Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temazinc 77

Dwuskładnikowa, utwardzana poliamidem farba epoksydowa o wysokiej zawartości cynku, zalecana do malowania mostów, dźwigów, konstrukcji stalowych i urządzeń eksploatowanych w trudnych warunkach atmosferycznych.

Produkt rozpuszczalnikowy
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
6,5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
13
m2/l

Dwuskładnikowa farba epoksydowa o wysokiej zawartości cynku

Temazinc 77 to farba epoksydowa z zawartością cynku zgodną z wymogami normy ISO 12944-5.   System malarski z wysokocynkowym podkładem zapewnia najbardziej skuteczne zabezpieczenie konstrukcji stalowych przed korozją. 

System malarski na powierzchnie eksploatowane w trudnych warunkach klimatycznych

Temazinc 77 to podkład stosowany w systemach epoksydowych, poliuretanowych, akrylowych i chlorokauczukowych dla powierzchni stalowych narażonych na trudne warunki atmosferyczne.  Może być stosowany bez warstwy nawierzchniowej.

Mechanizm ochrony antykorozyjnej systemu malarskiego, w skład którego wchodzi Temazinc - farba podkładowa o wysokiej zawartości cynku

Farba epoksydowa z zawartością cynku wypełnia w powłoce rysy i inne uszkodzenia, uniemożliwiając bezpośredni kontakt elektrolitów ze stalą, zapobiegając w ten sposób powstawaniu korozji.  Taka reakcja zachodzi tak długo, jak długo podkład zawiera odpowiednią ilość cynku.

Reakcja anodowa: Zn -> Zn + 2e
Reakcja katodowa: H2O + ½O2 + 2e -> 2OH-


Temazinc 77 może być użyty w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
12.02.2008

Temazinc 77

 
Temazinc 77
RODZAJ Dwuskładnikowa, utwardzana poliamidem farba epoksydowa o wysokiej zawartości cynku.
OPIS

Stosowana jako podkład w systemach epoksydowych, poliuretanowych, akrylowych i chlorokauczukowych dla powierzchni stalowych narażonych na ciężkie warunki klimatyczne.  Może być stosowana bez warstwy nawierzchniowej na powierzchnie eksploatowane w warunkach atmosferycznych.

Przykłady zastosowania Zalecana do malowania mostów, dźwigów, konstrukcji stalowych w przemyśle papierniczym i chemicznym np. transporterów, wsporników rurociągów, itp.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Chroni powierzchnię stalową poprzez działanie katodowe. Zawartość cynku spełnia wymagania ISO 12944-5.
Kolory Szary.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Theoretical coverage

suchej

mokrej

 

40 µm

75 µm

13.0 m2/l

80 µm

155 µm

6.5 m2/l


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 3 części objętościowo 008 7405
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7440
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 16 godz.
Czasy schnięcia

DFT 40 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

50 min

20 min

10 min

5 min

Suchość dotykowa

2 h

1 h

30 min

15 min

Kolejne malowanie

5 h

3 h

1 h

30 min


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 52 ± 2 % obj. (ISO 3233)
Gęstość 2.0 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu 008 7405

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie
powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być
wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć (PN-EN ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2 ½ (PN - ISO 8501 - 1).
Powłoka nawierzchniowa TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT HB PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT HB 30, TEMACOAT SPA, TEMABOND, TEMACHLOR 40, TEMACRYL AR 50 oraz TEMANYL MS PRIMER.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny,pędzel. Mieszać farbę w czasie malowania. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 10 %. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,015 - 0,021”,cis.w dyszy 120-180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Ostre krawędzie, naroża, spawy i inne trudne do pomalowania miejsca powinny być obrobione pędzlem przed malowaniem natryskowym. Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego Temaspeed Squirrel Mixer.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 480 g/litr. Zawartość LZO w mieszaninie farby (rozcień. 5 %) wynosi 495 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć