Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temasolid EZ 80

Dwuskładnikowa, zaawansowana technologicznie farba polimocznikowa zawierająca pigmenty antykorozyjne.

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
6,7
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10,0
m2/l

Niezwykle twarda powłoka

Temasolid EZ 80, ze względu na zawartość polimocznika, tworzy niezwykle trwałą powłokę i dzięki  temu ryzyko uszkodzeń transportowych i montażowych zredukowane jest do minimum.

Produkt polecany jest jako system jednowarstwowy do malowania m.in. maszyn rolniczych i budowlanych.

Farba szybkoschnąca

Temasolid EZ 80 szybko wysycha.  Proces schnięcia może zostać przyspieszony poprzez podniesienie wilgotności powietrza bezpośrednio po aplikacji farby.


Temasolid EZ 80
Temasolid EZ 80

Nowej generacji wysokopołyskowa farba Temasolid EZ 80 może zastąpić tradycyjne systemy farb antykorozyjnych. Tworzy twarde, elastyczne odporne na ścieranie i odkształcenia powłoki, które dodatkowo szybko schną, nawet w temperaturze poniżej 0ºC.

Temasolid EZ 80

Temasolid EZ 80 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
27.09.2016

Temasolid EZ 80

 
Temasolid_EZ_80
RODZAJ Dwuskładnikowa, połyskowa, farba polimocznikowa zawierająca pigmenty antykorozyjne, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
OPIS Zalecana szczególnie jako system jednowarstwowy do malowania maszyn rolniczych, sprzętu do robót ziemnych oraz innych maszyn i urządzeń.
Przykłady zastosowania Do malowania maszyn rolniczych, sprzętu do robót ziemnych oraz innych maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Tworzy mocną, trwałą, niekredującą i łatwą w utrzymaniu czystości powłokę o bardzo dobrej trwałości koloru i połysku.
Doskonała odporność na zarysowania i zniszczenia.
Bardzo wysoka odporność na ściekanie.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA i SYMPHONY.
Barwienie w systemie TEMASPEED Premium.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

80 µm

100 µm

10,0 m2/l

120 µm

150 µm

6,7 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1048 i 1067
Stosunek mieszania Żywica 1,75 części objętościowo 46V seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7640
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny lub konwencjonalny.

Przy natrysku bezpowietrznym farba może być rozcieńczona w zależności od temperatury i kształtu obiektu od 0 - 5 %. Dysza do natrysku o średnicy 0,011 - 0.015", ciśnienie w dyszy 160 - 200 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Przy natrysku konwencjonalnym farba może być rozcieńczona od 0 - 10% obj., ciśnienie w dyszy 2,5 bar, dysza o średnicy 1,6 – 1,8mm.


Żywotność mieszanki (+23°C) 1/2 godziny.
Czasy schnięcia

DFT 120 µm

+ 23°C / RH 20%

+ 23°C / RH 50%

+ 23°C / RH 80%

Pyłosuchość, po

45 min.

20 min.

15 min.

Suchość dotykowa, po

1,5 godz.

45 min.

25 min.

Suchość do przenoszenia, po

2,5 godz.

1 godz.

40 min.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 75 ± 2 % obj.
85 ± 2 % wag.
Gęstość 1,4 ± 0,1 kg/l (po zmieszaniu)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5°C w czasie malowania i suszenia. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. (ISO 12944-4)

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa 2½ (ISO 8501-1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu zapewnienia przyczepności, zaleca się fosforanowanie stali walcowanej na zimno.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia za odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca Fontecryl AP, Temanyl PVB, Temacoat GPL-S Primer, Temacoat SPA Primer, Temazinc 77, Temazinc 99.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1048 lub 1067.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych - 230 g/litr.
Max.zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 10% obj.) 290 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć