Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temanyl PVB

Jednoskładnikowy podkład adhezyjny na bazie żywicy poliwinylowo-butyralowej do stosowania na stal, cynk, stal nierdzewną i aluminium.

Produkt rozpuszczalnikowy
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
11,5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
23
m2/l

Szybkoschnący podkład

Temanyl PVB to szybkoschnący podkład adhezyjny na powierzchnie stalowe, ocynkowane, stal nierdzewną i aluminium.  Grunt może być nakładany metodą "mokro na mokro".

Podkład dla różnego rodzaju farb nawierzchniowych

Temanyl PVB może być pokrywany różnego rodzaju farbami nawierzchniowymi, również farbami proszkowymi.


OPIS PRODUKTU
15.10.2007

Temanyl PVB

 
Temanyl PVB
RODZAJ Podkład adhezyjny, jednoskładnikowy na bazie polibutyralu winylu.
OPIS

Nadaje się do nakładania „ mokro na mokro” z farbą nawierzchniową. Wykazuje dobrą przyczepność do większości podłoży takich jak: stal, ocynk, aluminium. Szczególnie  dobre wyniki obserwuje się na stali galwalnicznej  i nierdzewnej.

Zalecana jako farba podkładowa pod farby proszkowe i piecowe  oraz jako podkład schnący na powietrzu pod farby nawierzchniowe.  Tylko do użytku profesjonalnego wg dyrektywy 1999/13/EC.

Przykłady zastosowania Powierzchnie stalowe, ocynkowane, nierdzewne i aluminiowe.

DANE TECHNICZNE
Kolory Szary, żółty, jasno-szary (TVT 4004)
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej (farba mierozcieńczona)

 

10 µm

45 µm

23.0 m2/l

20 µm

90 µm

11.5 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik 1031 i 1112
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, malowanie zanurzeniowe.
Czasy schnięcia

DFT 20 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

20 min.

15 min.

5 min.

Suchość dotykowa

55 min.

45 min.

20 min.

Kolejne malowanie, min.

20 min.

10 min.

5 min.

Całkowite utwardzenie po 30 min. / 150 ºC


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 23 ± 2 % obj.
Gęstość 1.11 - 1.17 kg / l w zależności od koloru.
Kod produktu 007 4485 (18116), 007 4486 (18128), 007 4488, 007 4489

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +5 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie
powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być
wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć. (PN-EN ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ .(PN-ISO 8501- 1).
Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierniowa nie jest możliwa do wykonania, zalecane jest fosforowanie powierzchni dla stali walcowanej na zimno, aby polepszyć przyczepność.

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową wypiaskować lekko czystym, suchym piaskiem kwarcowym. Alternatywnie zmyć powierzchnię detergentem PANSSARIPESU. Detergent i zanieczyszczenia muszą być spłukane dokładnie, najlepiej ciepłą wodą. Powierzchnię wysuszyć.

Powierzchnie aluminiowe: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Zmatować powierzchnię lub zmyć przy pomocy detergentu MAALIPESU, spłukać dokładnie wodą i wysuszyć

Powłoka gruntująca TEMANYL PVB.
Powłoka nawierzchniowa DUASOLID, TEMATHERM AA 30, TEMATHERM AA 90 oraz TEMADUR.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, malowanie zanurzeniowe. Czas wypływu podczas aplikacji 20-40s DIN 4. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,013”, ciśnienie w dyszy 120 - 160 bar.


UWAGA! Jeżeli TEMANYL PVB utwardzany jest w piecu - przed kolejnym wymalowaniem temperatura nie może przekraczać 160 °C.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1031 lub 1112.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 690 g/litr. Zawartość LZO w farbie (rozcień. 30 % obj.) wynosi 740 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej
Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej - Rozcienczalnik
Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej - Utwardzacz
 
-


Wróć