Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temalac ML 90

Wysokopołyskowa, jednoskładnikowa, nawierzchniowa farba alkidowa stosowana głównie do malowania maszyn rolniczych i urządzeń oraz mniejszych zbiorników.

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
7,5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
11,2
m2/l

Doskonała trwałość koloru i połysku

Temalac ML 90 to tworząca trwałe powłoki farba alkidowa, szeroko stosowana jako warstwa wykańczająca w zastosowaniach przemysłowych.

Estetyczny wygląd

Temalac ML 90 tworzy estetyczną, połyskową powłokę nawierzchniową o trwałym kolorze i połysku.  Farba może być nakładana metodą "mokro-na-mokro".


Temalac ML 90 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:
OPIS PRODUKTU
24.04.2006

Temalac ML 90

 
Temalac ML 90
RODZAJ Wysokopołyskowa, alkidowa farba nawierzchniowa.
OPIS

Wysokopołyskowa farba nawierzchniowa dla systemów alkidowych na powierzchnie stalowe.  Może być nakładana techniką „mokro-na-mokro”.  Nadaje się do stosowania w terenie.

Przykłady zastosowania Zalecana do malowania niewielkich zbiorników, maszyn rolniczych, taboru transportowego, różnego rodzaju maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Bardzo dobra trwałość koloru i połysku w warunkach atmosferycznych.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA orz SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Wysoki połysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

90 µm

11.2 m2/l

60 µm

135 µm

7.5 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik 1006 i Benzyna lakowa 1050
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel.
Czasy schnięcia

DFT 40 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

2 h

1 h

½ h

Suchość dotykowa

8 h

5 h

3 h

Ponowne malowanie

36 h

24 h

16 h

Malowanie "mokro-na-mokro"

 

½ - 1 h

 

Suchość dotykowa 1 h / 60 ºC, ½ h / 80 ºC

 

 

 


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 45 ± 2 % obj. (ISO 3233)
57 ± 2 % wag.
Gęstość 0.9 - 1.1 kg / l w zależności od koloru.
Kod produktu seria 513

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +5 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być
wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (PN-EN ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMAPRIME EE, TEMAPRIME EUR, TEMAPRIME GF, TEMAPRIME ML oraz FONTECRYL 10.
Powłoka nawierzchniowa TEMALAC ML 90.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny,pędzel. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Przy natrysku hydrodynamicznym farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 10 %. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,015”,ciśnienie w dyszy 140-180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Najlepszy efekt uzyskuje się techniką ”mokro-na-mokro” w 5 - 30 min odstępach czasu.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1006 lub Rozcieńczalnik 1054.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 460 g/litr.
Max. zawartość LZO farby gotowej do użycia
(rozcień. 10 % obj.) 500 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć