Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temafloor AC 509

Dwuskładnikowe, bezrozpuszczalnikowe spoiwo akrylowe charakteryzujące się niską lepkością.  Temafloor AC 509 jest szczególnie zalecany jako spoiwo wylewki Temafloor AC oraz jako samopoziomująca powłoka na posadzki w wilgotnych pomieszczeniach.


Produkt do podłóg
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
2
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
6
m2/l

Szybkie utwardzanie w niskich temperaturach

Dzięki szybkiemu procesowi utwardzania, posadzka może być ekploatowana już dwie godziny po nałożeniu powłoki.  Szczególnie rekomendowane jest zastosowanie Temafloor AC509 na posadzki w przemyśle spożywczym, przede wszystkim w chłodniach, w temperaturach 0 -10ºC.


Temafloor AC 509 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
23.08.2016

Temafloor AC509

 
Temafloor-AC-509
RODZAJ Dwuskładnikowe, bezrozpuszczalnikowe, niskolepkie spoiwo akrylowe.
OPIS Stosowany jako materiał wiążący do akrylowej wylewki Temafloor AC.  Nadaje się jako podkład samopoziomujący i jako spoiwo do barwionych wylewek.  Zalecany do powierzchni zewnętrznych narażonych na małe lub średnie obciążenia mechaniczne.


Przykłady zastosowania Rekomendowany szczególnie do posadzek w zakładach przetwórstwa żywności. Nadaje się do użycia w chłodniach w temperaturach 0 - +10ºC.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Szybkie utwardzanie także w niskich temperaturach.
Kolory Kolor wylewki zależy od koloru użytego piasku.
Stopień połysku Półmat
Wydajność Wydajność na płaskim podłożu:

2 mm warstwa: 2 litry gotowej mieszaniny / m2
5 mm warstwa: 5 litrów gotowej mieszaniny / m2

Wydajność praktyczna uzależniona jest od geometrii podłoża.
Wielkość opakowań Beczka 200 l, zawartość 190 kg.

Produkt przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego.
Stosunek mieszania Wylewka 4-6 mm:

Temafloor AC509 19 % wag.
Piasek barwiony Ø 0,3-0,8 mm 20 % wag.
Piasek barwiony Ø 0,6-1,2 mm 61 % wag.
Nakładanie Temafloor AC509 rozprowadzać regulowaną raklą.
Utwardzanie Tabela mieszania i czasy schnięciaTemperatura (ºC)*

Ilość utwardzacza (procent masy spoiwa)

Żywotność mieszanki (min)

Czas schnięcia (min)

+5

5,0

ok. 20

ok. 44

+10

3,0

ok. 21

ok. 42

+15

2,5

    ok. 20

ok. 38

+20

2,0

ok. 17

ok. 35

+25

        1,5

    ok. 15

   ok. 30


* Temperatura spoiwa, powietrza i podłoża.
Specjalna właściwość Możliwe utwardzacze: BP-50-FT, Perkadox®CH-50 lub PEROXAN BP-Pulver 50 W.
Zawartość części stałych Ok. 100% obj.
Gęstość 0,96 kg/l (po zmieszaniu)
Kod produktu 001 6087

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i produktu nie powinna spaść poniżej +5°C w czasie malowania i suszenia.
Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.
Przygotowanie Nowy beton
Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie, śrutowanie lub trawienie kwasowe.
Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.
Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4 (1 część stężonego kwasu solnego i 4 części wody).
Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany
Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem TIKKURILA MAALIPESU. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem lub śrutowaniem. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia przy pomocy narzędzia ściernego. Usunąć luźne pozostałości i kurz.
Gruntowanie Do gruntowania używać akrylowego podkładu Temafloor AC102. Wylać mieszaninę gruntu na podłoże i rozprowadzać raklą lub wałkiem w ilości niezbędnej do nasycenia powierzchni betonu. Jeżeli zajdzie potrzeba należy powtórzyć proces gruntowania, aż do uzyskania gładkiej powierzchni. Kolejne aplikacje mogą być przeprowadzone po 30 min.

Na tak zagruntowanej powierzchni należy rozsiać piasek o granulacji 0,4-0,8 mm, celem zapewnienia właściwej przyczepności i zapobieżeniu poślizgowi.
Malowanie ubytków Ubytki i pęknięcia uzupełnić mieszanką nierozcieńczonego Temafloor AC502 i czystego, suchego piasku. Proporcje mieszania np. 1 część objętościowa mieszaniny lakieru i 1-2 części objętościowych piasku o wielkości ziarna 0,5-1,5 mm.

Podłoże może być wyrównane przy użyciu Temafloor AC509 i piasku o granulacji 0,1-0,3 mm.
Rozcieńczanie Nie zaleca się rozcieńczać.
Rozkładanie i wyrównywanie posadzki betonowej Wylać mieszaninę Temafloor AC509 na podłoże. Rozprowadzić materiał regulowaną raklą
do wymaganej grubości. Kształtować powierzchnię ręcznie lub przy użyciu maszyny do zacierania posadzek.
Powłoka nawierzchniowa Aplikacja warstwy nawierzchniowej może być przeprowadzona kiedy wylewka zostanie utwardzona. Aplikacja może być wykonana warstwą nawierzchniową Temafloor AC609 Clear lub Temafloor AC10 Clear. Wylać lakier na posadzkę, rozprowadzić gumową raklą i wyrównać warstwę wałkiem.
Mieszanie składników Dodać utwardzacz do lakieru w odpowiednich proporcjach i mieszać dokładnie używając niskoobrotowej wiertarki z mieszadłem, ręcznym mieszadłem elektrycznym lub betoniarką
(czas mieszania ok. 2 min.). Należy uwzględnić powierzchnię przewidzianą do pokrycia i żywotność mieszanki przy przygotowywaniu odpowiedniej ilości materiału. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne wysychanie, osłabienie własności wylewki, podważając tym samym sukces przedsięwzięcia.
Czyszczenie narzędzi Thinner 006 1400.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (kat. A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor AC 509: max. LZO < 500 g/l.


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Karta Charakterystyki produktu dostępna jest na życzenie z Tikkurila Oyj.
 
-


CE
Unia Europejska normą EN 1504-2:2004 określa wymagania dla systemów do powierzchniowej ochrony betonu.
Temafloor AC509 został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d, 1f i 1g zdefiniowanymi w załączniku ZA.
CE logo
0809-CPD-0773
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
13
Deklaracja właściwości użytkowych: TIK-1600-5004
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
< 3000 mg
Paroprzepuszczalność
Klasa III, SD > 50 m
Odporność na silną agresję chemiczną
Klasa I
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 2,0 N/mm²
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Odporność na uderzenia
Klasa I: ≥ 4 Nm
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5
Reakcja na ogień
EFL - s1 (NPD)
Testowany jako część systemu razem z Teamfloor AC102 Primer i Temafloor AC609 Clear.


Wróć