Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temanyl MS Primer

Jednoskładnikowy, modyfikowany podkład winylowy o właściwościach grubopowłokowych.

The paint is solvent-borne
The coverage of the paint on rough surfaces
3,8
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
6,3
m2/l

Może być stosowany do malowania konstrukcji podwodnych

Temanyl MS Primer to podkład winylowy, który może być stosowany jako warstwa gruntująca pod powłoki winylowe, chlorokauczukowe i akrylowe.  Farba może być stosowana na podwodne powierzchnie stalowe, ocynkowane i aluminiowe , jak np. zanurzone w wodzie elementy jednostek pływających.

Aplikacja możliwa w niskich temperaturach

Temanyl MS Primer charakteryzuje się dobrą odpornością na ścieranie, zanurzenie w wodzie i warunki atmosferyczne.  Podkład może być nakładany pędzlem lub metodą natryskową.  Może być również aplikowany w niskich temperaturach.


Temanyl MS Primer może być użyty w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
02.01.2006

Temanyl MS Primer

 
Temanyl MS Primer
RODZAJ Modyfikowany podkład poliwinylowy.
OPIS Dobra odporność na ścieranie, zanurzenie i warunki atmosferyczne.  Nadaje się do  powierzchni stalowych, ocynkowanych i aluminiowych pracujących pod wodą np. części zanurzone statków.  Odpowiedni jako grunt pod tradycyjne i samopolerujące wyroby przeciwporostowe.  Nadaje się do stosowania w warunkach niskich temperatur. Używany jako grunt w systemach poliwinylowych, chlorokauczukowych i akrylowych .
Przykłady zastosowania Powierzchnie stalowe.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dobra odporność na ścieranie, zanurzenie i warunki atmosferyczne.
Kolory Aluminium. ( czerwono aluminiowy -barwienie w systemie TEMASPEED.)
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

60 µm

160 µm

6.3 m2/l

100 µm

265 µm

3.8 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik 1006
Nakładanie Natrysk lub pędzel.
Czasy schnięcia

DFT 80 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

2 h

1½ h

1 h

½ h

Ponowne malowanie

6 h

4 h

3 h

2 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 38 ± 2 % obj. (ISO 3233)
53 ± 2 % wag.
Gęstość 1.1 kg / l
Kod produktu 008 6740

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia i powierzchni malowanej nie powinna być niższa od - 5 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być
wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć. (PN-EN ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe:Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2 ½ . (PN - ISO 8501 - 1).

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową wypiaskować lekko czystym, suchym piaskiem kwarcowym. Alternatywnie zmyć powierzchnię detergentem PANSSARIPESU. Detergent i zanieczyszczenia muszą być spłukane dokładnie, najlepiej ciepłą wodą. Powierzchnię wysuszyć.

Powierzchnie aluminiowe: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Zmatować powierzchnię lub zmyć przy pomocy detergentu MAALIPESU, spłukać dokładnie wodą i wysuszyć.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć.Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (PN-EN ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMANYL MS PRIMER, TEMABOND, TEMAZINC 77, TEMAZINC 88 oraz TEMAZINC 99.
Powłoka nawierzchniowa TEMACRYL AR 50 oraz TEMACHLOR 40.
Nakładanie Natrysk, pędzel. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 5 %. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,018 - 0,023”, a kąt natrysku 65 - 80°, ciś. 15 MPa (150 bar).
Mieszanie składników Rozcieńczalnik 1006.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 540 g/litr. Zawartość LZO w farbie (rozcień. 5 % obj.) wynosi 557 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć