Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temalac AB 70

Jednoskładnikowa, połyskowa nawierzchniowa farba alkidowa do stosowania na powierzchnie metalowe wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

The paint is solvent-borneTool: sprayTool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
8,7
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
13
m2/l

Łatwa aplikacja pędzlem

Łatwa w aplikacji alkidowa farba nawierzchniowa, przeznaczona przede wszystkim do miejscowego malowania mostów, zewnętrznych powierzchni zbiorników i różnego rodzaju konstrukcji stalowych.  Również stosowania do zabezpieczania dachów.

Trwałość połysku i koloru

Temalac AB 70 tworzy połyskową powłokę nawierzchniową charakteryzującą się dobrą trwałością koloru i połysku, również w atmosferze przemysłowej.


Temalac AB 70 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
02.05.2006

Temalac AB 70

 
Temalac AB 70
RODZAJ Połyskowa, alkidowa farba nawierzchniowa.
OPIS

Połyskowa farba nawierzchniowa dla systemów alkidowych na powierzchnie stalowe do wewnątrz i na zewnątrz.

Bardzo dobra trwałość koloru i połysku także w atmosferze przemysłowej.  Może być nakładana pędzlem.  Może także być stosowana do malowania drewna.

Przykłady zastosowania Zalecana zwłaszcza do malowania mostów, zewnętrznych powierzchni zbiorników, konstrukcji stalowych i innych powierzchni stalowych.

DANE TECHNICZNE
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS,karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

80 µm

13.0 m2/l

60 µm

115 µm

8.7 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik Benzyna lakowa 1050 i 1006
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel.
Czasy schnięcia

DFT 50 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

6 h

3 h

2 h

Suchość dotykowa

10 h

6 h

4 h

Ponowne malowanie

48 h

24 h

16 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 52 ± 2 % obj. (ISO 3233)
67 ± 2 % wag.
Gęstość 1.1 - 1.2 kg / l w zależności od koloru.
Kod produktu seria 610

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +5 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być
wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (PN-EN ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMAPRIME AB, TEMAPRIME EE, TEMAPRIME EUR, TEMAPRIME GF, TEMAPRIME ML oraz FONTECRYL 10.
Powłoka nawierzchniowa TEMALAC AB 70.
Uwaga! Należy stosować rozcieńczalnik 1006 dla farby TEMALAC AB 70 jeżeli nakładamy ją na TEMAPRIME EUR, EE, GF oraz ML.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 15 % .Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,015”, ciś. w dyszy 120 - 160 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy natrysku pneumatycznym farbę rozcieńczyć 20 - 25 % do lepkości 20 - 30 s
DIN 4.
UWAGA! Dla kolorów metalicznych zaleca sie stosowanie natrysku powietrznego.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1054 lub Rozcieńczalnik 1006.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 400 g/litr.
Max. Zawartość LZO farby gotowej do użycia ( rozcień. 25 % obj.) 496 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć