Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temalac SC-F 80

Farba alkidowa o wysokim połysku i wysokiej zawartości części stałych.  Zalecana w systemach jednowarstwowych do malowania rożnego rodzaju maszyn i urządzeń oraz konstrukcji szkieletowych.

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
5,6
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
7,1
m2/l

Zawiera aktywne pigmenty antykorozyjne

Temalac SC-F 80 to połyskowa farba alkidowa zawierająca pigmenty antykorozyjne i dlatego może być stosowana w systemach jednowarstwowych.

Właściwości grubopowłokowe

Temalac SC-F 80 posiada dobre właściwości aplikacyjne.  Farba nie powoduje zacieków przy aplikacji warstw o grubości na mokro nawet do 180µm.


Temalac SC-F - Ekonomiczne rozwiązanie
Temalac SC-F

Temalac SC-F to jednowarstwowa, alkidowa farba nawierzchniowa o wysokiej zawartości części stałych. Wyroby Temalac SC-F charakteryzują się doskonałymi właściwościami aplikacyjnymi i mogą być nakładane grubymi warstwami. Dodatkowo, farby szybko wysychają skracając czas realizacji produkcji.

Temalac SC-F

Temalac SC-F 80 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
30.12.2015

Temalac SC-F 80

 
Temalac SC-F 80
RODZAJ Farba alkidowa o wysokiej zawartości części stałych, pigmentowana antykorozyjnie.
OPIS Zalecana jako system jednowarstwowy do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni stalowych.

Przykłady zastosowania Zalecana do malowania konstrukcji stalowych, pomostów i różnego typu maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dobre właściwości aplikacyjne. Produkt grubopowłokowy.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

                         Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

80 µm

140 µm

7,1 m2/l

100 µm

180 µm

5,6 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od metody nakładania, warunków malowania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1006
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny ze wspomaganiem lub z podgrzewaniem oraz natrysk pneumatyczny.
Czasy schnięcia

DFT 80 µm

+ 10°C

+ 23°C

+ 35°C

Suchość pyłowa, po

30 min

20 min

10 min

Suchość dotykowa, po

12 godz

6 godz

3 godz

Ponowne malowanie, po

2  tyg.

1 tydz.

1 tydz.

Wysychanie wymuszone

1 godz. / 60°C

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.


Zawartość części stałych 56 ± 2 % obj. (ISO 3233)
72 ± 2 % wag.
Gęstość 1,4 kg/l
Kod produktu seria 623

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie
powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min.
3°C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501 -1).

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMALAC SC-F 80
Powłoka nawierzchniowa TEMALAC SC-F 80
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny ze wspomaganiem lub z podgrzewaniem oraz natrysk pneumatyczny. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Farbę należy rozcieńczyć w granicach 5 - 15% przy natrysku hydrodynamicznym oraz 15 - 20% przy natrysku pneumatycznym. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0.011 - 0.013”, ciśnienie w dyszy 160 - 200 bar. Przy natrysku hydrodynamicznym ze wspomaganiem ciśnienie rozpylenia 2 bary. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. W celu uzyskania lepszego wykończenia powierzchni należy zastosować technikę „mokro na mokro” (3-5 minut).
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1006.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 400 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 20% obj.) 480 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć