Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temafloor 400

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy na nowe i używane posadzki betonowe.  Może być również stosowany jako spoiwo do wylewki szlifowanej Temafloor 4000.

Produkt do podłógProdukt rozpuszczalnikowyNarzędzie: wałekNarzędzie: paca
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l

Lakier epoksydowy do wielu zastosowań

Temafloor 400 doskonale sprawdzi się jako środek wiążący pył oraz jako grunt na nowe i używane posadzki betonowe, szczególnie gdy wymagane jest zastosowanie produktów bezrozpuszczalnikowych i bezzapachowych.  Wymieszany z piaskiem lakier nadaje się także do wypełniania ubytków w posadzkach betonowych.

Odpowiedni do gruntowania, wylewek i powłok nawierzchniowych

Lakier jest głównym elementem wylewki Temalfoor 4000.  Temafloor 400 może być również nakładany jako wartwa nawierzchniowa na powłoki i wylewki Temafloor.   Aby zwiększyć właściwości antypoślizgowe powłoki, do warstwy nawierzchniowej lakieru można dodać płatki mozaikowe. 


Temafloor 400 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
29.06.2015

Temafloor 400

 
Temafloor 400
RODZAJ Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy.
OPIS

Stosowany jako materiał wiążący do TEMAFLOOR 4000  betonu epoksydowego.   Służy również jako warstwa nawierzchniowa na powłoki TEMAFLOOR i jastrych.   Zalecany jako powłoka antypyłowa oraz jako materiał gruntujący dla nowuch i używanych posadzek betonowych pod powłoki TEMAFLOOR.

Po zmieszaniu z piaskiem może służyć do napraw posadzek betonowych.
Przykłady zastosowania Posadzki betonowe.

DANE TECHNICZNE
Kolory Długotrwałe nasłonecznienie ma wpływ na odcień i połysk powłoki.
Stopień połysku Wysoki połysk
Wydajność

Wydajność na podłożu betonowym wynosi przeciętnie:


Gruntowanie                          5 - 8 m2/l

Warstwa nawierzchniowa        6 - 10 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od chropowatości i równości powierzchni malowanej oraz od metody aplikacji.
Rozcieńczalnik 1029
Stosunek mieszania Baza 3 części objętościowo 008 4403
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 4408
Nakładanie Wylać powłokę na powierzchnię,  rozprowadzić gumową raklą i wyrównać warstwę wałkiem mohairowym.
Żywotność mieszanki (+23°C) Ok. 30 minut po wymieszaniu i wylaniu na podłoże.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%


+23˚C

Pyłosuchość, po

6 godz.

Ponowne malowanie, po

16 - 24 godz.

Pełne utwardzenie, po

                           7 dniSpecjalna właściwość Reakcja na ogień: BFL-s1 zgodnie ze standardem EN 13501-1.
Zawartość części stałych Ok. 100 % obj.
Gęstość 1.1 kg / litr (po zmieszaniu)
Kod produktu 008 4403

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna spaść poniżej +15ºC w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa od 80%.

Uwaga! Istnieje naturalna tendencja powłok epoksydowych do kredowania i odbarwienia na ekspozycji zewnętrznej.
Przygotowanie Nowy beton
Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie, śrutowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.
Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczaniu 1:4. Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany
Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem TIKKURILA MAALIPESU. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowanieM lub śrutowaniem. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia przy pomocy narzędzia ściernego. Usunąć luźne pozostałości i kurz.

Samopoziomująca posadzka cementowa: sprawdź kompatybilność produktu z wykonawcą posadzki cementowej.
Gruntowanie Do gruntowania używać lakieru epoksydowy TEMAFLOOR 400 rozcieńczonego ok. 30% rozcieńczalnikiem 006 1029. Wylać rozcieńczony lakier na podłoże i rozprowadzać w ilości niezbędnej do nasycenia powierzchni betonu. Jeżeli zachodzi potrzeba należy powtórzyć proces gruntowania, aż do uzyskania gładkiej powierzchni. Kolejne aplikacje mogą być przeprowadzone po 2 tygodniach metodą „mokro na mokro”. Do poruszania się po mokrej powierzchni używać butów na kolcach.
Malowanie ubytków Ubytki i pęknięcia naprawiamy mieszaniną nierozcieńczonego TEMAFLOOR 400
oraz czystego, suchego piasku. Mieszamy w proporcjach: 1 część lakieru i 1-2 części piasku o granulacji 0,5 - 1,2 mm.
Rozcieńczanie Rozcieńczalnik Thinner 1029.
Nakładanie następnej powłoki Nałożenie warstwy nawierzchniowej przeprowadzamy w czasie 16-24 godz. po zagruntowaniu. Po przerwie dłuższej niż 24 godz. powierzchnię zagruntowaną mależy przeszlifować. Do malowania nawierzchniowego używać TEMAFLOOR 400 rozcieńczonego 20-30% obj. rozcieńczalnikiem. Wylać lakier na posadzkę, rozprowadzić gumową raklą i wyrównać warstwę wałkiem. Najbardziej odpowiedni będzie wałek filcowy lub nylonowy, dobrze rozprowadzający lakier. Długość włosia ok. 5-14 mm.
Mieszanie składników Dodać utwardzacz do lakieru w odpowiednich proporcjach i mieszać dokładnie używając niskoobrotowej wiertarki z mieszadłem (czas mieszania ok. 2 min.). Należy uwzględnić powierzchnię przewidzianą do pokrycia i żywotność mieszanki przy przygotowaniu odpowiedniej ilości materiału. Niedostateczne wymieszania lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne wysychanie, osłabienie własności materiału i niejednorodne właściwości powłoki.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczlnik Thinner 1029.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (cat A/j), 500 g/l (2010)
Temafloor 400: maks. LZO < 500 g/l

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykiety ostrzegawcze, znajdujące się na opakowaniach. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Deklaracja właściwości użytkowych Temafloor 400 (13813) Deklaracja właściwości użytkowych Temafloor 400 (1504)
 
-


Wróć