Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temafloor AC 601 Clear

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, akrylowy lakier nawierzchniowy. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń na posadzki narażone na bardzo intensywne obciążenia mechaniczne i chemiczne.  Rekomendowany jako powłoka nawierzchniowa zacieranych wylewek akrylowych Temafloor AC501 oraz Temafloor AC509. 

Produkt do podłógNarzędzie: wałek
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
1,2
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
3,3
m2/l

Nieżółknący i szybkschnący lakier

Temafloor AC601 Clear podlega szybkiemu procesowi utwardzania, nawet w niskich temperaturach.  Dodatkowo, lakier nie żółknie.  Idealnie nadaje się na posadzki w obiektach handlowych, magazynach, laboratoriach oraz w obiektach przetwórstwa spożywczego.


Temafloor AC 601 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
24.08.2016

Temafloor AC601 Clear

 
Temafloor AC601 Primer
RODZAJ Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa akrylowa warstwa nawierzchniowa.
OPIS Stosowany jako warstwa nawierzchniowa do wylewek akrylowych Temafloor AC501 i Temafloor AC509.

Przykłady zastosowania Rekomendowany do posadzek w budynkach handlowych, magazynach, laboratoriach i zakładach przetwórstwa żywności.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Tworzy twardą i wytrzymałą powierzchnię.
Tworzy nieżółknącą powłokę.
Szybkie utwardzenie także w niskich temperaturach.
Stopień połysku Półmat
Wydajność Wydajność wynosi przeciętnie:

Warstwa nawierzchniowa     1,2–3,3 m2/l

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu, porowatości i chropowatości malowanej powierzchni.Wielkość opakowań Beczka 200 l, zawartość 180 kg.

Produkt przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego.
Nakładanie Temafloor AC601 Clear może być rozprowadzany przy pomocy gumowej rakli i wyrównywany wałkiem.
Utwardzanie

Tabela mieszania i czasy schnięciaTemperatura (ºC)*

Ilość utwardzacza (procent masy spoiwa)

Żywotność mieszanki (min)

Czas schnięcia (min)

+5

2,0

ok. 13

ok. 35

+10

1,8

ok. 14

ok. 30

+15

1,5

    ok. 13

ok. 30

+20

1,0

ok. 12

ok. 30

+25

        0,8

    ok. 12

   ok. 30


* Temperatura spoiwa, powietrza i podłoża.
Specjalna właściwość Możliwe utwardzacze: BP-50-FT, Perkadox®CH-50 lub PEROXAN BP-Pulver 50 W.
Zawartość części stałych Ok. 100% obj.
Gęstość 1,0 kg/l (po zmieszaniu)
Kod produktu 001 6090

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i produktu nie powinna spaść poniżej +5°C w czasie malowania i suszenia.
Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.
Przygotowanie Nowy beton
Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie, szlifowanie lub trawienie kwasowe.
Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.
Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4. Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany
Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem TIKKURILA MAALIPESU. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem, frezowaniem lub śrutowaniem. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz.
Rozcieńczanie Nie zaleca się rozcieńczać.
Powłoka nawierzchniowa Aplikacja powłoki nawierzchniowej może być przeprowadzona kiedy powierzchnia lub wylewka zostanie utwardzona. Wylać mieszaninę na podłoże, rozprowadzić przy pomocy gumowej rakli i wyrównać wałkiem. Obserwować czy dodano odpowiednią ilość utwardzacza. Użycie nadmiernej ilości utwardzacza może powodować zażółcenie i osłabienie właściwości powłoki wierzchniej. Grubość powłoki Temafloor AC601 Clear powinna wynosić 0,3-0,8 mm. Grubsza powłoka może powodować żółcenie powierzchni.
Mieszanie składników Dodać utwardzacz do lakieru i mieszać dokładnie używając wiertarki niskoobrotowej z mieszadłem, ręcznego mieszadła elektrycznego lub betoniarki (czas mieszania ok. 2 min). Należy uwzględnić powierzchnię przewidzianą do pokrycia i żywotność mieszanki, przy przygotowywaniu odpowiedniej ilości materiału. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne wysychanie, mogą osłabić właściwości lakieru, podważając tym samym sukces przedsięwzięcia.
Czyszczenie narzędzi Thinner 006 1400.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (kat A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor AC601 Clear: max. LZO < 500 g/l

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Karta Charakterystyki produktu dostępna jest na życzenie z Tikkurila Oyj.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Deklaracja właściwości użytkowych_a - Temafloor_AC_601_Clear Deklaracja właściwości użytkowych_b - Temafloor_AC_601_Clear
 
-


CE
Unia Europejska normą EN 1504-2:2004 określa wymagania dla systemów do powierzchniowej ochrony betonu.
Temafloor AC609 Clear został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d, 1f i 1g zdefiniowanymi w załączniku ZA.
CE logo
0809-CPD-0773
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
13
Deklaracja właściwości użytkowych: TIK-1600-5005a
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
< 3000 mg
Paroprzepuszczalność
Klasa III, SD > 50 m
Odporność na silną agresję chemiczną
Klasa I
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 2,0 N/mm²
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Odporność na uderzenia
Klasa I: ≥ 4 Nm
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5
Reakcja na ogień
EFL - s1 (NPD)
Produkt testowany w zestawie razem z Teamfloor AC102 Primer i Temafloor AC501.


CE
Europejska norma zharmonizowana EN 13813:2002 określa wymagania dla podkładów podłogowych oraz materiałów do ich wykonania, w tym również syntetycznych wylewek żywicznych.

Temafloor AC601 Clear został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami ZA. 1.5 i ZA 3.3 znajdującymi się w załączniku ZA 3.
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
13
EN 13813 SR-B2, 0-AR 0,5-IR 4
Podkład podłogowy na bazie żywic syntetycznych
Odporność na ścieranie
AR 0,5
Przyczepność po odrywaniu test pull off
B 2,0
Odporność chemiczna
Klasa I
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Wydzielanie substancji powodujących korozję
SR
Odporność na uderzenia
IR4
Izolacyjność akustyczna
NPD
Dźwiękochłonność
NPD
Opór cieplny
NPD
Reakcja na ogień
Efl (NPD)
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5

Testowany jako część systemu razem z Teamfloor AC102 Primer i Temafloor AC501.


Wróć