Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temaprime EE

Szybkoschnący, jednoskładnikowy podkład z zawartością fosoforanu cynku charakteryzujący się znakomitymi właściwościami antykorozyjnymi.  Zalecany do malowania zewnętrznych powierzchni zbiorników, maszyn rolniczych itp.

Produkt rozpuszczalnikowy
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
7,8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
11,7
m2/l

Wyśmienita przyczepność do różnego rodzaju powierzchni

Temaprime EE charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do wielu rodzajów powierzchni - stalowych, aluminium oraz ocynkowanych.  Farba szybko wysycha i może być stosowana podczas montażu.

Bardzo dobre właściwości antykorozyjne

Podkład Temaprime EE zawiera pigmenty antykorozyjne i może być stosowany do malowania powierzchni stalowych bez warstwy nawierzchniowej, użytkowanych w suchych pomieszczeniach. 

Odpowiedni podkład na blaszane dachy

W zestawie z alkidową farbą nawierzchniową Temalac Ab 70, podkład Temaprime EE może być stosowany do zabezpieczania dachów z blachy ocynkowanej.


Temaprime EE może być użyty w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
10.01.2014

Temaprime EE

 
Temaprime EE
RODZAJ Szybkoschnący, jednoskładnikowy, specjalny podkład pigmentowany antykorozyjnie.
OPIS

Podkład do powierzchni stalowych, ocynkowanych i aluminiowych.  Może także być używany do malowania powierzchni stalowych bez warstwy nawierzchniowej, użytkowanych w suchych pomieszczeniach zamkniętych.

Przykłady zastosowania Zalecany jako podkład do wewnętrznych i zewnętrznych wymalowań statków powyżej linii wody, zewnętrznych powierzchni zbiorników, maszyn rolniczych oraz innych powierzchni, gdzie niezbędne są doskonałe własności antykorozyjne i przyczepność.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Minimalne uszkodzenia powłoki na skutek wypalania, spawania i cięcia płomieniowego. Spalona farba może być łatwo usunięta, np. przez szczotkowanie. Doskonałe własności antykorozyjne.
Kolory Czerwony tlenkowy (TVT 4000) i szary (TVT 4001). Barwienie w systemie TEMASPEED. Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoetyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

85 µm

11.7 m2/l

60 µm

130 µm

7.8 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody aplikacji, warunków malowania, kształtu i chropowatości
powierzchni przeznaczonej do malowania.
Rozcieńczalnik 1006 i 1053
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel
Czasy schnięcia

DFT 50 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość

1 h

15 min

10 min

Suchość dotykowa

3 h

1 h

30 min

Kolejne malowanie

4 h

45 min

30 min

Pełne utwardzenie po 30 min / 120 ºC

 

 

 


Czasy schnięcia i ponownego malowania są uzależnione od grubości warstwy, temperatury,
wilgotności powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 47 ± 2 % obj. (ISO 3233)
65 ± 2 % wag.
Gęstość 1.3 kg / l
Kod produktu seria 390

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +5°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2. Niewielkie uszkodzenia obrabiać ręcznie do stopnia St2 (ISO 8501-1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu poprawy przyczepności do stali walcowanej na zimno zalecane jest fosforanowanie.

Powierzchnie cynkowe: Delikatna obróbka strumieniowo-ścierna suchym ścierniwem mineralnym, tzw. "omiecenie ścierniwem', np. lekkie piaskowanie suchym piaskiem kwarcowym. Jeżeli omiecenie ścierniwem nie jest możliwe powierzchnia powinna zostać schropowacona przy użyciu narzędzi ręcznych lub umyta z użyciem detergentu PANSSARIPESU.

Powierzchnie aluminiowe: Delikatna obróbka strumieniowo-ścierna suchym ścierniwem niemetalicznym dla uzyskania chropowatości (SaS, SFS 5873). Jeżeli omiecenie ścierniwem nie jest możliwe powierzchnia powinna zostać schropowacona przy użyciu narzędzi ręcznych lub umyta z użyciem detergentu MAALIPESU.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć olej, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMAPRIME EE.
Powłoka nawierzchniowa TEMALAC, TEMACRYL, FONTELAC oraz FONTECRYL.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Przy natrysku hydrodynamicznym farba powinna być rozcieńczona w granicach 0 – 5% obj. Dysza pistoletu hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,015”, ciśnienie w dyszy 120-160 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1006.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 470 g/litr.
Zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia
(rozcień. 5% obj.) 499 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w Kartach Charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć