Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temaprime EUR

Szybkoschnący, jednoskładnikowy podkład alkidowy pigmentowany antykorozyjnie, stosowany do malowania konstrukcji stalowych, maszyn rolniczych i innych maszyn i urządzeń.

Produkt rozpuszczalnikowy
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8,5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12,7
m2/l

Na szybkie linie produkcyjne

Temaprime EUR to wydajny, szybkoschnący podkład alkidowy, który idealnie sprawdzi się na szybkich liniach produkcyjnych i w montażowniach.

Dobre właściwości antykorozyjnie

Temaprime EUR zawiera pigmenty antykorozyjne i dlatego może być stosowany do malowania powierzchni stalowych bez warstwy nawierzchniowej w suchych pomieszczeniach.


Temaprime EUR może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
30.08.2013

Temaprime EUR

 
Temaprime EUR
RODZAJ Szybkoschnący, jednoskładnikowy podkład alkidowy, pigmentowany antykorozyjnie.
OPIS

Podkład w systemach alkidowych na powierzchnie stalowe narażone na oddziaływanie warunków atmosferycznych.  Doskonały do stosowania w zakładach produkcyjnych i malarniach o szybkim cyklu produkcyjnym.

Może także być używany do malowania powierzchni stalowych bez warstwy nawierzchniowej w suchych pomieszczeniach zamkniętych.
Przykłady zastosowania Zalecany do malowania konstrukcji stalowych, maszyn rolniczych, innych maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Kolory Czerwony tlenkowy (TVT 4000) i szary (TVT 4001). Barwienie w systemie TEMASPEED.
Karty kolorów Barwienie w systemie Temaspeed. Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

80 µm

12.7 m2/l

60 µm

120 µm

8.5 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik 1006 i 1053
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel.
Czasy schnięcia

DFT 50 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość

40 min

20 min

10 min

Suchość dotykowa

1½ h

40 min

30 min

Kolejne malowanie, min.

1½ h

40 min

30 min


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 51 ± 2 % obj.(ISO 3233)
70 ± 2 % wag.
Gęstość 1.3 kg / l
Kod produktu seria 186

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +5 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być
wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć. (PN-EN ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2. Przy niewielkich zaprawkach ręczne bądź mechaniczne oczyszczenie do stopnia St2 jest wystarczające (PN - ISO 8501 - 1).

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (PN-EN ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMAPRIME EUR.
Powłoka nawierzchniowa TEMALAC, FONTECRYL, FONTELAC.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Przy natrysku hydrodynamicznym farba powinna być rozcieńczona w granicach 0 – 15 %. Dysza pistoletu hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,015”, cisnienie w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1006.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 440 /litr. Maksymalna zawartość LZO w gotowej do użycia farbie (rozcieńczonej 15 % obj.) wynosi 495 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć