Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temafloor 3000

Bezrozpuszczalnikowa wylewka epoksydowa na nowe i używane posadzki betonowe narażone na bardzo silne obciążenia.

Produkt do podłóg
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
1
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
4
m2/l

Sampoziomująca wylewka epoksydowa

Temafloor 3000  to wylewka przygotowana przez dodanie piasku do powłoki epoksydowej  Temafloor P 300.  Zaleca się stosowanie Temafloor 3000 na posadzki betonowe narażone na silne obciążenia mechaniczne i chemiczne w obiektach przemysłowych i magazynowych.

Bogata kolorystyka

Wylewka Temafloor 3000 charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścieranie i może występować w bardzo szerokiej palecie kolorów.

Zobacz jak wykonać wylewkę epoksydową Temafloor 3000!


Temafloor 3000
Temafloor 3000

Temafloor 3000 jest trzyskładnikową (żywica + utwardzacz + piasek), bezrozpuszczalnikową, samopoziomującą powłoką epoksydową. Powłoka idealnie sprawdzi się m.in. w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, w laboratoriach oraz na posadzkach narażonych na silne zużycie i zniszczenia w pomieszczeniach fabrycznych.

Temafloor 3000

Wylewka Temafloor 3000 może służyć jako zabezpieczenie posadzki w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
03.07.2015

Temafloor 3000

 
Temafloor-3000
RODZAJ Bezrozpuszczalnikowa powłoka na bazie żywicy epoksydowej. Powłoka uzyskana jest przez dodanie piasku do dwuskładnikowej żywicy epoksydowej TEMAFLOOR P300.
OPIS Stosowana do nowych i używanych posadzek betonowych na duże obciążenia mechaniczne i chemiczne.
Przykłady zastosowania Obiekty produkcyjne, magazyny, warsztaty, papiernie, korytarze i inne podłoża na terenie wzmożonego ruchu.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność na ścieranie. Wytrzymuje działanie wody, olejów, smarów, chemikaliów i słabych roztworów kwasów nieutleniających, zasad i roztworów soli. Odporna na okresowe działanie (zachlapanie) kwasami utleniającymi i wybielaczami. Dokładniejsze dane o odporności chemicznej dostępne w oddzielnej tabeli odporności.
Wytrzymuje temperatury +70ºC w warunkach suchych i +60ºC w zanurzeniu. Nie jest odporna na częste, nagłe i duże skoki temperatury. Powłoka samopoziomująca. Może być stosowana w posadzkach o max. spadku 5%.
Zastosowanie utwardzacza Temafloor FLEX zwiększa elastyczność i odporność powłoki na pęknięcia i wzmożony ruch.
Reakcja na ogień: BFL-s1 zgodnie z normą EN 13501-1.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA i SYMPHONY.
Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Wysoki połysk
Wydajność

Praktyczna wydajność zależy od geometrii podłoża.  Dla posadzki płaskiej:

              ●   1 mm warstwy                            1 litr mieszanki na 1 m2

              ●   2 mm warstwy                            2 litr mieszanki na 1 m2

              ●   4 mm warstwy                            4 litrY mieszanki na 1 m2
Stosunek mieszania TEMAFLOOR P 300 mieszanina:

Baza 167-s 4 części obj.
Utwardzacz 008 4514 1 część obj.
lub
Baza 167-s 2 części obj. Utwardzacz FLEX 930 5002 1 część obj.

Powłoka o grubości 1,5–3 mm
1 część mieszaniny TEMAFLOOR P300
1 część piasku kwarcowego o granul. 0,1–0,6 mm

Powłoka o grubości 3–4 mm:
1 część mieszaniny TEMAFLOOR P300
1 część piasku kwarcowego o granul. 0,1–0,6 mm
½ części piasku kwarcowego o granul. 1,0–2,0 mm

Mieszanina 25 litrów TEMAFLOOR P300 z piaskeim kwarcowym w podanych wyżej proporcjach daje około 36-44 litry powłoki TEMAFLOOR 3000 gotowej do użycia.
Jeżeli temperatura żywicy, piasku i otoczenia wynosi poniżej +20ºC, należy zmniejszyć ilość dodawanego piasku.

Nakładanie Regulowana lub metalowa rakla lub kolczasty wałek.
Żywotność mieszanki (+23°C) Około 20-30 minut po wymieszaniu i wylaniu na posadzkę; około 15 minut w pojemniku
Czasy schnięcia


+23˚C

Pyłosuchość, po

6 godz.

Lekkie użytkowanie, po

24 godz.

Pełne utwardzenie, po

                            7 dni


W niskich temperaturach proces utwardzania ulega wydłużeniu.
Zastosowanie utwardzacza Temafloor FLEX nieznacznie wydłuża czas stabilizacji w porównaniu do stosowania standardowych utwardzaczy.
Specjalna właściwość Klasyfikacja ogniowa: BFL-s1 wg EN 13501-1
Zawartość części stałych Ok. 100 % obj.
Gęstość 1.8 - 2.0 kg/litr (po zmieszaniu) w zależności od ilości i granulacji piasku.
Kod produktu seria 167

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%.
Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna spaść poniżej +15ºC w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.

Uwaga! Istnieje naturalna tendencja powłok epoksydowych do kredowania i odbarwiania na ekspozycji zewnętrznej.
Przygotowanie Nowy beton
Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie, śrutowanie lub trawienie kwasowe. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczaniu 1:4 (1 część stężonego kwasu, 4 części wody). Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.
Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany
Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem TIKKURILA MAALIPESU. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem, frezowaniem lub śrutowaniem. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz.

