Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temathane PC 80

Dwuskładnikowa, połyskowa farba poliuretanowa do długotrwałego zabezpieczania konstrukcji stalowych oraz zbiorników w nawet najbardziej wymagającym środowisku morskim.

Produkt rozpuszczalnikowy
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8,3
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
8,3
m2/l

Połyskowa farba nawierzchniowa o wysokiej zawartości części stałych

Temathane PC 80 to trwała farba poliuretanowa o wysokiej zawartości części stałych stosowana głównie jako warstwa nawierzchniowa w antykorozyjnych systemach epoksydowych.

Farba nawierzchniowa z certyfikatem NORSOK

System malarski, w skład którego wchodzi farba nawierzchniowa Temathane PC 80 posiada certyfikat NORSOK.

Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie

Dzięki zastosowaniu żywicy poliuretanowej Temathane PC 80 charakteryzuje się wyśmienitą odpornością na oddziaływanie warunków atmosferycznych i ścieranie.   Farba tworzy łatwą do utrzymania w czystości, niekredującą warstwę nawierzchniową z dobrą trwałością koloru i połysku.


Temathane PC 80 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
05.09.2013

Temathane PC 80

 
Temathane PC80
RODZAJ Dwuskładnikowa, połyskowa farba poliuretanowa o wysokiej zawartości części stałych, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
OPIS Stosowana jako połyskowa warstwa nawierzchniowa w systemach epoksydowych narażonych na warunki atmosferyczne.  Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie.
Przykłady zastosowania Zalecana do malowania zewnętrznych powierzchni zbiorników, konstrukcji stalowych oraz innych maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Trwała, niekredująca, tworząca łatwą w utrzymaniu w czystości powłokę farba nawierzchniowa o bardzo dobrej trwałości koloru i połysku.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA i SYMPHONY.
Barwienie w systemie TEMASPEED.
Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

80 µm

120 µm

8,3 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1048, 1061 i 1067
Stosunek mieszania Żywica 5 cz. obj. seria 524
Utwardzacz 1 cz. obj. 008 7690 lub 008 7590
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny lub konwencjonalny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 1,5 h
Czasy schnięcia

DFT 80 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

2 h

1 h 15 min

1 h

20 min

Suchość dotykowa

10 h

8 h

6 h

3½ h

Kolejne malowanie, min.

bez ograniczeń czasowych


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 66 ± 2% obj. (ISO 3233)
77 ± 2% wag.
Gęstość 1,3 ± 0,1 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu seria 524

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5 °C w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna nie może być wyższa niż 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o co najmniej 3°C od punktu rosy.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMACOAT GPL-S PRIMER, GF,HB, RM 40,TEMACOAT SPA, TEMABOND, TEMADUR 20, TEMADUR PRIMER, TEMAPRIME GF, FONTECRYL 10, FONTECOAT EP PRIMER.
Powłoka nawierzchniowa TEMATHANE, TEMADUR
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny lub konwencjonalny. Aby uzyskać wysoką jakość wykończenia powłoki zaleca się w pierwszej kolejności nałożenie cienkiej warstwy tzw. "mist coat", następnie przed nałożeniem właściwej powłoki należy pozwolić odparować rozcieńczalnikom przez 5 - 30 min. W zależności od techniki nakładania i temperatury, farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 15%. Przy malowaniu natryskiem hydrodynamicznym zaleca się dyszę o średnicy 0,011 - 0,013”, ciśnienie w dyszy 120 - 160 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie przed użyciem należy dokładnie wymieszać całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1048, 1067 lub 1061.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 320 g/litr. max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 15% obj.) 400 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujete są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć