Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temathane 90

Dwuskładnikowa, połyskowa farba poliuretanowa, utwardzana izocyjanianem alifatycznym stosowana w systemach epoksydowych i poliuretanowych narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

Produkt rozpuszczalnikowy
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
13,7
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
13,7
m2/l

Powłoka o bardzo dobrej trwałości koloru i połysku

Temathane 90 to dwuskładnikowa farba poliuretanowa odporna na warunki atmosferyczne i ścieranie.  Tworzy trwałą, niekredującą i łatwą do utrzymania w czystości powłokę zachowującą kolor i połysk.

Szybkoschnąca farba poliuretanowa

Temathane 90 zalecana jest jako połyskowa farba nawierzchniowa w systemach epoksydowych i poliuretanowych do malowania zewnętrznych powierzchni zbiorników, konstrukcji stalowych oraz urządzeń.


Temathane 90 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
21.10.2015

Temathane 90

 
Temathane-90
RODZAJ Dwuskładnikowa, połyskowa farba poliuretanowa, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
OPIS

Zalecana jako połyskowa nawierzchnia w systemach epoksydowych i poliuretanowych narażonych na warunki atmosferyczne.

Przykłady zastosowania Zalecana do malowania zewnętrznych powierzchni zbiorników, konstrukcji stalowych oraz innych urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie. Trwała, nie kredująca i łatwa w utrzymaniu czystości farba nawierzchniowa o bardzo dobrej trwałości koloru i połysku.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA i SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

75 µm

13.7 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody aplikacji, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni
przeznaczonej do malowania.
Rozcieńczalnik 1048, 1061 i 1067
Stosunek mieszania Żywica 9 części objętościowo 516-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7620
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny,pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 4 godz.
Czasy schnięcia


DFT 50 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość

45 min

30 min

20 min

10 min

Suchość dotykowa

12 h

8 h

4 h

2½ h

Kolejne malowanie, min.

Bez ograniczeń czasowych


Czasy schnięcia i ponownego malowania są uzależnione od grubości warstwy, temperatury,
wilgotności powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 55 ± 2 % obj. (ISO 3233)
66 ± 2 % wag.

Gęstość 1.2 ± 0.1 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu seria 516

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5°C w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna nie może przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o co najmniej 3°C od punktu rosy.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMACOAT GPL-S PRIMER, GPL-S MIO, RM 40,TEMACOAT RM 40, TEMACOAT SPA, TEMABOND, TEMADUR 20.
Powłoka nawierzchniowa TEMATHANE, TEMADUR.
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, konwencjonalny, pędzel. Aby uzyskać wysoką jakość wykończenia powłoki zaleca się nałożyć cienką warstwę farby tzw. ”misty coat”, a następnie pozwolić odparować rozcieńczalnikom przez 5 do 30 min. przed nałożeniem właściwej warstwy. W zależności od techniki nakładania oraz temperatury składników (baza, utwardzacz, rozcieńczalnik) farba może być rozcieńczona w granicach 25 - 35% do lepkości 20 - 25s DIN 4. Dysza pistoletu hydrodynamicznego o średnicy 0,011" - 0,013”, ciśnienie w dyszy 120-160 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy natrysku konwencjonalnym farbę rozcieńczyć do lepkości 20 – 25 s DIN 4. Natomiast przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1048, 1067 lub Thinner 1061.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych (LZO) do 425 g/litr. Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do uzycia (rocień. 35% obj.) 550 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć