Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temalac FD 80

Szybkoschnąca, jednoskładnikowa, połyskowa nawierzchniowa farba alkidowa do malowania maszyn, urządzeń i konstrukcji stalowych. 

Produkt rozpuszczalnikowy
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
7,4
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
11,1
m2/l

Trwałość koloru i połysku

Temalac FD 80 tworzy połyskowe powłoki nawierzchniowe, które nawet gdy narażone na warunki atmosferyczne zachowują trwałość koloru i połysku.

Szerokie zastosowanie

Farba Temalac FD 80 jest stosowana do malowania różnego rodzaju maszyn i urządzeń oraz konstrukcji stalowych zarówno w lakierniach jak i w warunkach terenowych.  Może być aplikowana natryskiem elektrostatycznym.


Temalac FD 80 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:
OPIS PRODUKTU
17.01.2014

Temalac FD 80

 
Temalac FD 80
RODZAJ Szybkoschnąca, jednoskładnikowa, połyskowa, alkidowa farba nawierzchniowa.
OPIS

Połyskowa farba nawierzchniowa na bazie alkidów na powierzchnie stalowe.  Doskonała trwałość koloru i połysku w warunkach atmosferycznych.  Idealna do stosowania w malarniach o szybkim cyklu produkcyjnym.  Nadaje się do malowania elektrostatycznego.


Przykłady zastosowania Zalecana jako powłoka wykańczająca do konstrukcji stalowych, pomostów, różnego rodzaju maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

90 µm

11.1 m2/l

60 µm

135 µm

7.4 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody aplikacji, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni przeznaczonej do malowania.
Rozcieńczalnik 1006 i 1053
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny.
Czasy schnięcia

DFT 40 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość

40 min

15 min

10 min

Suchość dotykowa

3 h

1½ h

1 h

Ponowne malowanie

12 d

6 d

4 d

Malowanie „mokro-na-mokro”

1 - 4 h

½ - 2 h

30 min


Czasy schnięcia i ponownego malowania uzależnione są od grubości warstwy, temperatury,
wilgotności powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 45 ± 2 % obj. (ISO 3233)
62 ± 2 % wag.
Gęstość 1.0 - 1.2 kg / l w zależności od koloru
Kod produktu seria 180

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +5°C w czasie malowania i schnięcia. Wilgotność względna nie
powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być
wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMAPRIME EE, TEMAPRIME EUR, TEMAPRIME GF, TEMAPRIME ML oraz FONTECRYL 10.
Powłoka nawierzchniowa TEMALAC FD 80.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny lub pneumatyczny. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Przy natrysku hydrodynamicznym farba może być rozcieńczona w granicach 15 – 20% do lepkości 30 – 40s DIN 4. Dysza do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,015”, ciśnienie w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy natrysku pneumatycznym farbę rozcieńczyć 20 - 30% do lepkości 20 - 25s DIN 4. Zaleca się stosowanie techniki malowania "mokro-na-mokro".
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1006.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 470 g/litr. Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia(rozcień. 30 % obj.) wynosi 560 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć