Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temathane 50

Dwuskładnikowa, półpołyskowa farba poliuretanowa, stosowana do malowania zewnętrznych powierzchni zbiorników oraz konstrukcji stalowych.

Produkt rozpuszczalnikowy
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
9.2
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
13,7
m2/l

Powłoka o trwałym kolorze i połysku

Temathane 50 to dwuskładnikowa farba poliuretanowa odporna na warunki atmosferyczne i ścieranie.   Tworzy trwałą, niekredującą, łatwą do utrzymania w czystości powłokę zachowującą kolor i połysk

Szybkoschnąca farba poliuretanowa

Temathane 50 zalecana jest jako półpołyskowa farba nawierzchniowa w systemach epoksydowych i poliuretanowych narażonych na oddziaływanie warunków atmosferycznych.


Temathane 50 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
19.09.2013

Temathane 50

 
Temathane 50
RODZAJ Dwuskładnikowa, półpołyskowa poliuretanowa farba nawierzchniowa, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
OPIS

Zalecana jako półpołyskowa nawierzchnia w systemach epoksydowych i poliuretanowych narażonych na warunki atmosferyczne.

Przykłady zastosowania Zalecana do malowania środków transportu, konstrukcji stalowych, zewnętrznych powierzchni zbiorników oraz maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Trwała, niekredująca, łatwa w utrzymaniu w czystości farba nawierzchniowa o bardzo dobrej trwałości koloru i połysku.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

75 µm

13.7 m2/l

60 µm

110 µm

9.2 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody aplikacji, warunków malowania kształtu i chropowatości
powierzchni przeznaczonej do malowania.
Rozcieńczalnik 1048, 1061 i 1067
Stosunek mieszania Żywica 9 części objętościowo 514-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7620
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, konwencjonalny lub pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 4 godz.
Czasy schnięcia

DFT 50 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

45 min

30 min

15 min

10 min

Suchość dotykowa, po

8 h

6 h

4 h

2½ h

Kolejne malowanie, po

bez ograniczeń czasowych


Czasy schnięcia i ponownego malowania są uzależnione od grubości warstwy, temperatury,
wilgotności powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 55 ± 2 % obj. (ISO 3233)
67 ± 2 % wag.

Gęstość 1.2 ± 0.1 kg / l (po zmieszaniu))
Kod produktu seria 514

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5 °C w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna nie może być wyższa od 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze, sole i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (PN-EN ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMACOAT GPL-S PRIMER, GF,HB, HS, GPL-S MIO, RM 40,TEMACOAT SPA, TEMABOND, TEMADUR 20.
Powłoka nawierzchniowa TEMATHANE oraz TEMADUR.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, konwencjolany, pędzel. Aby uzyskać wysoką jakość wykończenia powłoki zaleca się nałożyć cienką warstwę farby tzw. "misty coat", a następnie pozwolić odparować rozcieńczalnikom przez 5 - 30 min. przed nałożeniem właściwej warstwy. W zależności od techniki nakładania oraz temperatury składników (baza, utwardzacz, rozcieńczalnik) farba może być rozcieńczona w granicach 10 – 15 % do lepkości 30 - 60 s DIN4. Dysza pistoletu hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,015”, ciśnienie w dyszy 120 - 160 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Przy natrysku konwencjonalnym farbę rozcieńczyć do lepkości 20 – 25 s DIN4.
Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1048 lub 1067.
Do natrysku konwencjonalnego Thinner 1061.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi do 425 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 15% obj.) 490 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w karcie charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego i profesjonalnego.
 
-


Wróć