Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temalac AB 70

Jednoskładnikowa, połyskowa nawierzchniowa farba alkidowa do stosowania na powierzchnie metalowe wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8,5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12,8
m2/l

Łatwa aplikacja pędzlem

Łatwa w aplikacji alkidowa farba nawierzchniowa, przeznaczona przede wszystkim do miejscowego malowania mostów, zewnętrznych powierzchni zbiorników i różnego rodzaju konstrukcji stalowych.  Również stosowania do zabezpieczania dachów.

Trwałość połysku i koloru

Temalac AB 70 tworzy połyskową powłokę nawierzchniową charakteryzującą się dobrą trwałością koloru i połysku, również w atmosferze przemysłowej.


Temalac AB 70 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
11.01.2017

Temalac AB 70

 
Temalac AB 70
RODZAJ Połyskowa, jednoskładnikowa, alkidowa farba nawierzchniowa.
OPIS

Połyskowa farba nawierzchniowa na bazie alkidów zalecana na powierzchnie metalowe do wnętrz i na zewnątrz.


Przykłady zastosowania Zalecana zwłaszcza do miejscowego malowania mostów, zewnętrznych powierzchni zbiorników, konstrukcji stalowych i innych powierzchni stalowych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Bardzo dobra trwałość koloru i połysku także w atmosferze przemysłowej. Może być nakładana pędzlem. Może także być stosowana do malowania drewna.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS,karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz TIKKURILA SYMPHONY. Również kolory metaliczne. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

80 µm

12.8 m2/l

60 µm

115 µm

8.5 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik Benzyna lakowa 1050 i 1006
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny.
Czasy schnięcia

DFT 50 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

6 godz.

3 godz.

2 godz.

Suchość dotykowa, po

10 godz.

6 godz.

4 godz.

Ponowne malowanie, po

48 godz.

24 godz.

16 godz.


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 51 ± 2 % obj. (ISO 3233)
63 ± 2 % wag.
Gęstość 1.1 - 1.2 kg / l (w zależności od koloru).
Kod produktu seria 610

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od wszelkich zanieczyszczeń. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +5°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od punktu rosy. Dla właściwej aplikacji temperatura farby powinna być wyższa od +15°C. W pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja podczas nakładania i schnięcia.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (PN-EN ISO 12944-4).
Rozcieńczanie Thinner 1050 (wolny) lub Thinner 1006 (szybki).
Powłoka gruntująca TEMAPRIME AB, TEMAPRIME EE, TEMAPRIME EUR, TEMAPRIME GF, TEMAPRIME ML oraz FONTECRYL 10.
Powłoka nawierzchniowa TEMALAC AB 70.

Uwaga! Przy aplikacji produktu na wyroby Temaprime EE, Temaprime EUR, Temaprime GF, Temaprime ML zaleca się stosować rozcieńczalnik Thinner 1006.


Malowanie Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać.

Natrysk hydrodynamiczny - farba może być rozcieńczona w granicach 0-15%. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011”-0,015”, ciśnienie 120-160 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Natrysk pneumatyczny – farba może być rozcieńczona w granicach 20-25%. Zalecana dysza urządzenia do natrysku konwencjonalnego o średnicy 1,4 – 1,8 mm, ciśnienie 3-4 bar.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1050 lub Thinner 1006.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 400 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO farby gotowej do użycia
(rozcień. 25% obj.) 496 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w Kartach Charakterystyki produktu, które są dostępne na życzenie Klienta.
 
-


Wróć