Jednoskładnikowy, utwardzany wilgocią poliuretanowy podkład i warstwa nawierzchniowa.
OPIS Służy do lakierowania betonu, cementu azbestowego i innych podłóg mineralnych.
Przykłady zastosowania Warstwa nawierzchniowa na posadzkach mozaikowych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Łatwy do użycia ze względu na jednoskładnikową formułę. Wiąże kurz oraz uniemożliwia absorbowanie zanieczyszczeń w głąb podłoża.
Stopień połysku Wysoki połysk
Wydajność

Średnia wydajność na posadzkach betonowych         4 - 7 m2/l.


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu, porowatości i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik 1061
Nakładanie Wałek mohairowy lub pędzel.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%


+23˚C

Pyłosuchość, po

3 godz.

Suchość dotykowa, po

3½ godz.

Ponowne malowanie, po

4 - 12 godz.

Pełne utwardzenie, po

                         24 godz.


Uwaga!  Jeżeli wilgotność względna powietrza wynosi poniżej 50%, wysychanie będzie przebiegać wolniej.
Specjalna właściwość Reakcja na ogień: BFL-s1 zgodnie ze standardem EN 13501-1.
Zawartość części stałych Ok. 40 % obj.
Gęstość 1,0 kg/l
Kod produktu 005 5750

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha i co najmniej 4 tygodnie stabilizowana. Zawartość wilgoci w betonie nie powinna przekraczać 97 %. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna spaść poniżej + 5 º C w czasie nakładania i stabilizacji. Wilgotność względna powietrza powinna być w granicach 50-90 %.
Przygotowanie Nowy beton
Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie, śrutowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.
Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczaniu 1:4. Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany
Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem TIKKURILA MAALIPESU. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowanie. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia za pomocą urządzenia ściernego. Usunąć luźne pozostałości i kurz.

Samopoziomująca posadzka cementowa
Sprawdź kompatybilność produktu z wykonawcą posadzki cementowej.
Gruntowanie Do gruntowania używać nierozcieńczonego TEMAFLOOR 25 CLEAR. Wylać nierozcieńczony lakier na podłogę i rozprowadzać równomiernie. Jeżeli podkład zostanie wchłonięty przez beton, proces gruntowania należy natychmiast powtórzyć metodą "mokro na mokro".
Do poruszania sie do mokrej powierzchni używać butów na kolcach.
Malowanie ubytków Ubytki i pęknięcia naprawiać mieszanką lakieru epoksydowego TEMAFLOOR 200 PRIMER i czystego, suchego piasku o granulacji 0,1 – 0,6 mm. Należy zwracać uwagę na właściwe proporcje piasku dodawanego do lakieru. Miejsca zaprawione należy przeszlifować dla wyrównania powierzchni przed nałożeniem warstwy nawierzchniowej.
Rozcieńczanie Nie zaleca się rozcieńczać.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1061.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (Kat A/i) 500 g/l (2010)
Temafloor 25 Clear: maks. LZO < 500 g/l

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdująca się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Deklaracja właściwości użytkowych Temafloor 25 Clear (1504)
 
-


CE
Unia Europejska normą EN 1504-2:2004 określa wymagania dla systemów do powierzchniowej ochrony betonu.
Temafloor 25 Clear został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d i 1f, znajdującymi się w załączniku ZA, jako część systemów powłokowych.
CE logo
0809-CPD-0773
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
13
Deklaracja: TIK-5570-5001
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
< 3000 mg
Paroprzepuszczalność
Klasa I, SD < 5 m
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Odporność na uderzenia
Klasa I: ≥ 4 Nm
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5
Reakcja na ogień
BFL - s1


Wróć