Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temalac FD 50

Jednoskładnikowa, półpołyskowa, alkidowa farba nawierzchniowa, pigmentowana antykorozyjnie, stosowana na konstrukcjach stalowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Produkt rozpuszczalnikowy
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
7,7
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
11,8
m2/l

Odpowiedni wybór na szybkie linie produkcyjne

Temalac FD 50 to farba alkidowa doskonała do stosowania w zakładach i lakierniach o szybkim cyklu produkcyjnym.  Może być aplikowana natryskiem elektrostatycznym.

Trwałość koloru i połysku

Temalac FD 50 tworzy powłoki, które nawet gdy narażone na warunki atmosferyczne zachowują trwałość koloru i połysku.  Dzięki pigmentacji antykorozyjnej farba może być stosowana jako system jednowarstwowy.


Temalac FD 50 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
17.09.2013

Temalac FD 50

 
Temalac FD 50
RODZAJ Szybkoschnąca, jednoskładnikowa, półpołyskowa, pigmentowana antykorozyjnie alkidowa farba nawierzchniowa.
OPIS Półpołyskowa farba nawierzchniowa dla systemów alkidowych na powierzchnie stalowe.  Bardzo dobra trwałość koloru i połysku w warunkach atmosferycznych.  Doskonała do stosowania w zakładach i lakierniach o szybkim cyklu produkcyjnym.

Zalecana przy malowaniu elektrostatycznym.


Przykłady zastosowania Zalecana jako powłoka nawierzchniowa do konstrukcji stalowych, pomostów technologicznych, różnego rodzaju maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, kart kolorów MONICOLOR NOVA oraz SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED. Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

85 µm

11.8 m2/l

60 µm

130 µm

7.7 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik 1006 i 1053
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny.
Czasy schnięcia

DFT 40 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

40 min

15 min

10 min

Suchość dotykowa, po

3 h

1½ h

1 h

Ponowne malowanie, po

12 d

6 d

4 d

Malowanie "mokro na mokro", po

1 - 4 h

½ - 2 h

30 min


Czasy schnięcia i ponownego malowania są uzależnione od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 47 ± 2 % obj. (ISO 3233)
64 ± 2 % wag.
Gęstość 1.0 - 1.2 kg / l (w zależności od koloru)
Kod produktu seria 181

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +5 °C w czasie malowania i schnięcia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia Sa 2 ½ .(ISO 8501 -1).
Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest mozliwa, dla stali zimnowalcowanej, w celu poprawy przyczepności zaleca się fosforowanie.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMAPRIME EE, TEMAPRIME EUR, TEMAPRIME GF, TEMAPRIME ML oraz FONTECRYL 10.
Powłoka nawierzchniowa TEMALAC FD 50.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 5 – 8 % . Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,015”, ciśnienie w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1006.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 470 g/litr. Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcieńczonej 8 % obj.)500 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć