Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temanyl MS Primer

Jednoskładnikowy, modyfikowany podkład winylowy o właściwościach grubopowłokowych.

Produkt rozpuszczalnikowy
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
3,8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
6,3
m2/l

Może być stosowany do malowania konstrukcji podwodnych

Temanyl MS Primer to podkład winylowy, który może być stosowany jako warstwa gruntująca pod powłoki winylowe, chlorokauczukowe i akrylowe.  Farba może być stosowana na podwodne powierzchnie stalowe, ocynkowane i aluminiowe , jak np. zanurzone w wodzie elementy jednostek pływających.

Aplikacja możliwa w niskich temperaturach

Temanyl MS Primer charakteryzuje się dobrą odpornością na ścieranie, zanurzenie w wodzie i warunki atmosferyczne.  Podkład może być nakładany pędzlem lub metodą natryskową.  Może być również aplikowany w niskich temperaturach.


Temanyl MS Primer może być użyty w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
13.03.2017

Temanyl MS Primer

 
Temanyl MS Primer
RODZAJ Jednoskładnikowy, modyfikowany podkład poliwinylowy.
OPIS Dobra odporność na ścieranie, zanurzenie i warunki atmosferyczne.  Nadaje się do  powierzchni stalowych, ocynkowanych i aluminiowych pracujących pod wodą np. części zanurzone statków.  Odpowiedni jako grunt pod tradycyjne i samopolerujące wyroby przeciwporostowe.  Nadaje się do stosowania w warunkach niskich temperatur. Stosowany jako podkład pod powłoki w systemach poliwinylowe, chlorokauczukowe i akrylowe.
Przykłady zastosowania Powierzchnie stalowe, ocynkowane i aluminiowe.

DANE TECHNICZNE
Kolory Aluminium ( czerwono-aluminiowy - barwienie w systemie TEMASPEED.)
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

60 µm

160 µm

6.3 m2/l

100 µm

265 µm

3.8 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik 1006
Nakładanie Natrysk lub pędzel.
Czasy schnięcia

DFT 80 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

2 h

1½ h

1 h

½ h

Ponowne malowanie, po

6 h

4 h

3 h

2 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 38 ± 2 % obj. (ISO 3233)
53 ± 2 % wag.
Gęstość 1.1 kg / l
Kod produktu 008 6740

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wszystkie powierzchnie muszą być czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń. Temperatura otoczenia,
powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od -5°C w czasie malowania i suszenia.
Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80% podczas aplikacji i suszenia. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy.
W pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja i odpowiedni przepływ powietrza podczas nakładania i schnięcia.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. (ISO 12944-4)

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501-1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu poprawy przyczepności, do stali zimnowalcowanej zalecane jest fosforanowanie.

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową omieść ścierniwem mineralnym. (SaS, SFS 5873) Jeżeli nie jest to możliwe, powierzchnię należy wyczyścić ręcznie lub zmyć detergentem Tikkurila Panssaripesu. Powierzchnie cynkowane ogniowo omieść ścierniwem mineralnym (SaS, SFS 5873).
Więcej informacji można uzyskać w Serwisie Technicznym Tikkurila lub odrębnej instrukcji aplikacji.

Powierzchnie aluminiowe: Omieść ścierniwem niemetalicznym w celu schropowacenia powierzchni (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, zmatowić powierzchnię ręcznie lub zmyć przy pomocy detergentu Tikkurila Maalipesu.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMANYL MS PRIMER, TEMABOND, TEMAZINC 77, TEMAZINC 88 oraz TEMAZINC 99.
Powłoka nawierzchniowa TEMACRYL AR 50, TEMACHLOR 40.
Nakładanie Produkt przed użyciem należy dokładnie wymieszać.

Natrysk bezpowietrzny: rozcieńczyć produkt w granicach 0-5%. Dysza pistoletu hydrodynamicznego o średnicy 0,018” – 0,023”, ciśnienie w dyszy 15 MPa (150 bar), kąt natrysku 65º-80º.
Pędzel: produkt powinien być rozcieńczony w zależności od potrzeb.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1006.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 540 g/litr. Zawartość LZO w farbie (rozcień. 5 % obj.) wynosi 557 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego i profesjonalnego.
 
-


Wróć