Cementowa wylewka wyrównująca/jastrych:
sprawdź kompatybilność u producenta jastrychu-wylewki.
Gruntowanie Do gruntowania używać TEMAFLOOR 400 lub TEMAFLOOR 200 PRIMER rozcieńczonego 30–50% rozcieńczalnikiem Thinner 1029 lub Thinner 1031. Wylać lakier na podłoże i rozprowadzić w ilości niezbędnej do nasycenia górnej warstwy betonu do momentu, aż nastąpi całkowite zamknięcie powierzchni. W razie potrzeby powtórzyć proces, aż do uzyskania gładkiej powierzchni. Następne operacje mogą być prowadzone po upływie 2 godzin metodą „mokro na mokro”. Do poruszania się po mokrej powierzchni używać butów na kolcach. Porowata powierzchnia gruntu może powodować powstawanie pęcherzy powietrznych w warstwie nawierzchniowej.
Malowanie ubytków Ubytki i pęknięcia wypełnić mieszaniną nierozcieńczonego TEMAFLOOR 200 PRIMER lub TEMAFLOOR P300 i czystego, suchego piasku. Stosunek mieszania: 1 część żywicy i 1-2 części piasku o uziarnieniu 0,1–0,6 mm.
Rozcieńczanie Nie zaleca się rozcieńczać TEMAFLOOR 3000.
Rozkładanie i wyrównywanie posadzki betonowej Wylewka powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 godz. i nie później niż 24 godz.(+23ºC) po zakończeniu gruntowania i zaprawek. Jeżeli zagruntowana powierzchnia nie jest pokryta w ciągu 24 godz., należy ją przeszlifować. Przygotowany materiał wylać na podłoże i rozprowadzić regulowaną lub ząbkowaną raklą. Nakładając materiał płaską, stalową raklą należy kontrolować grubość uzyskiwanej powłoki obserwując zużycie i mierząc jej grubość. Po 10-15 min. od aplikacji wyrównać powierzchnię kolczastym wałkiem, co pozwoli na usunięcie pęcherzy powietrznych.

Uwaga! Pozostałość mieszanki - gładką, pozbawioną grudek i zanieczyszczeń oraz o właściwej konsystencji- można dodać do kolejnej porcji mieszanki, bez wyskrobywania pozostałości przyschniętych i przylegających do pojemnika. Nie można wylewać pozostałości bezpośrednio na wylewkę.
Złączenia Przy dużych powierzchniach pracujące złącza powinny być kładzione liniowo z filarami, szczelinami dylatacyjnymi, wpustami, itp. Połączenia/złącza i brzegi powinny być wykończone szeroką taśmą maskującą. Powłokę wierzchnią należy kłaść na taśmę, którą usuwa się po wyrównaniu powierzchni wałkiem kolczastym. Narożniki maskujemy na już utwardzonej powłoce i po wyrównaniu powierzchni usuwamy taśmę maskującą (j.w.).
Mieszanie składników Dodać utwardzacz do żywicy mieszając dokładnie używając niskoobrotowej wiertarki z mieszadłem (czas mieszania ok. 2 minuty). Ciągle mieszając dodawać piasek wypełniający. Jako wypełniacza używać suchego, czystego piasku naturalnego lub kwarcowego. Mokry piasek może powodować powstawanie pęcherzyków powietrza oraz wpływać na zmianę stopnia połysku powłoki, doprowadzając do jej matowienia. Należy uwzględnić powierzchnię przewidzianą do pokrycia i żywotność mieszanki przy przygotowaniu odpowiedniej ilości materiału. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne wysychanie powłoki lub niejednorodne własności powłoki.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik Thinner 1029 lub Thinner 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (kat A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor 3000: maks. LZO < 500 g/l

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DZ CE Temafloor 3000 (13813)
 
-


CE
Europejska norma zharmonizowana EN 13813:2002 określa wymagania dla materiałów i posadzek jastrychowych, w tym syntetycznych jastrychów żywicznych.
Produkt został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelą 1.5 w załączniku ZA 1 i tabelą ZA 3.3 w załączniku ZA 3.
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
11
Deklaracja: TIK-8400-5011b
EN 13813 SR-RWA1-B2, 0-1R 4
Odporność na ścieranie
RWA 1
Przyczepność po odrywaniu test pull off
B 2,0
Odporność chemiczna
CR 1,2,4,5,6,6b,7,8,11,12,14 (klasa 2)
Wydzielanie substancji powodujących korozję
SR
Odporność na uderzenia
IR4
Izolacyjność akustyczna
NPD
Dźwiękochłonność
NPD
Opór cieplny
NPD
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Reakcja na ogień
Bfl-s1
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5


CE
Unia Europejska normą EN 1504-2:2004 określa wymagania dla systemów do powierzchniowej ochrony betonu.
Produkt został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d, 1f i 1 g znajdującymi się w załączniku ZA 3.
CE logo
0809-CPD-0773
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
13
Deklaracja: TIK-8400-5011a
EN 1504-2
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
< 3000 mg
Paroprzepuszczalność
Klasa II, 5m < SD < 50 m
Odporność chemiczna
Klasa II
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 2,0 N/mm2
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Odporność na uderzenia
Klasa I: ≥ 4 Nm
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5
Reakcja na ogień
BFL-S1


Wróć