Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temaline TL

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka epoksydowa.  Stosowana przede wszystkim do malowania wewnętrznych powierzchni zbiorników magazynujących olej, cystern, zbiorników w przemyśle papierniczym, silosów, oczyszczalni ścieków itp.Produkt rozpuszczalnikowy

Bezrozpuszczalnikowa powłoka epoksydowa

Temaline TL to bezrozpuszczalnikowa powłoka epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych, odporna na obciążenia chemiczne.  Stosowana jako powłoka zabezpieczająca zbiorniki na paliwa bezołowiowe.

Doskonała odporność na obciążenia mechaniczne

Powłoka polecana jest na powierzchnie stalowe narażone na ścieranie, obciążenia chemiczne i mechaniczne, również w zanurzeniu.

Produkt z oznakowaniem CE na powierzchnie betonowe

Farba Temaline TL  posiada oznakowanie CE i może być również stosowana na powierzchnie betonowe, np. filary mostów.


Powłoka Temaline TL może być wykorzystana w następujących zastosowaniach:
OPIS PRODUKTU
20.05.2015

Temaline TL

 
Temaline-TL
RODZAJ Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa farba epoksydowa.
OPIS Stosowana jako wysokowydajna powłoka nawierzchniowa na powierzchnie stalowe narażone na ścieranie oraz wpływ czynników chemicznych i mechanicznych w zanurzeniu.Nadaje się jako powłoka dla zbiorników benzyn bezołowiowych.
Przykłady zastosowania Zalecana jest do malowania zbiorników magazynujących olej, cystern i zbiorników w przemyśle drzewnym, chemicznym, oczyszczalniach ścieków.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dobra odporność na rozcieńczone roztwory kwasów nie utleniających, zasady i roztwory soli w zanurzeniu.Dane dt. odporności chemicznej dostępne na życzenie.
Dzięki oznakowaniu CE nadaje się do powierzchni betonowych.
Kolory Szary. Kolor może ulec zmianie przy ekspozycji na światło i substancje chemiczne.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

250 µm

250 µm

4,0 m2/l

500 µm

500 µm

2,0 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania, kształtu i chropowatości powierzchni.

Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 2 części objętościowo 008 7065
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7067
Nakładanie Dwudrożny natrysk hydrodynamiczny z podgrzewaniem z przełożeniem pompy min. 5:1 i teoretyczną pojemnością litrażową min. 8 l/min.
Żywotność mieszanki (+23°C) 0,5godz.
Czasy schnięcia

DFT 250 µm

+ 10°C

+23°C

+ 35°C

Pyłosuchość, po

8 godz.

6 godz.

2 godz.

Suchość dotykowa, po

30 godz.

16 godz.

8 godz.

Kolejne malowanie bez szlifowania, po

8 - 48 godz.

6 - 24 godz.

2 - 10 godz.

Pełne utwardzenie, po

14 dni

7 dni

3 dni

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji.

 

Zawartość części stałych Ok. 100 % obj. (ISO 3233)
Ok. 100 % wag.
Gęstość 1,3 kg/l (po zmieszaniu)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 10°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków (ISO 12944-4).
Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501-1).
Powierzchnie betonowe: Powierzchnia powinna być sucha i sezonowana min. 4 tygodnie. Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Wszelkie plamy i nierówności zeszlifować. Usunąć mleczko cementowe i olej z odlewów betonowych poprzez szlifowanie lub obrabianie strumieniowo-ścierne. Wszelkie pęknięcia, rysy i ubytki naprawić mieszaniną Temaline TL i drobnego suchego piasku kwarcowego.
Nakładanie Dwudrożny natrysk hydrodynamiczny z podgrzewaniem z przełożeniem pompy min. 5:1 i teoretyczną pojemnością litrażową min. 8 l/min. Optymalna temperatura natrysku ok. 50°C przy dyszy, temperatura początkowa ok. 40°C. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,018 - 0,027”, ciśnienie w dyszy 180 - 200 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Zalecane jest użycie dyszy wstecznej. Ostre krawędzie, narożniki, spawy i inne trudne do malowania powierzchnie powinny być obrobione pędzlem przed malowaniem natryskowym.
Powłoka Powierzchnie stalowe: TEMALINE TL.
Powierzchnie betonowe: Impregnacja rozcieńczonym w 30% TEMALINE TL.
Powłoka nawierzchniowa Powierzchnie stalowe: 1 x TEMALINE TL.
Powierzchnie betonowe: 2 x TEMALINE TL.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Thinner 006 1031 lub aceton.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Nie zawiera Lotnych Związków Organicznych.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 10% obj.) 80 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdująca się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Deklaracja właściwości użytkowych - Temaline TL
 
-


CE
Europejska norma zharmonizowana EN 1504-2:2004 określa wymagania dla systemów do powierzchniowej ochrony betonu.
Produkt został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d, 1f i 1 g znajdującymi się w załączniku ZA.
CE logo
0809-CPD-0773
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
14
Deklaracja właściwości użytkowych: TIK-8700-5065
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
< 3000 mg
Paroprzepuszczalność
Klasa II, 5m < SD < 50m
Odporność na silną agresję chemiczną
Klasa II
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 2,0 N/mm2
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Odporność na uderzenia
Klasa I: ≥ 4 Nm
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5
Reakcja na ogień
F (NPD)


Wróć