Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temazinc EE

Zalecana jako łatwy do stosowania podkład na powierzchnie stalowe narażone na wpływ warunków atmosferycznych i obciążenia chemiczne.

Produkt rozpuszczalnikowy
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
11,1
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
18,2
m2/l

Ochrona katodowa stali

Temazinc EE zapewnia odpowiednią ochronę katodową i może być stosowany jako podkład na powierzchnie stalowe narażone na działanie warunków atmosferycznych oraz obciążenia chemiczne.

Podkład do napraw uzupełniających ocynkowanej stali

Będąc farbą jednoskładnikową Temazinc EE jest łatwy w aplikacji metodą natryskową, pędzlem lub poprzez zanurzenie.  Jest to idealny produkt do napraw uzupełniających uszkodzonych powłok cynkowych oraz jako ochrona katodowa miejscowych uszkodzeń mechanicznych stali.


Temazinc EE może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
03.01.2006

Temazinc EE

 
Temazinc EE
RODZAJ Jednoskładnikowa powłoka o wysokiej zawartości cynku.
OPIS

Stosowana jako podkład dla powierzchni stalowych narażonych na warunki atmosferyczne i oddziaływanie chemiczne.
Idealna do napraw uszkodzonych powłok cynkowych.  Może być stosowana bez warstwy nawierzchniowej do malowania powierzchni narażonych na warunki atmosferyczne.

Przykłady zastosowania Powierzchnie stalowe.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Chroni powierzchnię stalową poprzez działanie katodowe.
Kolory Szary.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

30 µm

55 µm

18.7 m2/l

50 µm

90 µm

11.2 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1006
Nakładanie Natrysk,pędzel, zanurzenie.
Czasy schnięcia

DFT 40 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

30 min

15 min

15 min

Suchość dotykowa

3 h

1,5 h

1 h

Kolejne malowanie

12 h

6 h

3 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 56 ± 2 % obj.
Gęstość 2.7 kg / l
Kod produktu 008 7395

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia i powierzchni malowanej nie powinna być niższa od + 5 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć (PN-EN ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2 ½ (PN - ISO 8501 - 1).
Powłoka nawierzchniowa TEMANYL MS PRIMER, TEMAPRIME EE oraz FONTECRYL 10.
Malowanie Natrysk, pędzel, zanurzenie. Przed malowaniem farbę dokładnie wymieszać. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 50 % . Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,015 - 0,021”, ciśnienie w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1006.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 385 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 10 % obj.) 417 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć