Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Ultra Pro

Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba poliakrylowa do stosowania na zewnątrz pomieszczeń.

Narzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
4
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l

Doskonała ochrona przed czynnikami atmosferycznymi

Ultra Pro to wodorozcieńczalna, poliakrylowa farba nawierzchniowa zapewniająca ochronę przed wilgocią, światłem słonecznym i zabrudzeniami.  Farba została zaprojektowana tak, aby jej właściwości ochronne dobrze sprawdzały się w trudnych warunkach klimatycznych Finlandii.   Może być stosowana bez warstwy podkładowej.  Dodanie alkidu do farby zwiększa przyczepność powłoki do surowego drewna.

Niezwykle niska absorpcja wody

Ultra Pro tworzy szybkoschnący i elastyczny film o niskiej przepuszczalności wody.   Elastyczna powłoka zapewnia ochronę w ciągu całego roku, w zmiennych warunkach klimatycznych.  Wodoodprona powłoka pozwala jednocześnie 'oddychać' powierzchni drewnianej.

Szybki cykl produkcji

Możliwość szybkiego sztaplowania pomalowanych elementów sprawia, że farba zalecana jest na szybkie linie produkcyjne.


Ultra Pro może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
06.11.2017

Ultra Pro

 
Ultra Pro
RODZAJ Wodorozcieńczalna, jednoskładnikowa, poliakrylowa, zewnętrzna farba nawierzchniowa zoptymalizowanych właściwościach kryjących.
OPIS Ultra Pro jest produktem z programu zabezpieczenia konstrukcji drewnianych Tikkurila ProHouse.
Zawiera alkid powodujący zwiększenie przyczepności do surowego drewna. Produkt może być użyty jako podkład oraz jako farba nawierzchniowa.


Przykłady zastosowania Zalecana do malowania zewnętrznych paneli, okładzin itp.

DANE TECHNICZNE
Właściwości • Bardzo niska chłonność wody zabezpieczonych powierzchni.
• Chroni powierzchnię drewnianą przed wpływem warunków atmosferycznych, wilgocią, promieniowaniem słonecznym i zanieczyszczeniami.
• Polecany do stosowania na liniach produkcyjnych z uwagi na krótki czas schnięcia i dobre właściwości do sztaplowania elementów.
• Spełnia wymagania normy EN 927-5.
• Dwukrotne pomalowanie farbą Ultra Pro zapewnia doskonałą ochronę przed przenikaniem wody również poprzez krawędzie, zmniejszając w ten sposób pękanie drewna. Musi zostać pokryty farbą Ultra Matt.
• Ultra Pro znajduje się w bazie produktów budowlanych, które mogą być używane w budynkach objętych certyfikatem Nordic Swan Ecolabel.
Baza AP i CP
Karty kolorów Odcienie z karty kolorów WOODEN FACADES dla powierzchni zewnętrznych. Karta kolorów RAL i NCS. Barwienie w systemie Avatint.
Stopień połysku Mat
Wydajność

                        Zalecana grubość warstwy      

                        (nierozcieńczony produkt)
                      

Wydajność teoretyczna

mokrej

suchej

 

115 - 150 g/m2

40 - 50 µm

8 - 10 m2/l

        2 x 115 - 150 g/m2

              80 - 100 µm

              4 - 5  m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, natrysk hydrodynamiczny ze wspomaganiem, natrysk pneumatyczny, maszyny szczotkowe lub nakładanie próżniowe.Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%

115 - 150 g/m²

+50 ºC

Malowanie kolejnej warstwy,po

   5 - 10 min.


Farba musi być suszona w konwencjonalnej linii suszarniczej w temp. +40-60°C.

Kolory wykonane z bazy CP posiadają wydłużony czas schnięcia w porównaniu z kolorami z bazy AP.

Czasy schnięcia i przemalowania są związane z porowatością drewna, odcieniem koloru, grubością warstwy, temperaturą, wilgotnością powietrza i wentylacją.
Zawartość części stałych Baza AP: 39% obj., 48% wag.
Baza CP: 40% obj., 47% wag.
Gęstość Baza AP: 1,2 kg/l. Baza CP: 1,14 kg/l.
Kod produktu 709 - seria

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha. Zawartość wilgoci w tarcicy powinna wynosić poniżej 20 %. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby musi być powyżej +10°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%. W celu uzyskania najbardziej optymalnych efektów wymagana jest dobra wentylacja.
Przygotowanie Powierzchnia musi być czysta. Należy upewnić się, że powierzchnia jest wolna od pleśni i sinizny.
Gruntowanie Farba nie wymaga użycia gruntu.
Rozcieńczanie Zaleca się użycie produktu nierozcieńczonego.
W razie konieczności dodać maks. 5% wody.
Nakładanie Farbę dokładnie wymieszać przed użyciem. Zapobiegać spienieniu podczas mieszania.

Przy natrysku hydrodynamicznym zaleca się rozcieńczenie 0 - 2%, dysza urządzenia hydrodynamicznego 0,013 – 0,015", ciśnienie w dyszy 140 - 180 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Przy natrysku hydrodynamicznym ze wspomaganiem zaleca się rozcieńczenie 0-2 %, dysza urządzenia hydrodynamicznego 0,013 – 0,015”, ciśnienie w dyszy 40 - 140 bar. Ciśnienie rozpylające w granicach 1 - 3 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu

Przy natrysku pneumatycznym zaleca się rozcieńczenie 0-2%, dysza urządzenia pneumatycznego 1,6 – 2,0 mm, ciśnienie w dyszy 2 - 3 bar.

Wahania temperatury i wilgotności mogą powodować powstawanie przebarwień, szczególnie w okolicy sęków na wysokożywicznych gatunkach drewna oraz gatunkach zawierających taniny i garbniki.
Powłoka nawierzchniowa Powierzchnia musi zostać pokryta farbą Ultra Matt.
Czyszczenie narzędzi Woda lub Akvi Thinner.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EU (kat. A/d) 130 g/l (2010)
Ultra Pro zawiera 20 ± 10 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego i przemysłowego. Dodatkowe informacje o tym produkcie znajdują się na stornie www.tikkurila.com lub można je uzyskać wysyłając maila na adres info.coatings@tikkurila.com.
 
-


Wróć